1. světová válka

1. světová válka

Německo + R-U
 • –       vědí, že atentát spáchali Srbové
 • –       chtěli válku, a tak napsali (pro Srby) nepřijatelné Ultimátum
 • –       za Srby se postaví RUS (chtějí, aby Srbové zdrželi NĚM, aby postavili armádu)

28.července 1914 – Rakousko vyhlásí válku Srbsku

Fronty:
 • –       západní fronta: FR x RAK
 • –       východní fronta: NĚM + R-U x RUS
 • –       italská fronta: neutralita; mají zájem o Tyrolsko- IT se spojí s Dohodou = útok na R-U – bitva na řece Soča (2 roky)- často jsou zde posíláni čeští vojáci
Balkánská (srbská) fronta    
 • –       zde začíná válka; Srbové jsou vlastenci a skvělí generálové (R-U jsou zaskočeni)
 • –       R-U zde má mizerné velení – Oscar Potiorek
 • –       tato válka byla naplánována na 14 dní, ale nakonec to zvládli až za 4 měsíce, kde dobyli Bělehrad, ale za 2 dny jsou vyhnáni až za hranice
 • –       R-U měli problém a tak jim pomůže NĚM a BULH (proti Srbům)

1915 – Srbové kapitulovali    

Blízkovýchodní fronta 

 • –       TUR x VB
 • –       proti TUR se postaví malé státy a ty podporuje VB

Dálněvýchodní fronta

–       JAP x Čínské Německo … vítězové JAP

Západní fronta
Německo

–       měli Schlieffenův plán

2.srpna – Lucembursko, pak Belgie (byly to neutrální státy; garantovala to VB a tak vyhlásí válku Německu – ultimátum na 1 den – neodejdou)

4.srpna – Francie

 • –       FR měla obranu, ale neměli ji na hranicích s BEL
 • –       útok vedl Moldke, kt.pomocí „otevíracích dveří“, kde on postupuje přes BEL do FR a FR útočí(vede Joffre) na AS (FR se nemůžou vrátit zpátky a Moldke dále postupuje na Paříž)

Bitva na řece Marně – FR x NĚM

–       FR zázračně ubránili tuto řeku a začala zákopová válka (FR i NĚM staví zákopy – 4 roky se tento pás nepohne)

4.října – začíná spíše válka s lopatkou – kdo bude dříve u moře, aby mohl soupeře obklíčit

–       (když se někdo protivníci dobijí zákop, tak se poražení stáhnou do jiného zákopu, počkají na posily a původní zákop dobijí zpět – obrovské ztráty na životech)

–       Moldke byl odvolán – nový generál Falkemheym – tito generálové vedli stát (ne Vilém)

Východní fronta
 • –       mezi NĚM a RUS je POL (spíše ruské)
 • –       POL nemá moře a chtějí nezávislost (je jedno od koho)
 • –       RUS rychle zaútočili (nemají vybavení ani morálku, ale je jich moc)- útok NĚM nečekali a RUS se dostali až na Slovensko- NĚM poslali posily a také P.Hindenburga a E.Ludendorffa (ti RUS porazí a zatlačí zpět)
Bitva u Tannenbergu
 • Hindenburg NĚM x Samsono RUS
 • RUS prohráli a 200k zajatců

–       vznikne fronta se zákopy (pohyblivější než  západní)

Západní fronta – pokračování

zbraně:

 • –       NĚM staví děla (př.Velká Berta), kt.se strefují do zákopů
 • –       staví vzducholodě a těmi bombardují města – později letadla (bombardéry, stíhačky)
 • –       obě strany mají letectvo … Němci měli Fokkery (synchronizované střílení)
 • –       chemické zbraně – balóny s chlórem- reakce na to byly plynové masky; Iperit – chemická látka, kt.leptá sliznici
 • –       tanky (ze začátku jen cisterny, tvořené ocelí) – reakce: Pancéřová pěst, …
 • –       VB blokuje přístavy- NĚM dochází suroviny a že musí prolomit přístavy – staví se ponorky
 • –       „ponorka mohla potápět jen válečné lodě, ale VB přepravovala vojáky na obchodních a tak se začaly potápět i obchodní“- NĚM potopili loď Lusitania (US zaoceánský parník – 1200 zemřelo) – USA zahrozila, ze se přidá k VB a FR – NĚM přestali používat ponorky
 • –       NĚM se soustředili na pevnost Verdun- bitva u Vedunu – FR x NĚM – největší bitva 1.sv.v. – zemřel přes 1mil. lidí
 • –       FR prohrává, podpora z VB (bitva na Sommě – milion mrtvých) + RUS (Brusilovova ofenziva – prolomí obranu NĚM a jdou do Evropy)- bitva na Sommě – VB + FR + KAN + JAR + … x NĚM – remíza- Brusilovova ofenzíva – RUS x NĚM + R-U
 • –       konec na Verdunu, Němci nemají co jíst – všechno jde do armády

1917 – třetí velení armády – Hindenburg (zavedl zase neomezenou ponorkovou válku a to je nástup USA do války!)

Lenin v Rusku
 • –       chtěl za každou cenu zastavit válku – začaly domluvy s NĚM
 • –       Lenin v Rusku – revoluce

1918 – Brestlitevský mír – RUS ztratí Ukrajinu a Finsko

–       NĚM mají další možnost záchrany – z východní fronty se vrátili a šli na FR = Jarní ofenzíva 

1918 – prolomí linie – fronta se posune, ale FR už nemůže = NĚM vítězí, ale příchod US armády přináší do války nové energie, nové zbraně, …

–       USA tlačí NĚM a vytláčí je na hranice FR území

Ústup – Siegfriedova linie

 • –       NĚM generálům je jasné, že válka je prohraná- chtějí jednat o míru, ale FR chce úplnou kapitulaci nebo válčit dál
 • –       v NĚM  je vyhlášena Výmarská republika
 • –       zástupci jsou do FR – Compaigne – podmínky vzdání a míru: pro NĚM hrozné podmínky + obrovské reparace
 • §  /NĚM nic neprohráli, tak proč tak velké reparace? – otázka pro 2.sv.v./

11.listopadu 1918 podepsali tento mír a skončila 1.sv.válka … (vlak F.Focha)

Válka proti Turecku

–       TUR vstupuje pod Německem do 1.sv.v. (TUR generál němec Sanders)

Boj o Gallipoli

–       VB jdou proti TUR (VB chce získat přístav Bospor, Dardanely – chtějí do Černého moře, jelikož chtějí podpořit RUS) – museli by zaútočit na Cařihrad

a) plán na dobití Cařihradu vymyslel W.Churchill – dobrý plán, realizace mizerná

–       VB podcenila Turky (měli NĚM zbrojení) – zkusili útok námořnictvem, ale taky se nezdařil (narazili na mořské miny – 1.použití)

b) invaze na Gallipoli – VB 80k vojáků, 5 výsadkových polí, ale TUR měli skvělou obranu

 • –       po půl roku VB ustoupili
 • –       W.Churchill odstoupil z funkce a spolu s tím i vláda
 • –       největší porážka VB v 1.sv.v.
 • –       v této bitvě – TUR generál Mustafa Kemal  
Na východě Turecka:

–       generál Allenby – Britský maršál, dobýval Jeruzalém, ubránil Suezský průplav-  k VB se přidali také Arabové – povstali proti TUR – vede Fajsal

Povstání Arabů

–       byl vyslán důstojník T.Lawrence (vede povstání, dokázal Araby spojit, udělal armádu, přešel poušť a porazil TUR – vznikl Arabský stát

1917 – VB stále prohrávala/remizovala a tak potřebovala vítězství

–       „kdo nám pomůže dobít Jeruzalém, ten získá Palestinu“ – navrhli to FR, Arabům, Židům (-měli dost peněz a vliv – Balfourova deklarace)- dobijí Jeruzalém (Allenby)- Turkové za to udělají genocidu Arménů!

Čechy
 • –       spousta Čechů ze zahraničí chce bojovat proti Němcům
 • –       základny cizinecké legie: rota Nazdar (ve FR; elita – všichni mrtví), …
Československé legie v Rusku

1917 bitva u Zborova – Československé legie x RUS + R-U

 • –       politici u nás nechtěli pomáhat Vídni – vznik Maffie|Masaryk (odešel do zahraničí a vyhlásil R-U válku) + K.Kramář (byl odsouzen, ale později amnestován)- členové: Masaryk, Kramář, Beneš, Rašín, …
 • –       R-U chce, aby domácí politikové přijímali spojenectví- Spisovatelé sepsali Manifest

6.7.1915 – Projev Masaryka v Kostnici – vyhlašuje válku R-U …(500 let po upálení J.H.)

 • –       sestaví Českou národní gardu; Český stát nemá území, ale vládu ano (Masaryk, Beneš, Štefánik)
 • –       Masaryk je velká autorita, Štefánik zařídil domluvu s FR prezidentem a získal slib, že vznikne Československo, které se přidá k Dohodě
 • –       TGM přemlouvá v Rusku české vojáky, ale se přidali k legiím (získal 80k)
Tomáš Garrygue Masaryk    

1916 se ptá, jestli chceme Česko nebo Československo … politici by brali ČS, ale není se koho zeptat na Slovensku, a tak jel do USA, kde jich je dost … domluvil se s nima a podepsal Pittsburskou dohodu … (Slováků na jejich území se nikdo neptá)

–       prezident USA chce mír a aby se válčící strany domluvili a vytvořili body míru

leden 1918 – 14 bodů prezidenta Wilsona

–       jak se mají měnit hranice; jak vyjednávat; menšiny kt.chtějí vlastní stát; založení OSN

1918 – T.G.Masaryk vyhlašuje vládu Československa

–       prezident Masaryk, ministr zahraničí Beneš, ministr války Štefánik

Washingtonská deklarace – ústava; rovnost žen

–       Kramář a Rašín (získali milost) chystají také vytvoření Českého státu (spor s Masarykem)

1916 umírá J.Josef a nastupuje poslední císař Karel I.

 • –       byl ve válce; když nastoupil, tak propustil všechny politické vězně; chtěl, aby se státy mohly oddělit od R-U (pokud chtějí) – mírotvůrce jako Wilson
 • –       jedná s ostatními státy o ukončení války … jsou proti němu generálové, tak je odvolal a našel jiné (velmi riskantní)
 • –       po válce je rozpadlo R-U a vzniká Rakouská republika

1918 udělají Národní výbor Československa 

–       jednali o tom, kdy vznikne (chtěli 1919), ale zjistili, že už vzniklo 28.10.1918

Wilson píše do Vídně, aby byly dány národům referenda – Andrássyho nóta

–       vedla k pozdvižení lidu a vyhlášení nezávislosti Československa (začalo rabování židovských obchodů (pocházeli z RAK), ničení všeho rakouského, …- do čela davu se dostali: A.Švehla s F.Soukup

§  domluvili se a obsadili obilný trh a radnici (velí tomu)

§  později se k nim přidali i A.Rašín a J.Stříbrný

– 1.zákon (zákon 28.října, zákon Československa a podobně)

§  dokument měl chybu: nebyl tam žádný Slovák – zavolali si V.Šrobára)

 • –       stali se hrdinové 28.října – Elita politiky
 • –       Slováci se připojí 30.10.1918 – 200 lidí, elita SVK – Martinská deklarace- chtějí být s námi a utekli, přijel sem Milan Hodža a pozměnil to … špatně  
Bolševická revoluce v Rusku
 • –       vládne Mikuláš II., RUS je zdevastované,…, když vstoupí do války, nemají žádné technologie, ale mají velký počet vojáků- Mikuláš poslouchá Rastupina (generálové ho zabili)
 • –       v RUS chybí muži v továrnách; musí makat děti (16h + špatné podmínky)
 • –       chybí infrastruktura, chybí dřevo na topení; nefungují úřady – přebírají Sověti (časem ovládají města a funguje to)
Únorová revoluce
 • –       tvrdá zima – Demonstrace (dobyli úřady + vojáci se také přidali)
 • –       Mikuláš vymyslel, že obsadí mosty (Moskva je město na řece)- řeka zamrzla a lidé chodí po ledě pod ním
Mikuláš II. odešel – končí Rurikovci
 • –       vzniká vláda + reformy – vláda udělala chybu, protože lid chtěl, aby ukončil válku, ale oni to neudělali, protože mají velkou podporu Britů (Britové pomáhají Rusům, aby stále byli ve válce,…)
 • –       vláda funguje jen chvíli a lidé už jdou proti ní – Němci zjistili, že RUS jsou na tom špatně a tak si říkají, že stačí jen trocha a stát se rozpadne – pošlou tam Lenina- Lenin pracuje a píše noviny, knihy, letáky a hlásá lidové fráze komunismu
Vladimír Lenin
 • –       měl pár spolupracovníků; spolupracoval s nima Trockýj
 • –       chtěl rozdat půdu chudým – v červenci vyhlásí revoluci (nevyjde , vláda to ustojí)- Lenin uteče do Finska
 • –       Trockýj ovládl Sověty (infiltruje tam své lidi)
Velká Bolševická revoluce
 • –       útok na Zimní palác; premiér A.Kerenskij
 • –       signál byl výstřel z Aurory (křižník), při dobývání Zimního paláce zemřelo 5 lidí (nebyla to bitva, ale fackovačka)–Lenin+Trockýj obsadili palác a vyhlásili, že vládnou
 • –       většina Rusů je nemělo ráno, ale Lenin musel něco udělat –  vydal Dekret o míru (musel rychle ukončit válku) a ještě vydal Dekret o půdě (znárodnění půdy)

Brestlitevský mír – Trockýj byl diplomatem za RUS, NĚM dali šílené reparace Rusku

 • –       vzdali se půlky Evropského Ruska
 • –       Lenin počítal s tím, že do půl roku se ve všech státech rozejdou sovětské revoluce (byly potlačeny)

Všeruský sjezd Sovětů

 • –       byl zde bordel, není plán jednání + chaotický mumraj – nikdo se na ničem nedomluvili a za 5 dní odjela většina politiků – zůstalo zde jen 200 bolševiků, ti si vydali svoje zákony, své pravidla, …
 • –       vznik vlády lidových komisařů – Lenin hlavní komisař
 • –       založení tajné policie – Čeka
 • –       ničí opozici – můžou dělat cokoliv
 • –       F.Dzeržinškíj – Polák, měl asi 150cm – Napoleonský komplex – velký
reklama