Asýrie – Asyrská říše

Asýrie – Asyrská říše

 • Formuje se v severní části Mezopotámie
 • 3000 – 7. stol. př. n. l.
Obecná charakteristika:
 • Poloha – na horním okraji řeky Tigris
 • Centralizovaný stát
 • Aššur = hlavní město
 • Z názvu města Aššur vyplývá název Asyrská říše
 • V čele neomezený panovník, opírá se o armádu a byrokratický aparát
 • Vzniká profesionální a stále cvičená armáda
 • Expanze (vojenský výboj) do okolí
 • První používají válečné vozy
 • Také kulturní stát: město Ninive vzniká rozsáhlý královský (tzv. Aššurbanipalův) palác
 • Obranné hradby
 • Aššurbanipalova knihovna – nejrozsáhlejší knihovna v tomto období
 • Vyspělé zemedělství
 • Obchodní a hospodářská křižovatka
 • Vyspělý obchod
Staroasyrská říše
 • 2000 – 750 př. n. l.
 • Hlavním centrem bylo město Aššur
 • Formování celkového modelu státu
 • Významný panovník Šamši Adad I. – podporuje expanzivní politiku – expanze v oblasti Mezopotámie – do jižní části proti Starobabylonské říši => Asyřané ovládají celou Mezopotámii
 • Od 18. stol. př. n. l. rozpad Staroasyrské říše – výboje Churitských kmenů 750 př. n. l.
 • Churitské kmeny zakládajíé říši Mitanni (pol. 17. stol př. n. l.) – dočasně nahrazuje Staroasyrskou říši – stává se hegemonem
 • Na začátku 17. stol př. n. l. se stát Mitanni hroutí – formuje se Středoasyrská říše
Středoasyrská říše
 • 1350 – 1078 let př. n. l.
 • Do popředí se dostávají města Aššur a Ninive – stávají se dominantní
 • Babylonie je v útlumu
 • Panovník Tigletpilesar I. – mohutný ekonomiský rozvo – zlatý ekonomický věk (ekonomicky nejbohatší)
 • Tigletpilesar I. 1078 umírá – toto ek. postavení končí => zánik Středoasyrské říše
Novoasyrská říše
 • 911 – 612 let př. n. l.
 • Vojenská expanze – stává se hegemonem
Nejvýznamější panovníci:
1) Aššurbanipal II.
 • Silná vojenská expanze západním směrem (dobyl oblast Sýrie, Fenicie) až ke Středozemnímu moři
 • Brutální panovník
2) Tigletpilesar II.
 • Rozšířil Asýrii na jih (do Babylonie)
3) Sargon II.
 • 8. – 7. stol. př. n. l. – vyvrcholení vojenské síly
 • Ovládl pobřeží Středozemního moře (Palestina) až do Egypta
Problémy:
 • Obrovská říše
 • Vnitropolitické problémy
 • Nájezdy znepřátelených kmené (Médové, Babyloňané)
 • 612 př. n. l. bylo dobyto město Ninive
 • 605 př. n. l. potvrzen zánik Novoasyrské říše
reklama