Baroko

Baroko

Barokní architektura

– jak je gotika rovná, tak baroko je křivé a zajímavé (chrámy myjí vzbuzovat Imaginaci)

– celoevropský styl = ovlivní všechno … zklamání z renesance a návrat k víře

Dientshofer

– chrám sv.Mikuláše na Malé Straně

G. Santini

– Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou

Barokní sochařství

– sochy jsou většinou v pohybu (rozfoukané vlasy, …)

Matyáš Bernard Braun

– sochy neřesti, 1/3 soch na Karlově mostě

Barokní malířství

Karel Škréta

– portréty, obrazy slavných

Barokní hudba

Adam Michna z Otradovic – „Chtíc abys spal“, …

Barokní literatura

Bohuslav Balbín

– jezuita, velký vlastenec, bránil Prahu proti Švédům

Bedřich Bridel

– básník

Osvícenství
 • spíše filozofická éra (nemá umění)– reakce na baroko
 •    zasáhne pouze vyšší společnost
 • „kritika baroka, zbožnosti, …“
John Locke
 • myšlenka společenské smlouvy (mezi státem a lidmi je uzavřena smlouva, ve které člověk předá nějaké práva státu – napadení – nezbiju ho, ale nechám to na státu, aby ho chytl)
 • rozdělení moci (není možné, aby stejná organizace vydávala zákony a soudila je)
 • ROZDĚLENÍ MOCI VÝKONNÉ A ZÁKONODÁRNÉ
Charles Montesquier
 • – staví základy dnešního evropského práva
 • – přidá MOC SOUDNÍ
Voltaire

– boří veškerá dogmata (staví se silně proti církvi – nic se mu nestane, jelikož církevní představitelé jsou také osvícenci)

J.J.Roussae 

– kniha o výchově dětí … propaguje: návrat k přírodě

D.Diderot + J. d´Alambert
 • pokus o vydání knihy: veškeré lidské vědění v jedné knize Encyklopedie
Církev:
 • vrcholní představitelé jsou osvícenci
 •    propagují Deismus (bůh stvořil svět, ale dál už nezasahoval)
 •  „v silách každého člověka je, aby zlepšil svůj život, když se bude snažit“
reklama