Čechy v 11.-15. století

Čechy v 11.-15. století

Oldřich

1035 Břetislav = syn Oldřicha + Jitka  = Spytihněv, Vratislav, Konrád, Ota, Jaromír

Břetislav
 • nechal sepsat Seniorát = stařešinské právo – vládne ten, kdo je nejstarší
 • vydělává na tom, že Polsko i Maďarsko jsou v těžké krizi

1039 – vyhlašuje velkou expanzi = záminka: jde ukořistit ostatky Vojtěcha do Polsko

 • Šebíř – biskup, kámoš Břetislava, staral se o církevní stánku výpravy
 • Cesta do Polska se stane zdrcující
 • Ničí vesnice, zabíjejí lidi, berou otroky, …, dostanou se do města Hvězdno – kde chtějí sebrat ty ostatky, ale nejde to
 • Břetislav má ještě úmysl, že když jsou v Praze ostatky sv. Vojtěcha, tak tam bude taky arcibiskupství = posílá žádost do Říma
 • Velký problém = na trůn Německo-římské říše se dostal Jindřich III., přesvědčen že bude vládnout Evropě – král se hněvá, že se ho na nic nezeptal a že to není možné, aby se tak choval, tak se stavil za papežem a žádost zakázal

1040 – Jindřich dává Břetislavovi 2 možnosti:

 1. buď se podřídí, odevzdá ostatky a nakluše do Německa
 2. nebo bude riskovat válku s Německem
 • Břetislav si vybere tu druhou a připravuje se na velkou válku
 • Na Šumavě má hlídat Prkoš – ten bude vlezdoprdelka a pustí Jindřicha do Čech za to, že ho pochválí – ve velkém horku se německá armáda spouští do Čech, velké horko a němci svlékají brnění = padli do pasti Čechů a končí to velkou porážkou Německa

1041 – Jindřich III., tuze naštvaný se vrací do Čech a totálně zničí česko a Břetislav musí škemrat o život a nakonec se stejně musí podřídit té první variantě!

 • Jindřich a Břetislav uzavřeli mír a společně dobývají Evropu – velké území
 • Břetislav se roztahuje na východ (dobije Krakov, Slovensko
 • 1055 zemřel na další výpravě
  • Spytihněv II. – Praha
  • Vlatislav – Olomouc
  • Konrád a Ota jižní Moravu = Brno
  • Jaromír se stane biskupem
  • Spytihněv II.
 • vyhnal němce z Čech
 • vyhnal i svou matku
 • Vratislav utekl před bratrem do Uher
 • Po smrti Spytihněva vládne Vratislav
Vratislav
 • je to spojenec Jindřicha IV.
 • Císař daroval Vratislavovi titul Krále (titul ale nebyl dědičný) = první český král
 • Vládne v Praze, Konrád má Brno a Ota Olomouc
 • Rok před svou smrtí se snažil znovu dobýt Moravu (ukázka, že se bratři nenáviděli)
 • Dá se říct, že jeho smrtí roku 1092 vymírá dynastie Břetislavových vnuků, protože chvíli po něm zemře Konrád i Ota
 • Synové: Břetislav, Bořivoj, Vladislav, Soběslav, Oldřich, Litold, Svatopluk, Ota
Břetislav II.
 • Musel vydávat zákony proti pohanství
 • Rok před smrtí tušil, že zemře (pořád říkal že už zemře atd.…) – byl zavražděn
 • Ten rok před smrtí poruší Seniorátní právo – na trůn dá Bořivoje a ne cizího Oldřicha – (udělal to tak, že zašel za Jindřichem IV., ať se postará, že bude vládnout Bořivoj)
Bořivoj
 • je velice ohleduplný = špatný panovník
 • v roce 1105 zkusil Svatopluk dobýt Prahu – byl poražen a vrátil se zpět na Moravu
 • v roce 1107 se Svatoplukovi podařilo dobýt Prahu a začal tam vládnout – neměl právo
Svatopluk
 • neměl žádné právo vládnout v Praze, ale nevadilo mu to
 • 1108 vyvraždil Vrcovce (velice mocný a bohatý rod)
 • zemře v bitvě = po jeho smrti je strašný zmatek
 • Jindřich IV.rozdává tituly kníže – každý týden tam za ním někdo přijde s úplatkem
Vladislav
 • vládl jen chvilku – bezvýznamný
Soběslav
 • po dlouhé době schopný panovník
 • když se dostal do Čech, našel tam císaře Lothara III., chystali se na válku proti sobě
 • sháněl vojáky tak, že chodil s velkým mečem a každý chlap, kdo byl větší tak musel bojovat
 • Lothar III.šel do Čech přes Krušné hory, kde na ně byla nachystaná past = hrozně velký masakr Lotharovy armády
 • Soběslav jako nic moc chlapík zajal knížete Lothara, ale pak za ním přišel Soběslav, prosil ho o odpuštění a tím se z největších nepřátel stali velmi dobří přátele a na vždy už spojenci
 • Soběslav svolal největší šlechtický sněm – chce, aby po něm byl císař jeho syn Vláďa
 • Když Soběslav zemřel, tak se sjela šlechta a místo syna Vladislava dosadila uplně jiného Vladislava – tím porušila zákon
Vladislav II.
 • kníže stylu – dostal prachy = všechno prochlastal a utratil v bordelu
 • šlechta si říká, že zvolili knížete, kterému dají prachy a bude od něj klid a budou vládnout šlechtici
 • k největší smůle šlechty se Vladislav vzpamatoval a stal se zněj celkem dobrý panovník

1142 povstání šlechty proti němu – oblehli Prahu

 • orientuje se na obchod s Německem (Barbarossa)
 • stále má konkurenta Konráda Znojemského

1158 Češi pomáhali Barbarossovi v obléhání Milána – získal dědičný královský titul

 • tím pádem má klid od Německa, zpacifikuje povstání proti němu, má dost peněz a proto buduje honosné budovy (Strahovský klášter – dneska muzeum čekého písemnictví), postaví první český kamenný most (Juditin most – místo, kde je karlův)

1172 přemýšlí nad ukončením vlády

 • má 3 syny – Fridrich + Přemysl + Vladislav Jindřich
 • Vladislav chce, aby za něj vládl Fridrich a tak spolu odjeli do Německa, aby jim Barbarossa povolil dosazení Fridricha, ale ten se naštve a jako císař udělá rázné opatření: Vladislavovi sebere titul krále, zakáže Fridricha, propustí z vězení Soběslava II. A dosadil ho na trůn, protože si myslel, že z vězení neví o světě – paradoxně Soběslav byl velmi dobrý a neposlouchal Barbarossu, tak ho odvolal a dosadil zase Fridricha
Fridrich
 • jeden z nejhorších panovníků – je naprosto ovládán Němci a jeho ženou
 • Barbarossovi to vadí, a tak rozdělí stát na Čechy a Moravu
 • Domluvil se s Konrádem, že si nebudou dělat naschvály
Konrád Ota
 • vydal zákoník Statuta
 • pravděpodobně by byl dobrý panovník, ale příliš brzy zemře
 • díky smrti Konráda je v Čechách velký zmatek
 • úplně náhodou se čechy udrželi tím, že se „spojily“ a vládl jim Jindřich Břetislav
Přemysl Otakar I.
 • nejschopnější přemyslovský panovník
 • dožije se vysokého věku
 • pomůže mu velké štěstí, protože ve stejné době začíná v Německu občanská válka Štaufové proti Velchům
 • vedl bratrskou válkou s Vladislav Jindřich – stane se moravským markrabětem
 • Vladislav Jindřich založil Velehrad – zajímavé podzemí
 • Přemysl je zkušený panovník – přidává se do Německé občanské války – ze začátku se postaví za Štaufy (Filip Švábský) a ti vyhrávají, papeži Inocencovi (bojuje za Valchy – Ota) se to nelíbí a tak se ho snaží získat na stranu Velchů tím, že ho rozvede s Adlétou (rozvod v královské rodině může povolit jen papež) – Přemysl miluje 17-ti letou Konstancii
 • Přemysl teda přejde za Otou, ale za chvíli zase za Filipem a papež uvěří tomu, že je to jen na oko – tohle udělá ještě 2x – válka končí tím, že Filip zemře, ale Přemysl zase přeběhne za Otou
 • Úplný konec vyhraje Fridrich II. – poslední dobrý Štaufský panovník
 • Fridrich se Přemysla bojí a nechce si ho znepřátelit  a tak roku 1212 Bulu

1212 Zlatá Bula Sicilská

 • dostává tím 2.nejlepší post po římsko-německém císaři
 • královský titul dědičný, právo investitury – může dosadit biskupa, nedělitelnost českých zemí, garance hranic, možnost jen rozšiřovat – neubírat
 • Přemysl má s Fridrichem velmi dobré vztahy – provdá svoji dceru Anežku za syna Fridricha – měla by 2.nejlepší post v Evropě = císařovna
 • Nakonec si Fridrichův syn Jindřich vezme Markétu (dcera Leopolda Barenberka) a tak se Anežka s ostudou vrací domů – něco takového se jí stane ještě párkrát – naštve se, jde do kláštera – založí rytířský řád: Křížovníci s červenou hvězdou
 • Přemysl + Adléta – dcera Markéta – odejde z kláštera a stane se Dánskou královnou – přejmenuje se na Dagmaru – pro Dány je to vzor hodné královny

1215 Ondřej – biskup – pozván do Říma – papež mu popisuje, jak má vládnout

1222 – listina Velké privilegium České církve

Václav I. – Přemyslův syn
 • velmi rozporuplná postava – odbývá státní záležitosti
 • byl nemocný na nervy – alergie na zvuky (zvony,…)
 • vede válku proti Bárenberkům – vyvíjí se velmi slibně – Fridrich Bojovný není oblíbený, a Rakouská šlechta by ráda přijala Přemyslovce
 • staví pohraniční pevnosti

1230 – počátek gotiky

 • podporuje příliv rytířské kultury (turnaje,…)
 • Německá kolonizace – Německo je přelidněno – stěhují se do Čech
 • Podepisují smlouvy – Emfyteutické právo – 15 let nemusí platit žádné daně
 • Vznik šlechty – získává právo dědičnosti území,…

Kunhuta Štaufská – manželka Václava

 • 2 synové: mladší Přemysl, starší Vladislav
 • Vladislav se stává Rakouským vévodou – po pul roce zemřel

1249 – Přemysl(15let) se vzbouřil proti otci, protože chce vládnout hned, a ne zemře

 • Přemysl dobije Prahu, obsadí Pražský hrad

1251 bitva u Mostu

 • Přemysl byl zajat na pul roku – pak ho pustil a daroval mu Moravu a zařídí mu svatbu s 50-ti letou Markétu Bárenberskou

1253 zemře Václav a ve 20-ti letech nastupuje Přemysl II. Otakar

Přemysl II. Otakar
 • nejslavnější přemyslovský panovník
 • buduje armádu, orientována na těžkou jízdu (až 10 000 lidí)
 • má přezdívku „Král železný a zlatý“
 • Anežka z Kuenringu – nejslavnější milenka (mají spolu 3 děti – syn Mikuláš)
 • Válčí v Bavorsku, …

1255 – křižácká výprava do Pruska

 • byl to spíš výlet, ukázal se jakou má armádu a založil město Královec (Kaliningrad)
 • začíná se roztahovat po celé Evropě – Slovinsko, Rakousko, Štýrsko,…
 • objevuje se jeho konkurent Béla IV.

1260 bitva u Kressenbrunu

 • železná Přemyslova jízda X řeka Morava X lehká jízda
 • asi „oba se domluvili, že Češi odejdou o pár kilometrů dále a Maďaři přebrodí řeku, usuší se a pak se teprve začne válčit“ – nějaký národ to porušil
 • drtivé vítězství Přemysla
 • 1261 – oženil se s Kunhutou Uherskou – syn Václav a dcera Anežka
 • Přemysl je celo Evropě uznávaný panovník – ovládá celou Evropu jen ne Česko
 • Je krutý k členům šlechty – rod Vítkovci – zakládá jim nachvál města na jejich území – když mají kecy, tak jdou do vězení, např.: město České Budějovice

1270 – narodil se syn Václav

 • Kurfuři – lidi, co mají právo volit římsko-německého krále

1273 Frankfurt – místo volby – je si tak jistý, že tam ani nejde a svůj hlas pošle po svém zástupci – nakonec nedostal ani jeden hlas (ani ten svůj) – zvolen je Rudolf Habsburský

Rudolf Habsburský
 • Rudolf získává lidi tak, že své potomky vdává a žení mezi knížata – má svoji armádu + armádu knížat = po čase je tak silný, že může bojovat proti Přemyslovi

1276 německé vojsko směřuje na Šumavu – Přemysl čeká na opačném konci, nakonec Rudolf změní trasu a jde do Vídně – Češi přijdou později,, bitvu rozhodne to, že se proti Přemyslovi vzbouří šlechta a Přemysl kapituluje – musí před Rudolfovi klečet tak dlouho, dokud mu neodpustí + nechá si jen Čechy a Moravu + nesmí nic dělat proti šlechtě

– hlavní zrádce Přemysla Otakara – Záviš z Falkenštejna

 • první co udělá když se vrátí zpět, tak bere vojsko a hurá proti šlechtě – někteří utečou, žalují Rudolfovi a ten se rozhodne, že musí být ještě nějaká bitva

1278 Moravské pole (Suché Kruty)

 • proti Přemyslovi se přidají i Maďaři – zase ho zradí šlechta, která měla být jako záloha
 • je zabit ránou mečem do hlavy
 • Rudolf pokračuje na Čechy, může si je nechat, ale nenechá – je chytrý a tak se radši skamarádí s Přemyslovým synem Václavem II.
 • Čechy rozdělí tak, že tam dodá správce – Ota Braniborský
 • Uspořádá dvojnásobnou svatbu: Václav II. + Guta,, Anežka+Rudolf (syn Rudolfa)
 • Ota je ale hrozně na peníze a chápe že je tam jen na 5 let
Braniboři v Čechách
 • Ota drancuje Čechy – ničí hrady, kláštery, uvězní Václavovi matku,…
 • Václav II. – má hrozné fobie z koček a bouřek – „když je bouřka, zavře se do skříně, kde má ostatky svatý – tam se nebojí)
 • Když už má šlechta dost nahrabané, tak se vzbouří – Ota unese Václava do Německa a ještě vyjednává, ať mu šlechta zaplatí

1283 – Václav II se vrací zpět do Čech (byl uvězněn ve vězení v Německu – Otou)

Václav II.
 • hrozně chytrý panovník – neválčí (Přemysl Otakar – válečník,, Václav II. – zbabělec)
 • trpěl mániodepresí – mánie: rychle do bordelu, chlastat do hospody,, deprese: rychle do kaple, kostela se pomodlit
 • Záviš má vysoké postavení – úplně ovládá Václava – je to jeho rytířský vzor
 • Toto se nelíbí šlechtě, a proto Václavovi nalhávají, že ho chce Záviš zabít
 • Když Záviš přijede pro Václav

1290 – Závis popraven u hradu Hluboká – popraven Václavem II. – chce vládnout sám

 • tohoto roku začíná Václav II. vládnout zcela sám
 • projeví se jako geniální politik
 • Kutná Hora – mimořádný objev stříbrného dolů – během 3 let má stejně obyvatel jako Praha – král začne prodávat licence na podnikání ze stříbrem + 1/5 vytěženého
 • Začínají se razit stříbrné mince –

1300 – vydává zákon: „Jus regale montanoum“ – vyjadřuje, jakou část dostává král

 • měnová reforma – nové mince – Pražské groše – nejžádanější mince v Evropě
 • je nejbohatší v Evropě = nemusí válčit, podplácí
 • má štěstí, že když s někým jedná, tak nečekaně ten dotyčný zemře – ne vinou Václava
 • Václav se kamarádí s Rudolfem a ten mu vrací územím, dává mu různé práva,…
 • bude volba Římsko-německého krále, Václav nemá hlas Albrechtovi ael konkurentovi, tím pádem Albrecht 4 roky válčí proti Adolfovi – vyhraje…bude nová volba a v té už Václav dá hlas Albrechtovi, ale ten nikdy neztratmí nenávist proti Čechům
 • Václav II.se orientuje na Polsko – bojuje proti Vladislavovi Lokýtkovi – Václav zvítězí a stane se Polským králem a k tomu se ještě ožení s Eliškou Rejčkou(12)  (dcera Lokýtka) – aby si ujistil právo na královskou korunu Polska

1300 – veleúspěšný rok – český král, polský král, měnová reforma

 • Václav je chytrý a ještě k tomu se obklopí nejchytřejšími rádci (Petr z Aspeltu)

1301 – zemřel Ondřej III. – poslední Arpádovec – zemí celého Balkánu

 • touto smrtí má Václav šanci se stát králem Uherským – má na to právo (po matce Kunhuta)
 • Václavův konkurent je Karel Robet z Anjou
 • Václav III.(syn Václava II.) bude zvolen Uherským králem
 • Václav II.vybudoval největší stát jaký kdy byl – většina Evropy
 • Staví se proti němu koalice – Albrecht + Karel Robet + Lokýtek + Papež + …
 • Začíná válka – 3 armády XXX Václav II., Albrecht se bojí Prahy, tak jde na Kutnou Horu – dojde k heroické obraně Kutné hory (Jindřich z Lipé) – vojsko zachvátí úplavice a mají hrozné průjmy – armáda kadí za stromem a Česká armáda je pozabíjí
 • 1305 Václav zemřel na těžkou nemoc
Václav III.
 • 16-ti letý fracek
 • když se ožere, tak rozdává hrady = katastrofa

1306 – Václav jde navštívit hrob otce = klášter ve Zbraslavi – má rozhovor a pak se hodně změní

 • získává zpátky své hrady a začne dobývat zpátky Polsko
 • Václav III.je zabit v Olomouci, při tažení do Polska
 • Jeho smrt = vymření Přemyslovců (ale ještě žije 200let rodina Mikuláše z Opavy)
 • Všem je jasno, že Albrecht zorganizoval Václavovu vraždu, ale nezorganizoval !!!
 • V době vraždy Albrecht válčil proti Švýcarům – kdyby to zorganizoval, tak už čeká někde na Šumavě, ale on je pryč a než zaútočí, tak je nový král a musí pracně dobývat

Kandidáti na krále: Jindřich Korutanský, Mikuláš z Opavy, Václavovi dcery

 • „bojují“ proti sobě krásná Eliška Rejčka a Eliška (dcera Václavova)
 • Albrecht si myslí, že má právo zvolit krále on a to jeho syn Rudolf, ale …
Jindřich Korutanský
 • byl králem měsíc, protože byl vyhnán kvůli Rudolfovi
Rudolf I. Habsburský
 • při korunovaci se oženil s Eliškou Rejčkou
 • nevýrazný, nemocný panovník – nepořádá oslavy, nepije,…
 • zemřel při obléhání hradu v povstání Bavora ze Strakonic
Jindřich Korutanský
 • šlechta si ho zase přivolá a pak vládne 3 roky
 • neobyčejně slabý panovník, všechno šlechtě povolí – berou si hrady, …
 • velký úpadek – sou u nás jen loupežníci a obchodníci se sem bojí jezdit
 • toto se nelíbí Albrechtovy a znovu chce táhnout do Čech, ale je zabit Janem Paricidou z osobních důvodů (jeho synovec)
 • Jindřich Lucemburský – nový římsko-německý král = rádce napadne, že se zeptají, ať na český trůn dosadí jeho syna Jana
 • Jindřichův rádce Petr z Aspelu jde zkoumat Čechy a zjistí, že to pujde, ale Jindrovy se do toho nechce – bojí se o Jana(13 let)
 • Nakonec syna pustí, kvůli stříbrným dolům

1310 – Lucemburské vojsko přijíždí do Prahy a ta dobrovolně otvírá brány

Jan Lucemburský
 • je mu 13 let a stává se 10. českým králem (hrabě Lucemburský, dočasně král Polský)
 • šlechta si myslí, že ho bude ovládat – nebude
 • zemřel v bitvě u Kresčaku
reklama