Čechy za vlády Přemyslovců

Čechy za vlády Přemyslovců

 • o Velké Moravě se píše pořád a o Čechách nejspíše nic
 • zápisy jiných říší
 • 845 – do Čech přijíždí 14 knížat
 • 871 – tažení ludvíka Němce na Velkou Moravu, v Čechách Frankové přepadli průvod – velká kořist, našlo se tělo před oltářem, podle ostatků to byla první přemyslovna
 • 872 – Ludvík pořád útočí, porazí 5 knížat a vojska zažene do Vltavy (po 10 letech dopsali ještě jedno jméno – Bořivoj)
Bořivoj
 • první Přemyslovec – historický doložený
 • nechal se na Velké Moravě pokřtít
 • jeho žena byla sv. Ludmila
 • sídlo – Levý Hradec
 • zakládá kostel sv. Klimenta
 • bylo proti němu povstání – byl vyhnán Strojmírem
 • byl si stěžovat ke Svatoplukovi, ten Čechy dobyl zpátky a znovu dosadil Bořivoje
 • poté sídlo Praha
 • začal stavit kostel sv. Marie
 • 888 – kolem tohoto roku umírá
 • dva historicky doložení synové: Spytihněv, Vratislav
Spytihněv (888-915)
 • nic moc se o něm neví
 • dokončil kostel sv. Marie
 • dobrovolně se poddává východofranské říši – končí vazba na Moravu a začíná na Německo (Arnulf)
 • neměl syny tak po něm vládne bratr
Vratislav
 • dva synové: Boleslav, sv. Václav
 • manželka Drahomíra
 • zvyšuje prestiž Přemyslovců
 • dobývá území
 • ve východofranské říši končí dynastie Karlovaců
 • pražský dvůr se dělí na: fanoušci Saska, fanoušci Bavorska
 • Bořivoj a Drahomíra fandí Sasku, Ludmila fandí Bavorsku, Václav Bavorsku
 • Ludmila – 921 zabita Drahomírou (uškrcením)
 • I tak byla prohlášena za svatou
 • Vědci našli špatně srostlé kosti na čele – podle vědců hodně protivná, historický milá
 • Umřel a nastupuje sv. Václav
Sv. Václav
 • mnoho historicky nepodložených spisů, dokumentů,…
 • legendy: hodný, zavedl do Čech víno, kácel po Čechách šibenice, bral otroky,…
 • válečník, zvětšil území přemyslovců
 • pořád fandil Bavorsku, které však podlehlo Sasku
 • Jindřich Ptáčník obsadil Čechy a Václav mu platil peníze
 • Byl pozván na oslavu křtu syna jeho bratra Boleslava
 • „ráno jde Václav na mši do kostela, Bořivoj ho napadne, ale Václav ho přebije a nechá ho být a sám pokračuje do kostela. Boleslav pošle stráže, aby ho zabili a ti ho zabijí ve dveřích kostela
 • vypadá to ale, že to bylo jinak – oba se hrozně ožrali a měli ráno kocovinu
 • naučil se číst a psát – Budeč
 • Boleslav ho nechal slavnostně pohřbít
Boleslav I. Ukrutný
 • udělal z Čech evropskou velmoc
 • hned přestal platit němcům
 • za 15 let dobyl všechny ostatní časti Čech, které mu ještě nepatřily
 • postavil asi 30 hradišť (ten kdo spravuje hradiště se nazývá kastelán)
 • kasteláni jsou naprosto oddáni knížeti
 • člen hradské soustavy – primitivní vládnoucí systém
 • kastelán musí jídlo a pití schraňovat pro knížete
 • ten objíždí všechna hradiště a řeší přestupky
 • v roce 950 Ota utočí na Čechy a Boleslav se hned podrobí a zase platí němcům
 • taky mu pomáhá při bitvách – Lecho,…
 • dobývá jižní Polsko – Krakov a Přemysl
 • není náhodou, že expanze směřovala na východ podél mezinárodní obchodní cesty do Kyjeva (byla přesunuta poté, co Maďaři ovládli Podunají, kudy vedla původně), kterou se Boleslavovi I. podařilo kontrolovat a z obchodu (především s otroky, vzácnými kovy, látkami, koňmi,…) ekonomicky těžit
 • Praha se stává centrem obchodu s otroky
 • Postavil armádu a platí ji z toho obchodu
 • České území je centrem Evropy
 • Obchod otroků – dováží se do Španělska, Egyptu, Turecka,…
 • Otroci se berou z Pruska, protože jsou pohané
 • Podnikatelé lovili otroky a pak je prodávali ve velkých městech
 • Začínají se razit první mince – Denáry (jen pro vyšší společnost, obyčejní lidé platí surovinami)
 • Praha je už kamenná, je tam most přes Vltavu, platí se tam na tržnici hedvábnými šátky
 • Bolestil I. + Biagota (syn Strachvas)
 • Doubravka – do Polska, šíří křesťanství, založí stát
 • Mlada – chce založit v Praze biskupství
 • 973 – zřízeno biskupství (biskup Dětmar)
 • 1. klášter – Svatojiřský klášter – kult sv. Ludmily
Boleslav II. Pobožný
 • Kristiánova legenda – velice podrobný popis českých dějin – kronika
 • Autor je neznámý, ale musel být velmi vzdělaný /asi Strachvas
 • Kosmas velice chválil Boleslavovu vládu
 • Není moc dobrý panovník, ztratil území Polska
 • Ztrácí bohatství
 • Těžká ekonomická krize
Slavníkovci
 • konkurenti přemyslovců, boční linie přemyslovců
 •  úplná počátek Slavník
 • sídlí v Libicích nad Cidlinou
 • má syna Vojtěcha
 • sv. Vojtěch, Soběhor, Radim
Sv. Vojtěch
 • pro církevní společnost – církevní kariéra
 • 980 se stal biskupem na české území
 • Klenijcké hnutí – reformy církve
 • kritizuje všechny = někdo to vzal velice vážně
 • Vojtěch uteče, pak musí zpátky, zase hádky = zase uteče = = jde do Pruska, tam ho zabili
 • Tělo vykoupil Boleslav Hrozný z polského Hvězdna
 • Masakr v Lidici
 • Vyvražděni všichni slavníkovci, kromě Soběhora, Radima, Vojtěch
 • 3 syny:

  • Boleslav III. – vraždí, zajme a vykastruje Jaromíra, je vyhnán roku 1001 do Německa

  • Jaromír – uteče do Německa

  • Oldřich – uteče do Německa

 • Čechy dobije Boleslav Chrabrý
Boleslav Chrabrý
 • v r.1004 dobyl Prahu a vládne sám
 • nechal vládnout v Čechách Vladivoje
 • prosí Jindřicha, aby mu dal léno Čechy
 • Čechy už patří Německu
 • Senior – Leník, Leník
 • Vyhnali ho češi s Oldřichem a Jaromírem
 • Umírá Soběhor
Jaromír – jako německý sluha
 • 1012 je vyhnán a vládne zase Oldřich
 • Oldřich – Kondrát ho zajme a pošle do Čech Jaromíra
 • Jaromír – byl oslepen Oldřichem
 • Oldřich – byl otráven Jaromírem = už zbývá jen Jaromír
 • Jaromír
 • je vykastrovaný = nemůže mít dědice
 • Oldřich měl s Boženou nemanželského syna, kterého Jaromír protlačí mezi šlechtice = Břetislav
 • Jaromír nechal vládnout Břetislava a šel do důchodu, byl zabit na záchodě šípem
Břetislav
 • vládne na Moravě,, má 5 synů,, byl velice schopný
 • unesl z kláštera Juditu
reklama