České země po velkém stěhování národů

České země po velkém stěhování národů

 • 570 první vlna Slovanů
 • 600 druhá vlna Slovanů – chtěli jit na Balkán ale jdou proti proudu Dunaje a když dojdou k nám, tak se tyto dva kmeny spojí
 • problém = Avarský gaganát = neumí zemědělství a pomáhají si tím, že si zotročují  malé kmeny (Slovany,…) – v zimě se nastehují k nim domů, používají jejich manželky, jí jejich jídlo,…
 • kvůli Avarům se Slované chtějí sjednotit (spojit)
 • první pokus: Sámova říše
 • pouze jediná zpráva a to v německé kronice
 • Sámo zemřel roku 658
 • Dalších 180 let se neví, co se stalo – žádné zápisy,…
 • V 9. století se na území Sámovy říše objeví stát – Velká Morava

Velká Morava

 • první záznam roku 830 kronika FULDSKÉ ANÁLY (oficiální Franské kronika)
Mojmír
 • Podřízeným panovníkem Franské říše tedy Ludvíka Němce
 • ten tady posílá křesťany, ti zakládají kostely, ale káží v latině – nikdo nerozumí
 • Kostel Modrá
 • 846 – táhne Ludvík na Velkou Moravu, Mojmíra odvolal (zabil) a dal zde nového panovníka Rastislava
Rastislav (Rostislav)
 • Vládne podle němců – ze začátku, ale pak si děla svoji politiku
 • 850 stálé války mezi Franky a Moravany
 • založil hlavní město Weligrad
 • každý rok utočí Frankové, vždy z jara, Slované se schovají do hlavního města, které Frankové nedobijí a v zimě se vrací – Slované je pronásledují a zabíjejí
 • nevíme kde leží, ale Frankové ho popisují jako obrovské
 • vyhnal Franské kněží a poprosil papeže jestli by neposlal nějaké kněze k nim, ten ale nevyhověl – bál se Ludvíka
 • zavolal ještě do Byzance a ti jim velice rychle vyhověli a posílají v roce 863 Konstantina a Metoděje
Konstantin a Metoděj
 • Konstantin je filolog (=právník)
 • měli dobrý úspěch s Chazari, které obrátili na křesťanství
 • tam objevili ostatky sv. Klimenta (4.papež)
 • Soluň je dvoj-jazyčná oblast – uměli slovansky
 • Metoděj vytvořil první zákoník = zákon SJUDYJ LJUDEM
 • Řeší tresty – opilství, mnohoženství, zoofilie
 • Konstantin vytváří maše první písmo Hlaholice
 • Provádí misie – lidé jim už rozumí
 • Staví si svoje kostely
 • Porušují pravidla – káží slovansky – může se jen latinsky, hebrejsky, řecky
 • Museli jit do Říma, kde se měli zpovídat, ale tam potkali sv. Mikuláše I.
 • Metoděj onemocněl v Římě a také tady zemřel, na poslední chvíli se přejmenoval na Cyrila
 • Konstantin se vrací zpět na Velkou Moravu a pokračuje ve své práci
 • Neví se kde je Metoděj pohřben
 • 871 Ludvík pochopil, že to násilnicky dobýt nepůjde
Svatopluk 871-894
 • Od Rastislava dostal Nitru, to mu nestačilo a tak se domluvil s Ludvíkem, který potom Rastislava uvěznil
 • Kníže Velké Moravy
 • Ale opět se nepohodl s Ludvíkem a jsou zase války
 • Začíná zvětšování území: Čechy, Srbsko, Slovensko, Polsko
 • V Čechách nechal vládnout Bořivoje (1.přemyslovec)
 • Ten nechal postavit kostel sv. Klimenta
 • Opět vysílá kněží, ale teďka už s latinou – je to v módě
 • Po 150 letech se objeví i sázavští kněží, kteří po 150 letech vyhnání začali kázat slovansky
 • Přišli k němu kočovníci Maďaři, jestli by mohli na jeho území žít, on řekne ano, ale pouze v případě slušného chování
 • Jakmile Velká Morava bude trochu slábnout, Maďaři se na ni pustí
 • Má 3 syny, ale jeden umírá a ti dva jdou proti sobě (Mojmír II.,Svatopluk)
 • Stát oslaben občanskými válkami toho využívají Maďaři
 • Soutok Moravy a Dyje – Pohansko
 • Krásné hradiště
reklama