Československo po roce 1945

Československo po roce 1945

 • chaotické, linčování;
Benešovy dekrety
 • Velký retribuční dekret
  • odplata pro kolaboranty – vznikají mimořádné lidové soudy (lidové tribunály)
   • hrdelní procesy – popravy, vězení doživotí
    • popravy – vykonány 2 hodiny po pronesení rozsudku
 • Malý retribuční dekret
  • souzeni ti, co za protektorátu pomlouvali TGM, fandili Hitlerovi, …
  • souzeno miliony lidí
Odsun Němců
 • nejhorší, co se Němcům v českých dějinách stalo – Německá menšina (5mil) – Beneš chce zlikvidovat Němce, chce linče, …
  • tyto výroky Čechy povzbudilo
Divoký odsun
 • není řízen státem, ale nejsou zakázané (provádí to gardy, partyzáni)
 • pochod smrti v Brně – 40k Němců pošlou do RAK (v Hořilicích masové popravy)

Masakr na Švédských šancích – jediný soudně stíhaný masakr Němců

 • Karel Pazůr – spolupracoval s Hitlerem a tak to chtěl odčinit
  • zastřelí 300 lidí (muži, ženy, děti)
  • dostal 20 let, ale po roce ho komunisti pustili a stal se funkcionářem
 • zbylých 3mil. Němců bylo naloženo do vlaku a vyklopeni bez majetku v NĚM
 • jaro 1946 – budou volby (komunistické ČSR x demokratické ČSR)
 • 6 politických stran; v Česku vyhrávají KSČ (Gottwald), ale ve SVK vyhráli Demokratická strana
 • vzniká komplikovaná vláda; Gottwald bude premiér … vláda se stále hádá
  • komunisté – Ludvík Svoboda, V.Nosek
  • demokrati – Jan Masaryk, Petr Zenkl, P.Drtina
 • Sbor pověřenců –
 • Banderovci – Štěpán Bandera – šéf nacionalistická strana Ukrajiny
  • Bandera uteče do USA, pak do NĚM, ale bude zabit agentem KGB

UNRRA – materiální pomoc USA pro Evropu

1.1.1947 – vyhlášena Dvouletka (hospodářský plán – film:Myš, která řvala)

 • obnovení ekonomiky – spory mezi komunisty a demokraty
 • 1.5.1947 – Hradecký program – stanovena horní hranice vlastnicí půdy – zamítnuto
 • červen 1947 – Marshallův plán
 • 14 mld.$ pro Evropu (má nahradit UNRRU)
  • Stalin to zakázal přijmout
 • západní státy a Jugoslávie to přijala
  • vznik ekonomických rozdílů mezi západem a východem
 • léto 1947 v Čechách velmi sucho (krize i ekonomická)
 • září 1947 – komunisti vymysleli jednorázovou Milionovou daň = 1.vlna emigrace boháčů
 • podzim 1947 jsou demokraté vytlačováni ze SVK – demokraté vyklízí funkce
 • říjen 1947 – Krčmářská aféra (Masaryk, Zenkl, Drtina)
  • 3 hlavní demokrati dostali do pošty bombu – zjištění velkých zásob zbraní olomouckých komunistů
 • prosinec – sjezd ČSSD (B.Lanžman) – ČSSD se oddělí od komunistů
 • KSČ si uvědomuje, že musí zrychlit – Nosek mění šéfy policie
  • vláda (26 křesel) – 9 KSČ + 3 ČSSD, 2 nezávislých, 12 demokratů
 • demokrati šli za Benešem, aby odvolal KSČ ministry – Gottwald se vymlouvá, že to nejde, že by tím začali občanskou válku (Lidové milice)
  • Beneš je neodvolal; 20.2. -12 demokratů podalo demisi (na pád vlády musí 13)
  • Lidové milice začínají terorizovat – komunistická policie to neřeší
 • 23.2. Manifest studentů – napadeni policií
 • 24.2. Gottwald na hradě
 • 25.2. Beneš přijal demisi ministrů, Gottwald dosazuje vlastní lidi
 • 27.2. hromadné zatýkání opozice
 • 13.3.1948 J.Masaryk nalezen na dvoře Černínského paláce (v pyžamu) asi 100% vražda
 • únor 1948 – komunistický převrat (propracované, rychlé)
 • vzniká STB (cenzura, jakékoliv kontroly, …)
 • 1948 – čistka mezi politiky (utíkají na západ)
Bratři Mašínové
 • 3.odboj proti komunistům … ozbrojené akce
 • 5 jich uteklo, 3 se dostali do západního Berlína
Odboj Světlana
 • na Vsetínsku, zabit policista – park nadstrážmistra Hýla (vedle MGV)
A.Zápotocký
 • nový premiér vlády (100%ní komunistická)
 • ústava 9.května
  • Beneš nechtěl, ale musel podepsat a abdikoval
  • Prezidentem se stává K.Gottwald
K.Gottwald
 • pravá ruka Stalina v ČS
 • hloupý a brutální, ale zná dobré lidi
 • 1951 – Zlín – Gottwaldov

1949 – komunisti rozjíždí čistky mezi všemi skupinami společnosti

Katolická akce – chtěli, aby se církev osamostatnila od Vatikánu

 • kněží se stává státním zaměstnanec
 • chtějí vytvořit vlastní církev
 • 1949 Čihošťský zázrak
  • Akce proti armádě – likvidace všech vojáků, co mají něco společného se západem
 • gen H.Píka – byl v Moskvě, ale fandil Anglii … znal moc informací – popraven
Kolektivizace venkova (znárodnění půdy)
 • vznikají JZD
Akce proti odpůrcům politiky
 • Monsterproces – souzeno více lidí najednou; výsledek je znám už před procesem (vypadá to spíše jako divadlo)

Proces s Ludmilou Horákovou (1950)

Čistky ve vlastních řadách
 • zatčeno mnoho významných politiků – obvinění z Trockismu a Titismu
 • po válce je 60mil. mrtvých
reklama