Dělnické hnutí

Dělnické hnutí

–       2 zásadní revoluce: Neolitická revoluce (nastupuje velmi dlouho), Průmyslová revoluce (pouhých 50 let)

Průmyslová revoluce
  • 1. Cech (řemeslník-musí umět všechno; trvá to dlouho)
  • 2. Manufaktura (každý dělá něco, roste efektivita, roste výkon)
  • 3. Továrna (pracují stroje, rozjíždí se spirála:“stroje musí vyrobit jiné továrny-do nich železo, železo musí někdo vytěžit, …)
Vznik mnoho továren – zlepšení životních podmínek

o   přibývá lidí – malá úmrtnost – více potřeb – více továren

–       vznikají „Dělníci“ – nemají práva, nově vzniklá skupina lidí, nová města (Manchester)

–       katastrofální podmínky dělníků: 16h denně, práce dětí od 5-ti let po 12-ti hodinách

– dělníci se uvědomí, že je jich mnohem víc a že v tom mají výhodu

1836 je podepsána v Londýně Charta lidu – petice 3mil. lidí o podmínkách

–       hodně myslitelů se k této skupině přidává

K.Marx – nerovnováha (lidi pracují a umírají – majitelé nedělají a žijí si jako prasata v žitě)

–       zakládá jakýsi komunistický ideál – základ komunismu – tento ideál je postaven na dokonalých lidech, kt.ale ve skutečnosti neexistují

Komunistický manifest – definice jeho ideálu
Kapitál – popisuje, jak dojde ke změně z toho, co je kapitalismus

–       Marx je teoretik (nikdy dělníka neviděl)

G.Sorel a P.Preudhom (anarchisté)
  • –       tvrdí, že svět je špatný (postavení dělníků); jediné co jde udělat je, ho nenávidět, zničit nynější svět a postavit nový
  • –       zavádí generální stávky, petice, …, boj proti majitelům
M.Bakunin (podíl na tvorbě anarchismu)

–       odborník na bombové atentáty (není moc úspěšný)

F.Lassale

–       „stát by měl vytvářet vlastní továrny, kde budou pro dělníky lepší podmínky“.Stát tyto továrny zvýhodní a to vyžene ty soukromé – nefunguje to

1864 – 1.Internacionála – (K.Marx – zlepšení podmínek dělníků)

–       nefunguje, a tak po smrti Marxe vzniká druhá

1889 – 2.Internacionála

–       prosadí svátek práce a den žen, zlepšení podmínek dělníků, snižuje pracovní doba, …

časem se rozštěpí na:

–       Sociální demokracie

o   K.Kautský – Marxova myšlenka se nepotvrdila, musíme spolupracovat se státem – založme pol.stranu, kde budeme prosazovat své zájmy (Dělnická str.)

–       Rev.Social.

o   teorie Marxe se nepotvrdila – musíme zničit Kapitalismus (LeninTrockij,…)

–       roku 1916 zanikne po vypuknutí 1.sv.války

reklama