Doba bronzová

Doba bronzová

 • Bronz – sloučenina mědi a cínu
 • Přesuny obyvatelstva (především v oblasti jihovýchodní Evropy) – pod vlivem tzv. „mořských národů“ (při přesunu na pevninu napadli nějakou pevninskou civilizaci)
 • Vyrovnává se rozdíl mezi Blízkým východem a jihovýchodní Evropou (Peloponéský a Balkánský poloostrov)
 • JV Evropa – kultura pevninského řecka
Hospodářství:
 • Zůstává stejné
 • Využití bronzu v zemědělství
 • Nová plodina – žito, ovoce z oblasti orientu
 • Záměrné hnojení pomocí mrvy (trus)
Sídliště:
 • Podobná eneolitickým
 • Kulturní centra života, vojenská a obchodní centra
 • JV Evropa – vznik městských států (Polis)
Společnost:
 • Bohatší stratifikace
 • Plně patriarchální společnost – rodina vedena mužem
 • Skupina vládců = vládnoucí třída (vede společnost, privilegované postavení)
 • Řecko není jednostný stát – různé typy vlád (např. demokracie, monarchie, sofokracie atd.)
 • Rozpad praindického jazyka – vznik jazykových rodin (keltské, románské, germánské atd.)
 • Podle jazyků formování evropských národů
 
 • Rozšíření těžby – nové suroviny
 • Těžba soli = důležitý obchodní artikl => rozvoj mezinárodnío obchodu => rozvoj platebního obchodu – vznik platidel
 • Řecko závislé na mezinárodním obchodu
 • Upadá výměnný obchod => vznik platebního obchodu
 • Předmincovní platidla (např. zlaté osmičky, bronzové kruhy, zemědělský produkt, kakaové boby, drahé látky)
 • Mincovní platidla (z drahých kovů)
Duchovní život:
 • Ustupuje animismus, démonismus – nahrazeny polyteismem (náboženství, které uznává více bohů)
 • Pohřební ceremoniál spojován s náboženskými rituály
 • K pohřbu sloužili hřbitovy
 • Rozvoj výtvarného umění – keramika výrazně zdobená( malovaná, pálená), malířství, sochařství, architektura
 • Umělecká řemesla (kovolitectví, zlatotepectví, šperkařství atd.)
reklama