Eneolit

Eneolit

 • Chlkolit (doba měděná)
 • Mezopotámie (Blízký východ) nejrozvinutější území světa – markantní vývoj (rozdíl od zbytku Evropy)
 • Nové organizování (městské státy)
 • Zpracování mědi
 • 3000 let př. n. l. klínové písmo (mladší), obrázkové písmo (starší), Egypt – hieroglyfické písmo
 • V evropě nejvyspělejší oblast = Jihovýchod, Balkánský poloostrov – naleziště kovů => rozvoj metalurgie
Hospodářství:
 • Pěstovány obiloviny, základní zelenina
 • Chov domestifikvaných zvířat
 • Zvětšuje se plocha orné půdy
 • Nový pracovní nástroj – dřevěné oradlo
 • Změna lidských sídlišť (osada, vesnice) – na strategicckém místě se staví hradiště (opevněné sídliště)
 • Fortifikace (větší důraz na obranu a opevnění)
 • Jednoduchá opevnění – příkop, val, dřevěná palisáda (později zdvojená palisáda)
 • Dva typy domů – menší k bydlení; větší (až 30m domy shromažďovací)
 • Člověk závislý na přírodě
 • Vzniká nová třída – bojovníci
 • Nárust kriminality, přepadání – z pracovních nástrojů se vyčleňují nástroje určené pro boj – sekeromlat, koncem eneolitu luk a šíp
Společnost:
 • Zánik matriarchátu – žena „pouze“ dárkyně života, do popředí se dostává muž
 • Zrod patriarchátu (narůstá úloha muže)
 • Zmenšuje se rodina – základem je manželská dvojice
 • Diferenciace společnosti – prohlubují se rozdíly ve společenském postavení
 • Nerovnost mezi mužem a ženou
Duchovní život:
 • Rozvoj
 • Převládá kosterní ritus
 • Animismus & démonismus
 • Vznikají regionální božstva
 • Personifikace božstev
 • Mateřský kult se vytrácí – v popředí mužské symboly
 • Rozvoj uměleckého řemesla – keramika, šperkařství, kovotepectví
 • První stavby zasvěcené bohům (sakrální stavby)
 • Výstavba megalitů
reklama