Evropa v 11. století

Evropa v 11. století

 • dochází k přelidnění – 3x více lidí
 • boj o investituru = boj o to, kdo je víc (papež, panovník,…)
 • stát kontroluje církev
 • Cluynijské hnutí = reforma církve
 • Treuga Dei
 • církev nahodila, že se bude válčit jen v pondělí – středa
PAPEŽOVÉ
Benedikt VII.
 • chce dobýt pro sebe jižní Sicílii, ale tam už jsou Byzantinci – Bazileos II.
 • Papež si zaplatil kvalitní armádu, také 15000 Normanů
 • Ti to území dobijí, ale Normani jakmile toto zemí dobijí, tak si ho nechají – království
Lev IX.
 • bojuje za zlepšení církve
 • dostal nápad, že porazí Normany
 • neporazil, Normani ho zajali
 • mezi tím jeho tajemníci vrcholí spor mezi východním a západním křesťanstvím
 • velké schizma
 • velký rozkol církve
 • jakmile se vrátí, vyděl co se stalo a zemřel
Mikuláš II.
 • domluví se s Normany
 • Normané se stávají vojskem církve
 • Kanonická volba
 • Všichni faráři v Římě jsou kardinálové a ti volí papeže
Jindřich III.
 • sálská dynastie
 • dosadil Lva IX.
 • Umřel velmi brzo – syn Jindřich IV.
Jindřich IV.
 • je příliš mladá na to, aby vládnul
 • vládne jeho matka Agnes
 • to se nelíbí šlechtě, která se vzbouří
 • války, ale jen idylické
 • jakmile dospěje – velice arogantní, sebevědomí, je si jistý, že má vládnout světu
 • spor s Řehořem VIII.
 • Dictatus papae
 • Jasná nadvláda papeže nad státní mocí
 • Jindřich se hodně nasral a řekl, že takového papeže nechce a zvolil si svého kamaráda – Klement III.
 • Řehoř dává na Jindřicha kletbu
 • Tam kde se Jindřich vyskytuje, tam se neprovádí pohřební oslavy, svatby,… – obrovská katastrofa
 • Všechny smlouvy s Jindřichem neplatí
 • Šlechta se vzbouří a dosadí si krále Rudolfa Švábského
 • Jindřich neměl nic jiného na výběr a šel prosit Řehoře
 • Ten po třech dnech opustil
 • Jindřich se vrátil, ale šlechta nepřestala válčit
 • Jindřich musel se šlechtou bojovat a nakonec ji porazí
 • Nejlepší
Klement III.

– Jindřichem dosazený císař, ale církev ho nemíní poslouchat tak si dosadí svého Urban II.

Urban II.
 • 1095 – v městě Clermont vyhlásí první Křižáckou výpravu do Palestiny
 • církví zvolený, ale ani nesídlí v Římě = dva oficiální papežové
reklama