Evropa v 16.století- Anglie

Evropa v 16.století- Anglie

Jindřich VI. Lancaster

–       muž, který prohrál stoletou válku
–       Anglie je přeplněna žoldnéřskými vojáky = šlechtici si je najímají a tvoří své vojska
1353 – konec stoleté války

1455 – počátek války Růží (růže jsou ve znaku obou rodů) – válka šlechty proti sobě = (Jindřich VI.) Lancasteři XXX Yorkové (Richard z Yorku + synové Eduard IV.a Richard)

Eduard IV.

–       velmi silný panovník
–       ukončí občanskou válku (všichni se ho bojí, tak nic nedělají)
–       mnoho reforem (ekonomické,…)
1483 Eduard umírá, ale má 2 syny: Eduard V.(12) a Richard(6)

Richard III. (bratr Eduarda IV.)

–       po smrti bratra se stane správcem Anglie (do té doby, než vyroste Eduard V.)
–       velmi silný válečník
–       uznává nástupnické právo Eduarda
–       po smrti bratra začíná velké povstání Lancasterů

Povstání Lancasterů
–       Lancastery vede Jindřich Tudor

1485 bitva Bosforth – po Hastings nejslavnější bitva Anglie

–       bitvu vyhraje Jindřich VII. Tudor (Richard III. zemře)
–       byla to válka až do vyčerpání (po bitvě nejsou skoro žádní šlechtici)
–       Jindřich Tudor si vezme dceru Eduarda IV. Alžbětu a tím nastane sjednocení rodů

1485 nastupuje dynastie Tudorovců
Jindřich VII. Tudor (1485-1509)
–       zakázal šlechtě mít vlastní armády
–       z vypleněné Anglie z války růží vytvoří velmoc Evropy
–       podporuje města (měšťanstvo a obyvatelstvo bude největší oporou Tudorovců)
–       velmi skromný a spořivý člověk – obnoví anglické bohatství
–       pochopil, že zámořské objevy bude budoucnost a je potřeba orientovat se na námořní obchod – zakládá námořnické školy – platí odborníky
–       vytvořil loďstvo, které může být válečné nebo obchodní (jak je potřeba)
–       stojí na začátku doby, kdy Anglie bude ovládat všechny oceány

Jindřich VIII. Tudor (1509-1547)

–       syn J.VII.; zasnoubil se s Kateřinou Aragonská (Španělská princezna)
–       první renesační panovník (zajímá se o vědu, astronomii, skládá hudbu,…)
–       jeho vláda začíná nadějně, ale čím je starší, tak se projevuje silná paranoia
–       s Kateřinou má pouze dceru Marii, ale chce syna
–       manželství není dobré, protože je přísná katolička (přísná na protestanty,…)
–       Jindřich se chce rozvést, ale papež to nepovolí, protože synovec Kateřiny je císař Karel V., který je velmi obávaný a papež si ho nechce znepřátelit
–       Jindřich to udělá tak, že založí svoji církev „Anglikánská církev“, jelikož ho obyvatelé podporují, tak není žádný problém
–       za ženu si vezme Annu Boleynovou (dcera Alžběta) – později nechá Annu popravit
1533 – začne se projevovat silná paranoia
–       ten kdo byl proti popravě Anny, tak byl popraven taky, popraven byl i T.Moore – dílo Utopie
–       vzal si Janu Seymourová – syn Eduard
–       Jindřich se v Anglii chová velmi autograficky a začne vadit šlechtě
–       v zahraniční politice vystupuje rozumně – doba rozdělení náboženství – silné války – slíbí pomoc – nechá si zaplatit, ale nikomu nepomůže – „rozhoduje o osudu Evropy“

Eduard VI. (1447-1553)

–       za jeho vlády byla vydána Anglikánská bible
–       po 7-mi letech vlády zemře a vznikne problém – parlament musí řešit, kdo bude vládnout (dcery Jindřicha VIII, ženy Jindřicha VIII., šlechta?)
–       vlády se ujme dcera Marie
Marie Krvavá
–       tělem i duší Španělka (miluje katolictví)
–       když přijede do Anglie, začne pronásledování kvůli víře
–       přivede si vojáky ze Španělska a začne popravovat a upalovat kacíře
–       provdá se za Španělského krále Filipa II. – nejvíc radikální katolík
–       naštěstí pro Anglii, Marie brzy zemře
–       parlament po dlouhém přesvědčování zvolí za královnu dceru J.III. – Alžbětu I.

Alžběta I.

–       znovu obnovuje Anglikánskou církev a povoluje v Anglii i katolíky
–       za její vlády dojde k největšímu rozmachu Anglického námořnictva
–       vznikají korzáři = „státní piráti“ – F.Drake, J.Hawkins, W.Raleigh
–       Alžběta je neoficiálně podporuje, ti ji dávají část úlovku
–       Španělé si stěžují (Drake a spol ničí španělské lodě)
Marie Stuartovna
–       jako Francouzská a Skotská královna se dostala do střetu s protestantskou církví
–       byla popravena Alžbětou
1587 – Cadiz – Drake proplul kolem Gibraltaru, zničí neodbytný přístav a odpluje pryč
1588 – bitva o La Mance – Španělé postaví loďstvo Armada (neporazitelná Šp. flotila)
–       Drakova armáda zničí pár Španělské lodě; hodně Španělů zemře na skotském pobřeží, kde je pobijí divoké kmeny – po roce se do Španělska vrací zbytek Armady
–       tímto začíná anglická námořní nadvláda
–       Alžběta podporuje umění – „Alžbětínská kultura“ – Shakespear, Marlow, Bacon,…

F.Bakon

–       lord strážce pečeti
–       filozof; říká, že je potřeba znovu budovat vědu, znovu od začátku zkoumat přírodu)
–       Alžbětínské divadlo – velká propaganda pro Tudorovce
1603 – Alžběta umírá – parlament zvolí Jakub Stuart (syn M.Stuartovny)

reklama