Francie v 11.-15. století

Francie v 11.-15. století

 • vládnoucí dynastie: KAPETOVCI
987 – Hugo Kapet
 • nejslabší, tak ho volí
 • velmi dlouhověcí (40-50 let)
 • nemají problémy s nástupnictvím

Ludvík VII. + Eleonora Akvitánská

 • 2.křižácká výprava i s manželkou = rozvod
 • Eleonora se provdá za Jindřicha Plantageneta, který se za 5 let stane Anglickým králem = ½ Francie pro sebe
Filip II. August
 • vede válku proti Richardu Lví Srdce, ve které zvítězí Filip
 • vyhnal Angličany z Francie
 • velmi kvalitní panovník,, ekonom, hospodář
 • postavil katedrálu Rotterdam
 • vydláždil Francii

–     1210 připojil nejbohatší část Francie (jih)

 • Albigenští = kataři – náboženská sekta
 • Velmi podobní na Hinduismus, kázali mír – kázali starci
 • 1210 proti nim vyhlásil papež křižáckou výpravu
 • dobyli i Carrasone – nejlepší Francouzský hrad
Filip III. Smělý
 • Karel z Anjou
Filip IV. Sličný
 • na slovo poslouchal právníka Nogareta – (intrikán, v podstatě vládl vládci)
Francie a papež ve 13.století
 • papežové jsou hodně ovlivněni Francií

1303 – papeže navštívil Nogaret

 • později našli papeže k smrti vyděšeného a za pár hodin zemřel
Klement V.
 • nový papež
 • usadil se ve Francouzském Avignonu = tzv. Avignonské zajetí papežů
 • stavil tam hrady = měl se tam hodně dobře
Flandry
 • velmi bohaté území (dnešní BeNeLux)
 • chce je dobýt Francie – je to hlavní příjem Anglické ekonomiky, FR bojuje s těžkou jízdou

bitva u Courtney – 1308

 • Flanderští naznačili ústup a utekli do močálů a lesů, Francouzi vletěli do bažin, kde byli totálně rozdrceni
 • Filip to území nechal
 • Templáři museli opustit Jeruzalém (byli moc bohatí a zakládali bankovnictví)
 • Templáři půjčí i Filipovi, který má pak obrovské dluhy a aby to nemusel vracet, tak nechal templáře pochytat a uvěznit – vyslýchal je a nutil, aby přiznávali různé nezákonné věci (př. homosexualitu,…)
 • 1314 poprava velmistra J de Molay (obrovská autorita), vystoupil před lid a prohlásil, že král je vrah = král ho nechal popravit
 • Filip má 3 syny: Ludvík, Filip, Karel = všichni budou někdy vládnout, ale žádný nebude nějak moc výrazný
 • Měl ještě dceru Isabelu, kterou provdal za Anglického krále Eduarda II.
 • Vymírají Kapetovci,, nastupuje jeho syn Karel z Valois = dynastie Valoa
Filip VI. Valois – danystie Valoa
reklama