Husitství

Husitství

 • ve 14.století církev astronomicky zbohatla (nabrala majetek tak, že většina umírajících knížat odkáže církvi, aby byl spasen) – obrovský přepych
Inspekce církve:
 • „ve vesnici Podolí je farář, který má 3milenky, několik prostitutek, kterým dělá pasáka, chodí hrát karty, kde všechno prohraje a totálně se ožere a pak chodí nahý“
 • a toto vidí obyčejní lidé, kdo jim káže o tom, jak mají žít
 • v kostelech se platí „Dobrovolný povinný poplatek“
 • začínají se platit poplatky „věcné břemeno“ – farář dá do pronájmu nějakému domu krávu, ale i když ta kráva zemře, tak se platí dál (časem se ani neví za co to je)

Simonie (svatokupectví) – prodej církevních majetků (kupte si biskupství za několik tisíc a je vaše – za pár let se to vrátí – poplatky za „železné krávy“, …

 • je sestaven ceník majetků
 • sestaven pořadník (zaplatíte a až ten majitel zemře, je vaše-až je pořadník plný, tak se spálí a založí se nový-peníze se nevrátí)
 • milostivé léto (nejdříve každých 100 let, ale dostává se to tak daleko, že je to každý rok,, když někdo nemůže jít do Říma, tak musí zaplatit tolik, kolik vy stála cesta)
REFORMA CÍRKVE
John Wycleff
 • doktor teologie (největší možné vzdělání)
 • chtěl, aby se církev vzdala majetku
 • apoštolské vzdělání – církev má vypadat, tak jak vypadali apoštolové (chudí)
 • církev to nechce, tak chce Wycleffa zajmout, upálit, zničit … ale, Wycleff vytvořil „zákon“ , že když se církev nevzdá majetku dobrovolně, tak král a šlechta církvi sebrat majetek násilně
Konrád Waldhauser
 • němec, zavolal si ho Karel IV.
 • jeho myšenky: církev musí majetek investovat na pomoc chudině
Jan Milíč z Kroměříže
 • kariéra ve státní správě (vede listiny Karla IV.)
 • došlo v něm k velké změně: rozdá majetek, složí funkci a stane se kazatelem
 • volá po revoluci (církevní majetek nemá vzít stát, ale sami lidé)
 • Jan prohlásil, že je zde antikrist a toho označil jako Karla IV.
Matěj z Janova
 • chce přeložit bibli do čeština, ale církvi se to nelíbí
 • Jan Nepomucký mu to zakázal, dílo sebral a zničil a nechali Matěje zavřít do vězení
JAN HUS
 • první zmínka o Janu je v ročence Karlovy univerzity (dokončil 1.stupen vzdělání)
 • reforma univerzity – Češi 1:3 Sasové, Bavoři, Poláci

Dialektika disputal – umění řeči (hádání se, prosazení argumentů,…),, pořádají se soutěže

 • Hus ve svém životopise napsal, že šel na univerzitu, protože chce být bohatý – buď bude studovat nebo se stane knězem a bude mít faru
 • musel si vybrat – reforma církve X kněz

1401 – schopný organizátor – útok malé armády Němců X Pražané(vede Hus)

1402 – kázal na univerzitě, ale teďka už i v Betlémské kapli

 • hlásí myšlenky z univerzity mezi lidi (lidé přemýšlí, že musí sebrat církvi peníze)

Radikalizace Prahy – lid se vzbouří proti církvi a podporují Husa (fandí mu i královna)

 • díky špatné sitaci v Praze má Hus 7 let tolerance
 • arcibiskup ho podporuje,, král Václav se nezajímá,…
Zbyněk Zajíc z Házmburka – Pražský arcibiskup
 • podporuje Husa – Hus má v něm ochranu
 • Hus tam pranýřuje arcibiskupa, církev atd. – Zbyněk se tomu směje a podporuje
 • Pod vlivem Husa – studenti i měšťané

1408 – nastává zlom

Konciliární hnutí v Pise – ve Francii vyřeší papežské schizma

 • papeže bude hlídat koncil = shluk kardinálů
 • Václav koncil podpořil za slíbení, že dostane římskoněmeckou korunu
 • začíná rozjíždět politiku a řekl, že Hus musí přestat
 • arcibiskup se přidal k Václavovi – na univerzitě se hlasovalo o Koncilu = němci měli víc hlasů, tak Václav založil:

Dekret Kutnohorský – na univerzitě Češi 3:1 Němci, Poláci

 • Němci odejdou do Německa, kde hlásí že jsou Češi darebáci a že poslouchají Husa
 • V této době nastal obrovský zmatek: 3 papežové a 3 králové
 • Papežové: v Avignonu, v Pise (Jan XXIII.), v Římě
 • Králové: Zikmund, Jošt, Václav
 • koncil zvolil Jošta, ale ten za 2měsíce zemřel a král bude Zikmund
 • V Brně – Jošotva ulice – kostel sv. Tomáše (hrob Jošta)
Jan XXIII.
 • tlačí na Zbyňka z Házmburka – musí sebrat všechny knihy Husovy a vyhlašuje na Husa klatbu
 • vyjíždí odpustkové vozy – kdo zaplatí, tomu odpustí hřích
 • do Prahy přijeli 3 bedny – nikdo nedá ani peníz a studenti do beden kálí
 • jelikož Václav potřeboval peníze a kvůli Husovy mu je nikdo nedával, tak se postavil proti Husovu (Hus X arcibiskup, král,…)
 • studenti pořádají hony na faráře (bylo zabito asi 30 farářů)

1412 – začíná revoluce

 • na Jana Husa byl uvalen interdikt = v přítomnosti kacíře nejsou žádné církevní obřady

1414 – pozván na koncil do Kostnice (Zikmund L., Jan XXIII.)

Kostnický koncil – má vyřešit, kdo bude papežem

Michal de Causis – Pražský farář, kterého Hus pomlouval a vyštval

 • Jan Hus má zajištěný příjezd, ale ne odjezd

Štěpán z Pálče – z počátku dobrý kamarád Husa, ale byl v Římě mučel a zlomen a nakonec bude bojovat proti reformě

Jan Železný – další anti-Hus
 • Kostnice se na 2 roky stane centrem Evropy
 • v prosinci byl Hus poprvé zavolán na svolání před vyšetřovací komisi
 • Hus byl uvězněn, kde onemocněl – když přijel Zikmund, tak chtěl, aby ho pustili, ale jelikož by si to Zikmund pokazil, tak se do toho nepletl (chtěl být uznán císařem)
 • Jan XXIII., byl odvolán jako papež a utekl – Hus byl propuštěn a později upálen
 • upálením Husa, pro koncil, končí otázka reformace
Jeroným Pražský
 • hlavní osobnost univerzity
 • jel do Kostnice bránit Husa, kde byl uvězněn (odvolá učení Husa a odjel domů, pak se vrátil do Čech, kde si to rozmyslel a odvolal odvolání a takhle to dělal asi rok a přesně o rok později byl taky upálen

Stížný list – nejdůležitější šlechtici podepisují(pečetí)list, ve kterém stojí, že se jim nelíbí co udělali Husovi

 • jelikož v Čechách není žádná autorita, která by udržela pokoj a klid
 • chudina i šlechtici útočí na kláštery a rabují církevní majetek
 • za 2 roky jsou vydrancovány všechny kostely, kaple, kláštery (utíkají faráři)
 • jelikož Václav je troska, tak proti tomuto nic nedělá
 • všichni co chtějí rozvrátit stát se odvolávají na Husovo učení (jejich společným znakem jsou: kalich a příjímání pod obojí/sub ultra species/)
Jakoubek ze Stříbra 
 • tvrdí, že je potřeba prostudovat Nový Zákon a to co je v dnešní době jinak, než je uvedeno v Bibli, tak je špatné a musí se to zrušit
 • Utrakvisti = Husové
 • Po zrušení církve v Čechách se objevují potulní kazatelé (káží úplně kacířské věci – nemusí se chodit do kostela, žádné sochy a jiné zobrazení – hlavní je skutečná víra!!
 • „Kazatelé káží, že bude konec světa a že přežijí pouze vážní věřící (Husité) a aby se Bůh tak nenadřel, tak mu musí chudina pomoct a začít ten špatný svět ničit hned“

Jan Želivský – 1418 přichází do Praha a stane se Gúruem chudiny

První Pražská defenestrace – Jan Želivský – považuje se za začátek Husitských válek

Husitství
 • Husity podporuje geografická polovina Čech (Morava, Slezsko, část Čech bojují proti)
 • Vyšší šlechta Husity podporuje jen na půl (říká, zabavit majetek a nechat si ho), nižší šlechta (mor jim zabil lidi a přišli o majetek)=loupežní rytíři(partyzánští bojovníci) – husitská šlechta se tvoří z této sociální skupiny
 • měšťanům se Husité nelíbí, protože hlásají chudobu a sociální rovnost, ale měšťané nechtějí aby byli na stejně s chudinou – popravují chudinu aby se z nich nestali husité
 • městská chudina je pro revoluci, ale ti v tom nevidí jen likvidaci šlechty ale sociální rovnost (až vyhrají revoluci, tak se jim bude lépe žít) – představa, že jednou bude lépe
 • poddaní organizují tlupy a likvidují všechno špatné (upalují mnichy, ničí kostely, …)
 • „hlavní velitel“ těmto skupinám vládne (na co ukáže, to bude zničeno)
 • v zimě města pořádají hony na husity (když donesete husitu, dostanete odměnu)
 • blíží se 14.2-konec světa není (celkem problém, ale kazatelé to vyřeší tak, že je to dobře že Bůh ještě počká a uvidí koho zachrání a koho zatratí)
 • aby husité měli kde přečkat zimu, tak zakládají jedno velké centrum: Sazimovo Ústí
Jan Žižka
 • vedl válku proti Rožmberků

1410 – bitva u Grunwaldu – Poláci a V.Jagello porazil sjednocené rytíře

bitva u Sudoměře – Žižka tomu velí – má zajímavý styl válčení: vozová hradba

 • zabito asi 150 rytířů na hrázi – zbytek chtějí přebrodit vypuštěným rybníkem(3m bahna)
 • založil město Tábor:

Tábor – všichni jsou si rovni, všechen majetek je společný – tento systém dlouho nevydrží

 • husitští kněží interpretují bible, mají dokonce své biskupy (v Táboře Mikuláš Biskopec)
 • Jan Žižka zde sestavil 1.oficiální vojsko (=polní vojsko – živí se úlovky z bitev), v tomto vojsku jsou řemeslníci – výroba zbraní; používá defensivní útok, používají dělostřelectvo, praky, dělnické nástroje
 • Jan v této době není žádný vrchní velitel – stane se ním až po smrti Mikuláše z Husi
 • papež chtěl do Čech poslat křižáckou výpravu – musel nají panovníka = Zikmund
 • Albrecht sebral rakouskou armádu a spolu se Zikmundem se potkají před Prahou
 • společně začali útočit – forma vyhladovění (zatím byl Zikmund šlechtou korunován na Českého krále)
 • Prahu se mu nepodařilo obklíčit protože husité mají stále jedno spojení bitva Vítkov
  • Zikmund to chtěl zničit, rytíři zaútočili na pevnost – padají se skal a pak tam doběhnou husité a rytíři utečou – končí křižácká výprava
  • Zikmund je spokojen – král + nabral si stříbro
 • v Praze byly sepsány 4 artikuly:
 1. přijímání podobojí
 2. církev – ne bohatí – jde příkladem
 3. slovo boží – svobodné kázání
 4. trestání zjevných hříchů – základní zákoník
 • do roku 1420 dobijí ještě mnoho dalších území

Čáslavský sněm – 1421

 • jsou tady zástupci vyšší a nižší šlechty, měšťané i chudí lidé
 • první demokratický sněm, vyhledávají krále – chtějí, aby to byl Vladislav Jagelonský
 • ten to odmítl, protože je v Čechách bordel; pošle dopis, který bude přeposlán Zikmundovi Korybutovičovi – ten post přijal
 • než přijde král, vládne zde 20 defenzor – zástupci všech sociálních skupin
 • tento rok je dost problémový – Žižka přišel o oko (bitva o Vrablím) a byl úplně slepý
 • Žižka je velice krutý –pokud dobije město, všechny nechá zabít
 • Žižka pořád válčí proto, aby uživil polní armádu (má děsivou pověst) – Čechy se propadají do občanské války = 10 let = obrovská devastace
 • Likviduje ostatní náboženství, ale i členy husitů – Pikarti

Likvidace Pikartů – extremistická sekta Husitů (neuznávají žádná pravidla – anarchie)

 • v červnu 1421 plně oslepl

Zikmund – jelikož jeho první pokus nevyšel, tak promyšleně plánuje druhý útok

 • armáda 200 000 vojáků (každá část armády jde do Čech jinou stranou)
 • akce pohoří na koordinaci – Němci v červnu, v záři Slezané, Zikmund v zimě

bitva u Hořic (sv.Gotthard) – husitské město nebylo dobito

 • Zikmundova myšlenka: přijde v zimě, protože si myslí, že mu města pomůžou a ubytují jeho armádu – ubytuje se v Kutné Hoře – překvapivý noční útok – Kutná Hora dobyta – Zikmund utekl do Havlíčkova Brodu, který bude taky dobyt – křižáci při útěku naskákali do Sázavy a utopili se
 • po  Žižkově úspěchu se staví další 3 polní vojska: Táborité, Orebité (HK), Pražané
 • Husité se dělí na 2 části:
 1. Radikální – válčit až do úplného vítězství (Táborité, Orebité)
 2. Umírnění – chtějí konec válek
 • po upálení J.Želivského se Pražané přeměňují na umírněné (Želivský byl obklopen profesionálními vrahy – krutější než Žižka)

Žižkův vojenský řád – soubor pravidel, podle kterých má fungovat město

1424 – Pražané se odmluví s katolíky, aby zničili radikální husity

bitva u Malešova – Žižkovy vojska jsou obklíčeni u Labe a vypadá to, že prohrají, ale on v noci nechá postavit vory a přebrodili řeku a obklíčili ty, co je obklíčili

 • Žižka to bere jako velkou zradu a rozhodne se, že zničí Prahu a srovná ji se zemí

Jan Rokycana – muž, který přesvědčil Žižku ať neničí Prahu – spojí se všechny 3 husitské kmeny a odchází na „bohatou“ Moravu a do zahraničí

bitva u Přibyslavi – obléhání hradu, při kterém Žižka zemřel

 • Žižka je pohřben v kostele v Čáslavi (po několika stěhování)
 • po jeho smrti se ideály rozpadly a rozvíjí se politika a chamtivost
 • všechny 3 husitské centra proti sobě válčí a vraždí se
Prokop Holý
 • „nástupce“ Žižky
 • pravý opak Žižky – nemá rád války

Hádání na Konopišti – pokus o sjednocení pražských a táborských kněží

1426 – 3.křižácká výprava – Saský vévoda Fridrich

 • operuje už delší dobu na severu Čech
 • zaútočí Prokop Holý s jeho sjednocenou polní armádou, porazí Fridrich, porazí katolická města (nejsou tak tvrdí jako Žižka)

bitva u Ústí nad Labem – Prokop vyjednává podmínky: nebojuje se v neděli, atd…

 • defensiva polní armády XXX těžká armáda – největší masakr v křižáckých výpravách
 • Prokop zvítězí a Fridrich lituje, že nepřijal podmínky
 • Evropa je zděšena a snaží se husity zastavit, aby se nerozšířili

1427 – 4.křižácká výprava – jde do Čech elita evropských armád

 • kardinál z Winchesteru dostal nápad: křižáci s těžkou jízdou si vzala vozítka a mysleli, že vyhrají

bitva u Tachova – trapný pokus Fridricha – husité útočí a křižákům jsou jejich vozítka jen na problém a vadí jim v úniku – nechali je tam a husité si je sebrali – umí je používat

 • Prokop zakládá tzv. Spanilé jízdy – husité jedou krást do zahraničí
 • první pokus do Slezska přinesl obrovskou kořist – lidé se hisitů bojí a tak jim dobrovolně platí
 • husité obléhají Vídeň, která bude hodně platit, Bratislava
 • úlovky se vozí do Čech – tuny obilí, jídlo, maso, peníze
 • atmosféra v Evropě je tak hustá, že Zikmund navrhne jednání s husity

1429 – Bratislava – Zikmund se snaží jednat, ale nemůže zkousnout, že mu Prokop tyká místo toho aby mu řekl králi – fiasko pro Zikmunda

 • „Zikmund chce svolat koncil, kde budou spravedlivě souzeni“ – Prokop se mu směje

1430 – největší Spanilá jízda přes Německo – všichni se jich bojí

J.Cesarini – velmi chytrý, kandidát na papeže

– zkusí poslední možnost – 5.křižácká výprava – největší vojsko, které kdy šlo do Čech, překročí Šumavu a dojde k jediné bitvě

bitva u Domažlic – husité velmi rychle doběhnou k bitvě se „zpěvem“

 • Cesarini čekal husity tak za týden, ale oni přišli ještě ten den a to Cesariniho ochromilo – Cesarini utekl, ale spadl mu kardinálský klobouk – symbol vítězství
 • husité vyjednávají podmínky, za jakých do Basileje vůbec pojedou

Soude chebský – zákony, které zaručují svobodný příchod a odchod

 • Prokopovi se nelíbí to, že musí rozpustit polní armádu – Prokop se bojí toho, že 30000 lidí (vrahů) by nemělo kam jít a nastal by velký zmatek a válka všech proti všem
 • husité odjíždí do Basileje, ale chtějí mít v Basileji klid
 • na svých vozech mají nápis: „Pravda vítězí“

1431 Basilejský koncil – Zikmund říká, ať si husité dělají co chtějí, ale aby se stal českým králem,, první koncil, ve kterém církev jedná o jiném než katolictví

 • koncil má být jako zápas – každá strana dá 4 zástupce a bude za úkol to, přebít svého konkurenta argumenty – Rétorické boje
 • jedná se o Pražských artikulech – Jan Rokycana X Jan Stojkovič – nejlepší souboj
 • husité – Mikuláš Biskupec, Petr Payne Engliš

1433 – konec koncilu – nerozhodně

 • tohoto roku do Čech přijíždí družina vyslanců a s nimi i Jan Palomar

Jan Palomar – člověk, který intrikami a řečmi porazí husity

Dogma – nezpochybnitelná pravda

 • mimořádně inteligentní, intrikán a diplomat
 • Jan zjistil, že v Praze je mnohem víc umírněných husitů, kteří nechtějí válku

Panská jednota – koalice všech, kteří jsou proti polních vojsk

 • Prokop ví, že bude válka husité x husité a tak zkusí dobít Plzeň, kde chce strávit zimu
 • toto obléhání je konečné to, co Prokopovi zlomí vaz jako autorita
 • Prokop tak moc ztrácí autoritu, že ho jednou zmlátilo vlastní vojsko
 • husité při jednom tažení sebrali velblouda, ale v Plzni jim ho sebrali a dostal se do Plzeňského znaku

1434 bitva u Lipan – typická občanská bitva husité X husité

 • zajímavé je to, že obě vojska použili defenzivní styl – obě strany mají vozové hradby
 • bitvu rozhodla velká chyba Prokopa, který skočil na jednoduchou léčku
 • v bitvě asi zemřel Prokop Holý a přihlížel 14-tiletý Jiří z Poděbrad

Jihlavská/Basilejská kompaktáta – Čechy jsou kótovány do Evropy a náboženství

 • v těchto dokumentech také stojí, že Češi si můžou nechat husitské náboženství, můžou mít vlastního arcibiskupa(J.Rokycana), můžou používat přijímání podobojí, nebudou se měnit majetkové poměry – šlechta si může nechat to, co si nakradla
 • kompaktáta konečně dává Čechům krále – Zikmund Lucemburský
 • Zikmund je posedlý být českým králem (stěhuje se do zničené Prahy, ze svého platí cesty a komunikace, bere si do rady i husity,…)
Hynce Ptáček z Pirkštejna
 • má ve výchově malého Jiřího z Poděbrad
 • je to něco jako „hlavní velitel“ husitského náboženství
Jan Roháč z Dubé
 • „poslední husita“
 • stále se snaží znovu sjednotit polní vojska
 • podaří se mu sehnat 60 lidí a udělal skupinu loupežníků a říká že válčí za Husa, Žižku a za všechny husity – sídlo na hradě Sion
 • Hynce Ptáček má dobít Sion a Roháče popravit – nechce ho zabít, protože by to znamenalo zhoršení situace v Čech – obléhal 4 měsíce a dodával mu i potraviny
 • Zikmund se naštval, chtěl tam, poslat svoji armádu, ale Hynce to pak za 2 dny dobil
 • situace se velmi zhorší po popravě Roháče – šlechtici se vzbouřili – Zikmund zemře na útěku z Čech ve Znojmě
 • umřel král = vymřela dynastie – podle zlaté buly císaře Karla si šlechta může vybrat krále – nabízí korunu v celé Evropě – nikdo to nechce
 • nakonec se králem stane Zikmundův zeť – Albrecht Habsburský
Albrecht Habsburský
 • říká se mu kladivo na kacíře
 • nenáviděl husity
 • když přijal nabídku, tak řekl, že udělá pořádek – žádné kompaktáty nebo smlouvy!
 • zemře při tažení do bitvy – Alžběta čeká dítě – Ladislav Pohrobek
 • v Maďarsku vládne Ján Hunyady – chce Maďarské osamostatnění – bude válčit proti husitským žoldnéřům – Bratříci (rok byli v celém Slovensku)- Jan Jiskra z Brandýsa
Ladislav Pohrobek
 • z dynastie Habsburků,, pravnuk Karla VI.
 • po smrti Alžběty se Ladislav přestěhuje do Vídně ke strýcovi Fridrichovi III.
 • tímto se dělá volno pro Jiřího z Poděbrad nebo Jána Hunyadyho
Jiří z Kunštátu a Poděbrad
 • pochází z významného rodu z Kunštátu
 • narodil se na počátku husitských válek
 • jeho otec Viktorín je blízký kamarád Jana Žižky
 • nezná matku a silně ho deprimuje, že se mu smějí, že jeho matka byla z chudiny
 • během válek zemře Viktorín a jako velmi bohatého sirotka si ho do péče bere Hynce Ptáček z Pirkštejna
 • Jiří je velmi inteligentní a velmi se zajímá o politiku

1434 bitva u Lipan – byl pozorovatel této bitvy – zklamán z výsledku

1440 – sestavena listina kališnické šlechty – 1.Hynce, 2.Aleš x, 3.Jiří z Poděbrad

 • velmi se zajímá o dění kolem kompaktát, koncilů atd, …
 • ženy: Kunhuta ze Šternberka (7dětí), Johana z Rožmitálu
 • Johana pochází z významného rodu z Rožmitálu – budou spolupracovat s Jiřím

1444 – oficiální král je Ladislav Pohrobek, ale veškeré moci se zmocňuje Jiří

 • většina šlechticů mu fandí, ale proti němu jsou katolíci, radikální husité

1448 – dobije Prahu a sebere si titul Zemský správce

 • Jiří staví vnitřní politiku na soužití náboženství kališníků a katolíků – kompaktáta
 • Jiří zničí město Tábor (husitský král zničí husitské ikony a města) – potřebuje klid!
 • likviduje sektu „Jednota bratrská“ – jejich základy:
 1. chudoba církve
 2. zákaz zisku pro členy jednoty (jedině zemědělství,…)
 3. pacifismus (násilí je špatné – musíme být se všemi zadobře)
 4. ze začátku – žádné vzdělání, později centrum vzdělanosti
 • jelikož je Jednota bratrská třetí církev = porušení kompaktáty – musí pryč
 • vede mimořádně dobrou ekonomickou politiku (země zničena po válkách) – dokázal ekonomický zázrak – opravuje obchodní ztezky, cesty, buduje u ztezek gardy = přijíždějí obchodníci
 • za jeho vlády je obnoven hornický průmysl (nové naleziště Ag, …)

1453 – poprvé navštěvuje Čechy L.Pohrobek (13let)

 • Pohrobek je velmi pobožný, ale chodí po hospodách – záměrně si pěstuje vzhled anděla, ale je to celkem drsňák
 • jelikož nemá cenu bojovat proti Jiřímu, tak mu nechal titul Zemský správce na 6 let
 • když zemřel Ján Hunyady – na pozvání přijel jednat se syny Jána (Ladislavem a Matyášem) – ti ho zajmou – slíbil jim, že nic dělat nebude, že můžou být správci … po návratu do Vídně si je pozval zase on (oplatit kamarádskou návštěvu) – když přijeli, tak je uvěznil a Ladislava zabil a sám se prohlásil se maďarským králem
 • Ladislav jel do Prahy oženit se a jednat s Jiřím – najednou Ladislav zemřel (v té době si myslí, že ho zabil Jiří–je husita, ale pravděpodobně měl typ leukémie-hemoplastóza)
 • Důvody proč nemůže být Jiří králem:
 1. je kališník
 2. není z královské rodiny
 • Jiří udělá dobrou fintu – svolá konkurz na Českého krále, ale on kandidaturu nepodává, protože nechce být moc vidět – přihlásilo se asi 15 lidí
 • před volbami vede šlechta agitaci Jiřího (přemlouvá, že Jiří by byla dobrá volba)
 • další dobrý tah bude ten, že propustí Matyáše z Vídně (dobrý tah proto, že Matyáš Korvín bude za hrdinu a zvolí ho králem=argument, proč může později být Jiří králem
 • šlechta „úplně náhodou“ svolá pár shromáždění a Jiří má „náhodou“ při shromáždění svého kata a gardu = při shromáždění vystoupí a řekne: „co kdybych byl králem já?“
 • lidí si ho svolí a hodně mu pomůže, že Matyáš Korvín je taky nekrálovský král
 • Jiří se stane římsko-německým císařem
Pius II. (Picolomini)
 • papež, který byl odborník na české země
 • napsal Českou kroniku – latinsky
 • podporoval konciliární koncil – když byl papežem, zavrhl to
 • zná Jiřího osobě, ale nemá ho rád

bitva u Warny – Evropa XXX Osmanští Turci – padl Cesariny

1462 – Jiří poslal poselstvo, které má jednat s papežem – nebude přijato

 • papež prohlásil, že kompaktáta byla jen na jednu generaci a že už nebude platit
 • reakce Jiřího bude poselstvo (do celé Evropy)
Charta krále Jiřího
 • píše zde pravidla pro fungování Evropy, bude bývat velké shromáždění (hlasování)
 • bude tribunál a bude se řešit zločiny proti lidskosti
 • pravidla jsou hodně podobné s chartou OSN a EU (stejné zákony)

1464 – papež vyhlašuje výpravu proti Turkům, ale první se musí zbavit Jiřího z Poděbrad

Pavel II. – nový papež
 • zavolal si Jiřího, ať mu všechno vysvětlí = Jiří nepřijel
 • oficiální zrušení kompaktáty a vyhlásil novou výpravu do česka – nemá praktickou zbraň = nikdo v této věci nechce papeže podpořit
 • posílá do Česka rozkaz, že krále Jiřího nikdo nesmí poslouchat
 • šlechta to podporuje, protože si teďka musí všechno platit všechno sama
 • na zámku Zelená hora se sejdou nejvyšší šlechtici a pojmenují se Zelenohorská jednota

1465 – Jiří obklíčí 16 hradů, ve kterých se postupně vzdají všichni šlechtici – odpustí jim

Matyáš Korvín – přihlásil se ke křižácké výpravě proti králi Jiřímu

 • velmi rád dobývá nové území a hodně stojí i o Moravu

1468 – začíná válka = Uherské války

 • Uherská armáda (lehká jízda) zaútočí na Moravu – postupně likviduje celou Moravu
 • tohle přivolá i ostatní protivníky (Poláci, Němci, Zelenohorská jednota)
 • na konci roku 1648 dobyl i poslední město Brno

bitva u Vilémova – není to bitva – Matyáš vleze do pasti čechů v údolí, když jel do Prahy

 • Jiří nebojoval, ale nabídl pouze jednání (Matyáš byl propuštěn)
 • nechá se v Olomouci korunovat Českým králem (země se rozdělí-2 králové)
 • oba panovníci nemají náladu na bitvy (Jiří už umírá – je tlustý jak bečka)
 • během chvíle zemřel Jiří, Rokycana, Pavel II.,…
 • Jiří má 4 syny – možnost dynastie – Viktorín(měl být nástupce), Boček z Poděbrad, Jindřich(nejschopnější-tata ho nemá rád-odejde do Polska), Hynek z Poděbrad(spisovatel, básník – 1.renesanční básník v čechách-přeložil Dekameron)
 • Nakonec neodkáže království ani jednomu synovi, ale tomu, kdo mu pomůže ve válce s Maďary – podepíše smlouvu s polským králem Kazimírem IV. Jagelonský

1471 – při volbě zvolen Kazimírův syn Vladislav II. Jagellonský

reklama