Jagellonci

Jagellonci

Vladislav II. Jagelonský (1471-1516)
 • pokračuje válka proti Matyáši Korvínovi

1479 – Olomoucký mír – ukončení Uherských válek – rozdělení čech mezi 2 krále

 • oficiální odtržení Moravy od Čech; v případě že nějaký z nich zemře a nebudou potomci,  tak své území připadne druhému (Vladislav bude muset zaplatit)

1490 Matyáš zemře

 • Vladislav získá Moravu i Uhry
 • přestěhuje se do Uher a 25 let bude Český král pryč
 • šlechta toho využije a zavede Čechy do hluboké krize
 • čím dál tím víc je katolíků a kališníci se cítí ohrožení = král dosadí na radnici katolíky a kališníci uspořádaní Pražskou defenestraci

1485 Kutnohorský náboženský mír – potvrzení kompaktát a zrovnoprávnění náboženství

 • král prodává šlechtě Regály – práva na dělání činnosti (razit mince,…)
 • jelikož války jsou pro nájemné vojska a šlechta nemá co dělat, tak začíná podnikat

Městská práva – monopoly na něco (město může vyrábět a nikdo nesmí konkurovat)

 • šlechta začíná vařit své pivo (osvědčený příjem peněz – nepříjemná situace města X šlechta) a nudí poddané ať ho kupují

Hospodaření ve vlastní režii – v regionu zruší vesnice, které málo platí nájmy a udělají místo nich pole, rybníky,… a draze prodávají plodiny (obilí, ryby,…)

 • rozvíjí se robota – nájem se platí prací na panském dvoře
 • čím dál častější jsou občanské nepokoje
 • v této době se nejvíc staví rybníky – dobrý prodej ryb

Jan Krčín z Jelčan – nejslavnější architekt rybníku na Moravě

 • jelikož Vladislav je v Uhrách, tak situaci nemá kdo uklidnit – velká krize
 • velmi časté studia práv – všichni se snaží udělat nějakou ústavu prodeje,…

V.Kornel ze Všehrd

 • nejslavnější studie právního systému O praviech sudiech a dskách zemských
 • přednáší na Pražské univerzitě

Ctibor Tovačočovský z Cimburka – muž, který studuje Moravské desky

1500 – vydána první ústava všech zákonů – Vladislavské zřízení zemské

 • tuto ústavu dává dohromady šlechta – zákoník dává v problému města X šlechta všechno šlechtě
 • města sepsali petici proti šlechtě, poslali králi, ten to přečetl a vyhodil

1506 – začíná 11-ti letá válka šlechty proti městům

 • válku vyvolá Jan Kopidlanský – na trhu zabil kupce a město ho popravilo
 • jeho bratr Jiří Kopidlanský vyhlašuje válku Praze – zabíjí kupce, …
 • válka končí roku 1517 podepsáním Svatováclavská smlouva – města získávají menší práva, ale proti šlechtě je to nic

J.Dóza – dostal na starosti sehnat lidi do války proti Turkům

 • šlechta mu nechtěla dát zbraně, tak se naštvali a začíná 2 letá občanská válka (zdrcující-po konci války byl Dóza popraven )

1515 Dědická smlouva – smlouva mezi Jagellonci v Čechách a Habsburky – „jestliže nějaký rod vymře po meči, tak veškeré území získá druhá strana

 • o rok později Vladislav umírá
 • dcera Anna a syn Ludvík
Ludvík Jagellonský
 • stejně jako otec v Čechách nepobývá (je Budíně v Uhrách)

1520 – podruhé navštíví Čechy – pokusí se udělat trochu pořádek v anarchii

 • sebere šlechtě (rod Šlichů) všechny regály, odstraní zkorumpovatelné šlechtice, do čela se snaží dát mladé a pořádné šlechtice
 • jak odjede, tak se to vrací zase ke starému
 • v Turecku nastoupil nejslavnější a nejlepší sultán Sulejman I.
 • Turkové dobyli nejlepší Maďarskou pevnost Bělehrad

1526 – bitva u Moháče

 • při této bitvě bojuje Ludvíkovo vojsko proti Turkům
 • uherská armáda je rozstřílena tureckými děly
 • Ludvík zemře na útěku v bažině = vymírá Česká Jagellonská dynastie a uplatní se Dědická smlouva a po menších problémech získá území Jagellovců
 • v této době vzniká Vladislavská gotika (např.: Vladislavský sál na Pražském hradě, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, stará Brněnská radnice, …)

M. Rejsek – Prašná brána, rozestaví chrám sv. Barbory

Benedikt Rejd – nejslavnější architekt Vladislavské gotiky

 • Vladislavský sál, dostavil sv.Barboru, Ludvíkovo rameno Pražského hradu, …

mistr Pilgram – stará Brněnská radnice (typický vzor gotiky-musí něco být odlišného)

reklama