Jan Lucemburský

Jan Lucemburský

  • vyrůstal na královském dvoře Filipa IV., jelikož Filip ovládal šlechtu, tak Jan si řekne, že bude ovládat taky – česká šlechta se ale nedá – vyžene Janovy rádce

Inaugurační diplom – král se vzdává všech práv do rukou šlechty

  • (král nesmí mít zahraniční rádce, musí platit vojáky ze svého, musí sponzorovat veřejně prospěšné,, královská odúmrť – když vymře po meči, můžou dědit i dcery )
  • Jindřich z Lipé – největší protivník Jana, hlava šlechty – jeho „žena“ Eliška Rejčka
  • Elišce patří 10 měst (Hradec Králové, Mělník, Polička, …) – všechny města prodá a s Jindřichem se nastěhují do Brna – zakládají vele královský dvůr – lepší než v Praze
  • Založili kostel – Mendlovo náměstí – chrám Panny Marie (oba dva pohřbeni)
  • Jan Lucemburský zajal Jindřicha = šlechta se vzbouřila a zase ho musel pustit

Domažlická smlouva – Jan rezignuje na vládu a musí odjet pryč – vrací se jen pro daně

  • Jan má 7 dětí s Eliškou Přemyslovnou – Václav (=Karel IV.), Jan Jindřich, …
  • Snaží se o politiku v Evropě – z neznámých Čech udělá známou zemi

1312 – umřeli jeho rodiče (otec: Jindřich Lucemburský – římskoněmecký císař)

  • Nová volba císaře: Jan chce kandidovat, ale Petr z Aspeltu mu radí, ať někoho podpoří za nějaký zisk = Jan podpoří chlapíka – Ludvík Bavor – Jan získá Chebsko

Operace Korutany – katastrofa pro Lucemburky, Markéta vyžene Jana Jindřicha – hanba pro Lucemburky – den poté se Markéta provdá za Ludvíka Římana

  • S.Italie – bohaté území (Benátky, Milán,…),, Jana napadlo, že to ovládne :-D, nepodaří se a tak odejde – do války dosadí syna Karla IV. – nepodaří se – pokus o Karlovu vraždu – pokus o otrávení, ale zrovna ten den měl půst
reklama