Karel IV.

Karel IV.

 • otec ho nechá ve Francii v královském dvoře na vychování
 • získal velmi dobré kontakty a známosti
 • Pierre de Rosieres = papež Kliment VI.
 • právě tento Kliment VI. udělá z Karla císaře
 • otec Jan si ho zavolal do Itálie (tak byl pokus o jeho vraždu-otrávení)
 • Karel IV. se vrátí v 17ti do Čech (cítí se jako Přemyslovec a ne Lucemburk)
 • Když Karel přijíždí do Čech, tak nenašel žádný královský hrad – má ho v zástavě šlechta – Pražský hrad byl zničen – ubytoval se v domě ve městě a pustí se do „rekonstrukce“ státu – šlechta mu dobrovolně dala hrady, peníze na opravu atd..
 • Do Čech si povolá svoji ženu Blanku z Valois
 • když Karel zjistil, že se Francouzský doprovod Blanky směje čechům, tak je nechá vyhodit a pošle zpátky do Francie = záleží mu na tom, co si o něm lidé myslí
 • když byla naplněna pokladna, přijel Jan Lucemburský, prodal hrady a sebral peníze a odjel do Francie, kde peníze utratil – tohle se opakuje pořád dokola
Ludvík Bavor proti Klimentovi IV.
 • Ludvík ho neposlouchá = udělá se sám císařem
 • Kliment je spíš církevní panovník než papež – má moc dětí, užívá života, …

1342 – Kliment se rozhodl, že on jako papež nominuje nového císaře, který ho bude poslouchat = Karel bude bojovat proti Habsburkům

Arnošt z Pardubic – první český arcibiskup

1346 – papež připravil nové volby krále – všichni kurfiřti musí volit Karla!

 • když jeden arcibiskup neposlechl a chtěl zvolit Ludvíka, byl zbaven postavení a tak si zachránil život – byl dosazen nový
 • Karel IV. + Jan = skočili si do bitvy u Kresčaku – Jan zabit, Karel poslán domů
 • Karel se vrací do Čech, ale ví, že bude válčit s Ludvíkem
 • po návratu do Čech byl korunován králem a chystala se bitva proti Ludvíkem
 • z pochodu na bitvu se stane triumfální oslavný pochod – Ludvík zemře den před bitvou
 • Karel se stane císařem
 • umírá mu žena Blanka = ožení se znovu s dcerou jeho největšího nepřítele – spojí se
 • Karel je celkem podrazák a jeho finty nejsou moc košér

1348 – v Bavorsku se objeví stařík Waldemar – bývalý bavorský „vládce“ – Karel řekne: „Tak Ludvíku Římane, je to Waldemar, já ho poznávám tak mu dej hned Bavorsko“ –   Ludvík pochopí o co jde, tak rychle podepíše s Karlem přátelskou smlouvu – Karel řekne:“ Jejda, já se spletl, to není Waldemar“ a nechá Bavory Ludvíkovy a tak se z nepřátel stanou velcí přátelé

 • v Evropě se objevil mor – Karel nemá konkurenci
 • začal dělat z Prahy střed Evropy – Praha 2x větší než Paříž – šlechta z Francie si od Karla kupuje parcely
 • Karel staví náměstí: Václavské, Karlovo, Novážské
 • povolal si stavitele Matyáše z Arrasu a později Petr Parléř
 • Karel je až moc silný a to se nelíbí Klimentovi – přemýšlí že si najde nového císaře, ale jak na to pomyslí, tak zemře – (přirozeně)
 • Vztah mezi Karlem a šlechtou – Karel si myslí, že je dost silný aby je zkrotil

Majestas Carolina – Karlův zákoník proti šlechtě

 • povinnost šlechty platit daně, sjednocení zákonů pro celý stát, …
 • šlechtě se to nelíbilo, tak Karel aby nevypadal jak slaboch, tak prohlásil, žemu zákon nechtěně spadl do ohně a je zničený

Zlatá bula císaře Karla – 1355

 • definovány korunovační obřady císaře, stačí nadpoloviční hlasů kurfiřtů ke zvolení císaře a když bude remíza tak rozhodne Český král, …
 • rozšířil území českého státu o mnoho území (jižní Polsko, Braniborsko, …)
 • sňatky Karla: Blanka, Anna Falcká, Anna Svidnická, Alžběta Pomořanská
 • 3roky před smrtí dělal hodně chyb
 • největší chyba: závěť – stát rozdělí mezi 3 syny a 3 synovce
 • 1378 – dokázal přestěhovat papeže z Avignonu do Říma

1378 Karel umírá – zápal plic

 • po smrti Karla umírá i Řehoř XI.
 • Po smrti Řehoře nastává papežské schizma (UrbanVI-Řím,, Kliment VII-Avignon)
 • nad Karlovou rakví byl pronesen výrok Pater Patrie – Otec vlasti

Polsko za vlády Karla IV. 

 • Po smrti Kazimíra vymírají Piastovci a neví se kdo nastoupí
 • Ludvíkova dcera Hedvika si vezme za muže Litevského krále Jegella, který nastoupí na trůn Polska a tím se na 200 let do Polska dostávají Jagelonci

Maďarsko za vlády Karla IV.

 • Ludvík je velmi silný a získá území Balkánu, Ukrajinu, … později se stane Polským králem
 • Ludvíkova dcera Marie, která je unesena, si vezme Karlova syna Zikmunda a tím se se Zikmund stane Uherským králem má sousedy Osmany = uspořádá koalici = bitva u Nikopole
 • z celé generace plodných Lucemburků (Karel, Jan Jindřich), tak jejich potomci nemají žádného nástupce, pouze Zikmund má dceru Alžbětu
reklama