Kolonie a koloniální války

Kolonie a koloniální války

 • –       všichni je chtějí, a ti, co nemají se snaží jiné převzít (např.:Rakousko,..)
 • –       z kolonií převážně zlato, dříve koření
 • –       v 19.stol. se mnoho vyrobeného zboží prodávají koloniím
 • –       největším vlastníkem kolonií je Anglii – např.: mají Indickou kolonii (tam je Mughalská říše)
 • §  z této říše pochází Tádžmahál
 • §  tato říše zanikne v 19.stol. (vznikají malé státy – titul rádža – velký je maháradža)
 • §  tato říše nepatří Britům – Východoevropská společnost
 • –       v boji o kolonie zůstává Anglie a Francie – Sedmiletá válka – ENG x FR- ENG vyžene v Indie Francouze; zůstanou Bengálci, kt.se pak připojí k armádě ENG a Společnosti porazí
INDIE
 • –       ENG a Indie se kulturně propojuje – Indové pití čaje, angličani opium
 • –       v Indii jsou povstání 1857 Sipahiové (Indští domorodci, kt.sloužící v anglické armádě; postavili se proti Společnosti- tuto válku Společnost prohrává a tak hledají pomoc u angličanů – za 2 roky to tam zklidní; později ENG převezme pod své křídla celou Indii
AFGHÁNISTÁN

–       ENG XXX AFG – válka 50 let; hory + špatný terén – ENG toto území nezíská

ČÍNA
 • –       stát velmi bohatý, s nikým neobchoduje – jsou uzavření
 • –       po jednáních se otevřel přístav Kanton- ENG nemá co nabídnout (spíše odebírají); zjistili, že Číňané chtějí opium a tak se ve velkém dováží – Čínský vláda je proti (bude válka)
1.Opiová válka
 • –       Čína to prohrála, museli otevřít Anglii 5 přístavů + smlouvy s vládou + získali území Hongkongu (postavili zde základnu)
 • –       Čína byl bohatý, ale vojensky slabý stát – 2. a 3.Opiová válka (všechny prohraje)
AFRIKA
 • –       ENG má Egypt, jsou zde také Búrové (potomci převážně holandských přistěhovalců – založili vlastní stát Kapské Město)
 • –       Búrové Anglii ustoupí a přesunou se na sever Afriky a tam zakládají další státy Transvaal, Oranž a Natal
Cecil Rhodos
 • –       dostal nápad spojit konce Afriky kolejemi; z jeho peněz Suezský průplav
 • –       snažili se dobýt mnoho území, aby mohly tyto kolejnice postavit
1880 1.Búrská válka – vyhráli Búrové
 • –       Angličané neznali terén + velký chaos- ENG ještě nikdy neprohrála s kolonií (chtějí odvetu)
 • –       Búrský prezident – P.Krüger
 • –       Búrové našli na svém území naleziště diamantů (Krüger je nešťastný – diamanty dává ENG, ale ti chtějí víc – válka)

1898-1902 2.Búrská válka – vyhráli Angličané

 • –       krutá válka – mučení, zabíjení zajatců, …
 • –       obrovské řádění Britů (po pár letech naprosté vyhlazení Búrské etniky)- morální kolaps Anglie (souhlasili s těmato metodami)
 • –       Transvaal a Oranž připadly ENG
David Livingstone (1813-1873)
 • –       skotský misionář, lékař a bojovník proti otroctví (černoši jsou taky lidi)
 • –       cestoval po Africe – objevil Viktoriiny vodopády (pojmenoval podle královny)
 • –       zemřel při hledání pramenu Nilu – národní tragedie

1898 Fašoda – vyvrcholení konfliktu FR a ENG o Horní Nil

 • –       FR stavili železniční koridor přes ENG území
 • –       2 měsíce velmi výbušné atmosféry – nakonec to FR vzdala
 • –       ENG je válečně lepší (v té době FR byla rozdělena na 2 tábory – probíhá zde aféra o Dreyfusovi) – Alfred Dreyfus – křivě obviněn a odsouzený FR důstojník (za velezradu)
 • –       nakonec Srdečná dohoda mezi FR a ENG (díky tomu jsou FR a ENG spolu při 1.sv.v.)
Suezský průplav
 • –       stavba za sponzoringu Saida Paši
 • –       FR, RUS, USA, IT, RAK a Egypt – naopak ENG byla proti stavbě
FRANCIE
 • –       snaží se získat nějaké kolonie po Napoleonském období
 • –       Indočína (Vietnam, Kambodža,…), Z.Afrika (Maroko, Alžírsko), Mexiko se dobýt nepodařilo
NIZOZEMSKO

–       mívali kolonie (mnoho ztratili); zůstalo jim jen území Bornea, Jávy, Celebes, atd.

USA

–       Havaj, Šalamounovi ostrovy, Aljaška, …

RUSKO

–       Afghánistán, Mandžusko (hranice Číny a RUS – zde je ale tlačí Japonci)

ITÁLIE
 • –       chce kolonie, ale pozdě vznikla
 • –       mají Libérskou poušť, obsazují střed Afriky (Etiopie-Habeš)- ze začátku ji prohráli, ale Mussollini ji dobyl zpět (vrátil čest)
RAKOUSKO-UHERSKO

–       mají zemi Františka Josefa (Špicberky) a dál nemají nic

NĚMECKO
 • –       nemají nic, ale něco málo si dobijí v Africe
 • –       jsou silní a porazili FR – jsou 3.nepočetnější a tak chtějí přerovnání kolonií (důvod 1.světové války)
Cesta k válce:   
Rusko

–       vládne Mikuláš (bitva u Világoš)

1853-54 Krymská válka, Mikuláš umírá a nastupuje jeho vzdělaný syn Alexander II.

Alexander II. (1855-81)
 • –       dobrý diplomat, podporoval kolonizaci, nesnáší Poláky
 • –       potlačil Velké Polské povstání (1863)
 • –       vymýšlí reformy, protože je RUS zaostalé; 1861 zrušil nevolnictví
 • –       stát rozdělil na zemstva (regiony), ale nikdy nechtěl parlament (žádná demokracie)- stále jsou tam samoděržaví (autokracie – car má veškerou moc)
 • –       i když dělal dobré reformy, tak chudí to nechápali a bohatí chtěli víc
 • –       bylo na něj 15 atentátů (při posledním byl zabit)
Alexander III. – druhorozený syn Alexandra II.
 • –       zaostalý a krutý milovník umění
 • –       pacifista – nemá rád válku; zemřel na poškození ledvin (možná otrava alkoholem)
 • –       po jeho smrti nastupuje poslední ruský car Mikuláš II.
Mikuláš II. (1894-1917)
 • –       nechápe moc politiku (v RUS je právě průmyslová revoluce + boje dělníků a inteligentů proti samoděržaví (nemá žádné řešení)
 • –       manželka Němka pod ruským jménem Alexandra – měla hemofilii a jejich syn to zdědil taky (léčil ho Rasputin)
 • –       dělnické hnutí je v RUS zakázané a tak v utajení vzniká Sociální demokracie

1903 – 2.sjezd Soc.demokracie v Bruselu(Rusové nemohli)

 • –       SD se rozštěpí na 2 trakce – radikální Bolševici (Lenin, Trockij), Menševici- Bolševici prosazovali odstranění cara, Menševici chtěli volby a pak moc
Rusko-Japonská válka (1914-1905)
 • –       Japonsko je izolováno, ale velmi vyspělé; v 19.stol.v JAP probíhá národní obrození a jsou velcí nacionalisté – chtějí kolonie – Mandžusko, ale chtějí to i Rusové- dříve vládl Mejdži – reformátor, vyhlásí se císařem, hl.město přesune do Tokia; začíná průmysl, ale nemají prostředky a tak chtějí kolonizovat- získají v Číně přístav Li-Sin(Port Arthur), ale musejí ho vrátit pro RUS
 • –       JAP ho chtějí zpátky a tak Rusko vyhlásí válku (Rusů je 20x víc, ale jsou demoralizování – jen chlastají)
První výprava

–       Rusové si mysleli, že JAP dobili (jen zničili ENG lodě)

Druhá výprava
 • –       RUS dopluli do JAP – bitva u Kušimi (JAP je 15x míň, ale po bitvě se RUS vracet nemuseli, byli všichni pobiti – velká prohra Rusů)
 • –       je podepsán mír (autor je Roosevelt – získal Nobelovu cenu)
 • –       pro RUS to není nějaká velká ztráta vojáků; ztratili prestiž
Krvavá neděle – 1000 mrtvých (lidi začínají cara nenávidět)
 • –       car zruší samoděržaví, aby uklidnil situaci, a tak založil parlament Duma
 • –       volby jsou jen ve větších městech (car může parlament kdykoliv zrušit)

1905 – pokus o Bolševický převrat, ale byl potlačen

1906 – Mikuláš si vybral nového premiéra Dmitrij Stolypin (do dnes oblíbený)

 • –       premiérem 5 let; prosazoval vládu pevné ruky
 • –       byl „poslední, kdo mohl zachránit Rusko“ před Bolševiky
 • –       říká: musí být dané přesné zákony, popravy revolucionářů, posílí parlament a soudy
 • –       po 2 letech RUS zklidní a začíná reformovat – Agrární reforma (vzniká tržní ekonomika) – RUS na venkově tomu nerozuměli

1911 byl zastřelen v divadle (vrah Borgov – agent tajné služby; po týdnu byl popraven bez soudu, i když to byl úkol zabít)

Balkán

–       válka proti sobě; chtějí zaútočit na tureckou Albánii

1.Balkánská válka
 • –       1910 – Balkánci jsou jako národ velmi válečný (válčí proti sobě, ale spojili se od TUR Albánii)
 • –       1912-13 – Bulharsko, Srbsko, Řecko a Černá Hora jedou do TUR(pod záminkou chránit křesťany) pro kořist a zvítězí tam- zima 1912 – Londýnský mír – TUR už, na Balkáně, nic nemá; hranice je Bospor
2.Balkánská válka
 • –       chaotická balkánská válka „všichni proti všem“
 • –       prosinec 1913 – válka končí po zásahu velmocí; TUR získá zbytek Istanbulu
Německé císařství
 • –       1.císař Vilém I.kancléř Bismarck1.vojevůdce Moldcke
 • –       patří sem 18 států (Bavorské království, …)
 • –       zpočátku Říšská rada (poradní právo proti císaři; mají volby, ústavu,…) císař je stále více, ale stát vede Bismarck
 • –       Německo má velké ekonomické úspěchy (dost peněz z reparace FR)- za 3 roky (ekonomicky) dohnalo VB = větší „hlad“ o kolonie- vznikají 3 kolonie: Nová Guinea, Německá východní Afrika (Keňa, Tanzanie)
Německá západní Afrika

–       Bismarck bojuje proti katolické církvi a řeší také dělnické hnutí (zákony proti socialistům)

Zahraniční politika:
 • –       chce kolonie, ale nechce naštvat velmoci
 • –       největší nepřítel je FR – Bismarck je dobrý diplomat a zařídil, že FR je izolována od ostatních států – všichni chtějí být radši v NĚM než s FR
 • –       1872 – sestavil koalici Tří císařů (rozpadlo se kvůli Rusům)
 • –       1879 – RUS vystoupilo z koalice, takže byl jen Dvojspolek (NĚM + R-U)

1882 Trojspolek (IT + NĚM + R-U, později + TUR a BULH)

–       1888 zemřel Vilém I. a nastupuje jeho vnuk Vilém II.

Vilém II.
 • –       člověk, který rozpoutal 1.sv.válku; špatný diplomat (výhružky, chce kolonie a přerozdělení území)
 • –       Bismarck je už starý a nesouhlasí s tím, tak ho Vilém vyhodí (E se diví, protože Bismarck byl „otec Evropy“)
 • –       Vilém tvrdí, že se VB nikdy nespojí s FR (myslí si, že se s ní spojí proti FR)
 • o   zrušil zajišťovací smlouvu s RUS (RUS se spojí s FR)
 • –       1890 – NĚM vymění kolonii Zanzibar za Helgoland (území v Dánsku; tam staví německé základny a loďstvo)

Tirpitzův plán – staví loďstvo

–       VB taky začíná stavit (závody ve zbrojení)

1896 – Vilém gratuluje Bůrům proti VB

1900 – v Číně Boxerské povstání (Vilém chce, aby zde byli NĚM velmi krutí)

1904 Srdečná dohoda – smlouva mezi FR a VB

–       hospodářská a vojenská pomoc; s FR je i RUS (NĚM je v této chvíli izolované)- vzniká Trojdohoda – VB + FR + RUS

Schlieffenův plán

 • –       německý útočný plán, který měl zajistit rychlé vítězství v případě konfliktu s FR- když by byla válka, NĚM musí zaútočit jako první (zaútočit na FR a pak dále válčit na ruské hranici- armáda se má přesunout přes Benelux – to určitě naštve VB
 • –       konají se konference o ozbrojení (d´Haag) – skoro 30 států, ale nic se nevyřeší

1905 Marocká krize

–       VB dala FR Maroko, ale to chtějí i NĚM (posílá tam své lodě) – NĚM hájí Marockou nezávislost , a tak Německo dostalo kousek Konga

Všeněmecký spolek

 • –       zde vznikají teorie o volném prostoru (NĚM potřebuje prostor, jsou nadřazená rasa a tak nenávidí Slovany (NĚM se potřebuje roztáhnout a tak zabírá Slovanské území)- také nenávist proti židům
 • –       do spolku patří elita Německa a tak hledají v historii nějaké náznaky

1911 Druhá Marocká krize

–       NĚM jsou zase diplomaticky poraženi

v Evropě se na válku těší – nové zbraně, moderní technologie, …

záminka války:

28. 6. 1914 – Sarajevský atentát

 • –       obětí je František Ferdinand d´Este- manželka Žofie Chotková
 • –       nástupce(liberální)R-U – chce normálně rozdělit R-U, aby každý stát měl vlastní práva
 • –       Sarajevo je v Bosně (území R-U)- 1908 anexe B-H
 • –       Srbsko – „Balkán je náš, kdo tam půjde, toho dostaneme“- Teroristická organizace Černá Ruka
 • –       Bosna se chce ukázat
 • –       28. 6. 1914 jel František do Sarajeva na oficiální návštěvu- připraveno 6 atentátníků – 3 hází pumy, 3 mají zbraně
 • –       „na kolonu vozů byla hozena puma, ale ta vybuchla až za autem, tak se atentátníci rozešli … Gavrilo Princip šel městem a náhodou u něj zastavilo auto s Františkem. Gavrilo zastřelil Františka i Žofii – neměl 18, tak dostal doživotí“
 • –       po měsíci (po atentátu) vyhlásilo R-U válku Srbsku
reklama