Křižácké výpravy

Křižácké výpravy

Urban II. – 1058
 • v Clermontu svolal veřejné slyšení a vyhlašuje křižáckou výpravu do Palestiny
 • Chalífové si na pomoc pozvou Seldžuky a dobývají nakonec své území a vytváří stát – Turci – Arabské náboženství
 • 1071 bitva u Mantzikertu, porazí Byzancii a Turci mají Turecko
 • berou Islám vážněji a v Jeruzalémě zakázali křesťanství
 • ten kdo dojde bojovat a přijme znak kříže, tak je mu vsechno odpuštěno
 • slyšení má obrovský úspěch, všichni slibují účast (davová psychóza, dostanou území)
 • proti Seldžukům – Alexios I. nabídl podřídit církev papeži za pomoc
Alexios I. – byzantský císař
Petr Poustevník
 • chodí bos a jezdí na oslovi – přesvědčuje lidi, aby jeli na východ, i šlechtu
 • Gauner Bezzemek – skupina cca 1000 lidí, občas vyvraždí vesnici a nají se
 • Alexios je dal do tábora, ať nikam nechodí, ale Bezzemek neposlechl – zabiti ihned
 • Je zakázáno dělat takové pokusy
 • = první neoficiální výprava
1. křižácká výprava
 1. Hugo z Vermandois

 • vyráží jako první
 • ztroskotá – zbytek 300 vojáků – složí přísahu, dostal dary
 • Alexios chce dobyté území zpět, křižáci ho chtějí pro sebe – musí složit přísahu
 1. Godefroi Lotrinský

 • nechtěli složit přísahu – boj na ulici (tu přísahu složí, ale nemyslí to vážně)
 1. Raymond z Toluše + biskup Adhemar

 • bere to idealisticky
 • bojuje za ideály křižáckých výprav
 1. Bohemund z Tarent

 2. Štěpán z Blois

 • manželka ho do výpravy „dokope“, ale je to „bačkora“
 • píše manželce dopisy = zdroj informací pro historiky
 • na 2.výpravě umřel
Střetnutí:
Bitva o Nikaju  
 • pevnost, dobře opevněná
 • po půl roce se vzdá Byzantincům
 • Byzantinci je propouští – křižáci to nemůžou pochopit
 • Byzantinci pohrdají křižáky
Antiochia
 • obléhání 1 rok
 • dobyta lstí, kruté a krvavé – nechá si ji Bohemud
 • většina křižáků nechce jet dál – boj o území – vítězí Bohemund
 • vrací se i Byzantinci – někteří – pochopili, že křižákům jde jen o území
 • 25 000 jde dál do Jeruzaléma

1099 – dobytí Jeruzaléma

 • masakr
 • Jeruzalémské království – panovník Balduir – „ochránce Božího hrobu“
 • Edessa – jeden ze států (vznik křesťanských států)

1118 založení nového rytířského řádu – Templáři

 • mají chránit bezpečnost na cestách

Johanité – zakládají nemocnice

 • 1200 se odtrhnou němci a jsou proti Prusům
 • 1147 – Seldžuk Zengi – dobyl Edessu
2. křižácká výprava

Ludvík VII. a Konrád III.

 • Ludvík bere celý svůj dvůr
 • Němci pobyti Seldžuky ze zálohy
 • Francouzi jdou do Antiochie – žádná bitva
3. křižácká výprava
 • v Palestině loupí rytíř z Francie
 • Muslimové mají Saladina
Saladin
 • sjednotí muslimský svět
 • postaví obrovskou armádu
 • snaží se o dohodu
 • Křižáci si myslí že jsou lepší a chtějí ho porazit
Bitva u Hattinu
 • porážka křižáků v Palestině
 • Saladinovi se vzdávají města (i Jeruzalém)
 • = šok pro Evropu – uzavírá Jeruzalém pro křesťany
Fridrich Barbarossa
 • římskoněmecký císař

Filip II. Augustus (FR) – Richard Lví Srdce (ENG) = válka proti sobě

 • 1189 – F.Barbarossa se utopil v řece v Turecku
Filip II. Augustus Richard Lví Srdce
 • spíš ekonom – dobrodruh
 • vrací se rychle domů –  pokračuje dál –    jeho armáda má samostříly

1191 podepsání smlouvy

 •  Aladin otevře Jeruzalém a Richardovi dá pár měst
4. křižácká výprava
 • papež Inoncenc III.
 • 40 000 vojáků, mají se sejít v Itálii, pomůžou je převést Benátky
E. Dandolo

– dává smlouvu, pak musí křižáci dobýt Zadar, ale pak sejmou Konstantinopol

(5. křižácká výprava) = dětská
 • je zakázána ale roku 1212 stejně jdou
 • stejně všichni mrtví nebo prodáni do otroctví
5. křižácká výprava
 • vede ji Fridrich II.
 • Moderní myšlení
 • Domluví se a zaplatí

1250 – v Egyptě státní převrat, Fatimovci – mají armádu Mamlůků = vznik Mamlůckého Egypta

 • sejmou křižácká území v Palestině
 • 1260 – Mongolové – ničí muslimy a všechno ostatní
 • 1291 Akkon – poslední hrad (pevnost)
 • = posiluje se kultura Evropy
reklama