Kultura Egypta

Kultura Egypta

Mumifikace a posmrtný život:
 • Každý chtěl být mumifikován
 • Smrt neznamenala absolutní konec – do hrobek si dávali předměty pro posmrtný život
Mumifikace:
 • Mumifikátoři byli minimálně 2
 • Tělo omyli vodou
 • Tělo bylo depilováno – mladší vzhled
 • Vyndání orgánů z levé části těla
 • První se vyřízly cévní svazky – poté se vyňaly všechny orgány
 • Srdce bylo vyňato , ošetřeno a poté vráceno zpět
 • Orgány byly omyty a uloženy do kanop
 • Tělo bylo očištěno a poté vysušeno
 • Tělo vložili do natronu
 • Odstranění mozku – do levé nosní dírky vložili háček a tím mozek rozmačkali a dostali ven
 • Kněží vyčistili ústa, aby byl schopen v posmrtném životě mluvit a jíst
 • Neodstřaňovaly se oční bulvy
 • Mumifikátor vyplnil každou dutinu těl a poté bylo tělo zabaleno obvinadly, plátny, látkou (vlákna z rostliny inu)
 • Nejprve obvázali ruce, končila zabalením chodidel
 • Nástroje: nebyly moc prozkoumány (např. pitení nůž, retraktor – snižoval tlak v břišní dutině, nosní hák)
Soud zemřelého:
 • Člověk se po smrti dostavil před soud, kterému předsedal Usirev
 • Ověření pravdy – váhy (na jedné straně srdce zemřelého a na druhé jeho tvrzení
Dva typy mumifikace:
a) Přirozená:
 • 4. – 3. tisíciletí př. n. l.
 • Pomocí přírody
 • Později pro nemajetné
b) Umělá (balzamování těla)
 • Ponecháno pouze srdce a ledviny
 • Uchování tvarů těla
 • Na 70 dní uloženo do roztoku hydroxidu sodného
Náboženství:
 • Polyteismus (regionální, celoegyptský)
 • Nejrozšířenější = kult boha Re [Ra], Aton
 • Bůh podsvětí = Usirev
Bohové buď:
 1.  Antropomorfní podoba – jako lidé
 2. Zoomorfní podoba – jako zvířata (např. kočky, sokol, krokodýl, šakal, skarabeus, hroch)
 3. Většinou smíšená podoba
Písemnictví:
Písmo hieroglyfické
 • Nejčastější = hieroglyfy (obrázkové písmo)
 • Osvojila si ho malá vrstva
 • 1822 rozluštění hieroglifů, rozluštil je Jean Francois Champollion pomocí Černé Rosettské desky, která byla nalezena vojáky Napoleona Bonaparta při jeho tažení do Egypta. Byla popsána hieroglify, démotickým písmem a řečtinou – texty byly totožné
Písmo Hieratické
 • Dochází k zrychlení hieroglyfů, používáno při každodenní činnosti
 • Praktický standart
Písmo Démotické
 • Velice špatně se čte
 • Ovládali jej pouze vybraní jedinci
Literatura:
 • Od 4. tisíciletí př. n. l. se v Egyptě rodí leteratura
 • Psali na hliněné tabulky, skálu, nejtypičtější materiál = papyrus
 • Zpracovávala se do svitků, nejdelší svitek 147 metrů
 • Náboženské texty – problematika cesty do podsvětí
 • Texty pyramid
 • Texty rakví
 • Světské texty, básně, ódy, hymny, lyricko-epická díla
 • Velice rozličná literatura
 • Svitky mají jak úřední charakter (blížící se smlouvám dnešní doby) ,tak literární charakter – formuje se poezie, lyricko-epické prózy, eposy
Vzdělanost:
 • Týkala se pouze vybraných sociálních skupin – písaři (fungovali i jako architekti, inženýři), kněží
 • Vyspělé exaktní vědy (matematika – geometrie, aritmetika; přírodní vědy)
 • Zěmepisné znalosti (zakreslovali poměrně přesně oblast Středomoří – zakreslili Severní Afriku)
 • Astronimie – rozdělili rok na 365 dnů, sestrojili kalendář
 • Lékařství – znalost lidské anatomie, vysoká úroveň, operace
Umění:
 • Hodně specifické
 • Svázáno různými pravidly – nejvíce ve výtvarném umění
 • Postavy zabírány z profilu (stojící či sedící pozice)
 • Typická strnulost – i u znázorňování zvířat
 • Není umožněna svoboda tvorby
Sochařství:
 • Spíše reliéfní ráz (spíše sošky menšího rozměru – zkrášlovací funkce, znázorňují historické osobnosti, plastiky posvátných zvířat)
 • Typická polychromie = barvení soch (snaha o realistické znázornění)
 • Nejčastější materiál= kámen, méně i dřevo
 • Sochařství se promítá do reliéfů – sochařská výzdoba na stěnách – výjevy ze života, významné bitvy, důležité události pro Egypt
 • Sfingy – lidská hlava, tělo lva. Posvátný význam, součástí výzdoby hrobek faraonů, vnímány jako ochránkyně. Podstata – reprezentují faraona, faraon je s nimy stotožňován
 • Nejznámější hlídala vchod do hrobky Ramesse II.
Architektura:
Pyramidy:
 • Z počátku hroby faraonů
 • Později vznikají komplexy hrobek ve skále (údolí králů)
Zádušní chrámy:
 • V blízkosti pyramid, hrobek
 • Význam: rozloučit se se zesnulým
 • 3 části (stejný plán pro všechny)
 • První část – pylon (vstupní brána), druhá část – nádvoří (lemováno zdobnými sloupy), třetí část – hypostylový sál – směli tam pouze kněží (vykonávali zde zádušní obřad – rozdělen do několika částí, které byly rozděleny sloupy; nebyly pro veřejnost), téměř se nedochovaly
 • Snahy vykrást hrobky faraonů
reklama