Meziválečné období

Meziválečné období

 • –       demokratické zřízení – hodně států, má hodně chyb, není flexibilní – schvalování a rozhodnutí je nadlouho
 • –       diktatura – pár států, funguje podle toho, jaký je diktátor – když je dobrý tak je to fajn, jinak na nic
Německo
 • –       po válce je zcela v dezolátním stavu: dřevo na topení, potrava, …- všechno má armádu
 • –       měli představu, že vyhrávají, při nejhorším remíza – absolutní prohra – velké zklamání
 • –       císaři utíkají, je vyhlášen republika – v Berlíně chaos – vláda se přestěhuje do Výmaru = Výmarská republika (1918-1933)
 • –       zruší ji až Hitler; vláda je docela dobrá, politici chtějí udělat reformy, chtějí urovnat válku atd., museli podepsat Versailský mír – to se nelíbí Němcům – tato vláda je skvělá, ale Němci ji nepřijímali – mnoho komunistických revoluci – jaro 1919 komunisté postavili Rudou armádou a na měsíc obsadili Bavorsko – vznik Bavorská republiky RAD – ta je poražena výmarskou armádou
 • –       důstojníci po válce zakládají své ilegální armády – Fraikorps- byli hlavně na hranici s Poláky (nemohli být na hranici s FR)- potlačovali komunistické povstání – to FR nevadilo

1920 – vnik Rýnské republiky RAD

 • –       problém Výmarské republika tam nemůže poslat armádu (nemůžou mít armádu po válce díky Versailské smlouvy)
 • –       tak tedy píší do FR, jestli můžou vytvořit armádu – neodepsali a tak Výmarsko riskuje a zakročí – 14 dní krvavé války – FR si pak stěžuje o porušení smlouvy)

1920 – Kappův puč – generálové + Frankorps

 • o   obsadí Berlín, vyhlásí císařství ale za 5 dní to vzdají (lidi se nechtějí přidat)
 • o   byl zde poprvé zaveden Hákový kříž = Svastika

–       placení reparací – NĚM nezvládá platit reparace – FR chce, aby platili a když nemohou, tak tam půjde armáda FR a vezme další území

1922 – Janovská konference (-Němcům se ji podařilo zorganizovat – diskuse o reparací)

– přijíždí sem i komunisté RUS – G.Čičerin – zjistí, že velmoci se mezi sebou hádají a NĚM jsou tady jako outsideři – RUS + NĚM – tajná konference !!!

Rapallová Smlouva – odpuštění všech dluhů, vojenská pomoc – RUS staví moderní
 • –        nedohodli se – žádné návrhy na reformy
 • –       napadlo je, že budou peníze tisknout – Hyperinflace – inflace 60000, za týden inflace 1000 – mnoho sebevražd, všichni přišli o peníze
 • –       Němci neplatí tak FR obsadí Porůří (jediné území, kt.Němcům nějak prosperuje- zařídil politik R.Poincare (chtěl zničit Němce)
 • –       tato akce se nezdařila – výdělek nepokryl ani náklady, jakmile obsadili NĚM, tak už neplatí nic a všechny státy jsou naštvané na FR
 • –       Němci v Porůří začínají stávkovat (nenásilně) – trvá to cca rok
 • –       NĚM je na absolutní dnu – nikdy nebyli níže (rok 1923)

1923 – Pivní puč – první pokus Hitlera a státní převrat

ADOLF HITLER
 • –       pochází z Rakouska; mládí v bídě, v RAK nezaměstnaný, přestěhoval se do Mnichova, nakonec do NĚM armády – získal železný kříž Německa (prestižní vyznamenání)
 • –       pracoval jako tajný agent policie – měl sledovat ostatní velmoci a povstání
 • –       účastnil se schůze Dělnické strany (50 členů) – nacionalistické myšlenky, velice se mu zalíbily tak proti plánu udělal vlastní proslov (dobrý proslov, okamžité členství a po několika měsících předseda (1000 členů)
 • –       změnil název strany – NSDAP = Německá národně sociální strana práce – vytvořil stranickou armádu SA (vandalové, …)
 • –       v Mnichově chce udělat reformu – Pivní puč – nezdařil se, výmarská armáda ho porazila- byl souzen využil soudu a udělal další proslov a lidi s ním souhlasili- odsouzen na 1,5 roku společně s Hessem (ve vězení napsal knihu Mein Kampf – Hitler diktoval)
 • –       vrátil se a jeho strana byla velmi známá

1924 ve FR padne vláda – prezident A.Briand + G.Strszmann – uskutečnili mír mezi FR a NĚM – dostali Nobelovu cenu

Ch.Dawes – USA – začne se pomáhat Německu – ti pak mohou platit reparace

1925 – Lacarnská konference

–       Němci se dostali do Společenství národů (vyhodili Československo)

Rýnský garanční pakt – hranice na Rýně je pevná

o   východ není garantován – mohou zaútočil ČSR nebo POL

Youngův plán – NĚM už můžou platit více z reparací

1929 Černý čtvrtek/pátek – Krach New Yorské burzy

 • –       každý si půjčuje – Akciové trhy
 • –       všichni kupují akcie, banky koupí peníze – nemají peníze (lidé je nemají)
 • –       za půl roku USA zavře všechny továrny

1931 – 10% výhra ve volbách

Maďarsko

–       po válce jsou v pohodě – vyhlášení republiky – odtrhnutí od RAK

Trionská smlouva – velké překvapení, jsou živitelem nových států (ČSR, RUM, JUG)

1919–prezident M.Karoly – přenechali vládu komunistům – Maďarské republika RAD

Béla Kun – komunista, nechal znárodnit půdu – družstva – zpátky majitelům

 • –       nevybírá daně = nejsou peníze a tak začne tisknout peníze = hyperinflace
 • –       odmítl odevzdat území podle smlouvy – armáda RAK – jdou na SVK, setkali se s českou armádou (Maďaři vyhráli) – vznik Slovenská republika RAD
 • –       silná proti koalice (VB, FR, ČSR, RUM,…)- Maďarská republika RAD byla dobita RUM a FR
M.Horthy – regent, antikomunista, dosazen Maďarský prezident, uznal území státu

1920 parlament – stát má být království – jsou bez krále (Horthy byl regent)

 • –       Karel I. chce vládu – Horthy ho porazí – Karel je poslán do Portugalska (Madeira)
 • –       VB se staví proti Trianonské smlouvě – také Němci – Horthy fašistický diktátor (psojí se s Hitlerem)
Jugoslávie

(SHS království)

 • –       nově vzniklý stát; mnoho různých menšin (zázrak)
 • –       podporuje je FR („spojenec na východě“)
Karad Jordje – dynastie, kt.zde vládne – první je Petr

–       tvoří se teroristické organizace – Ustaša (Chorvati – nacisti, silně řádí)- v čele Ante Pavelič – největší sadista všech dob

Alexander I. (1929)
 • –       musí vládnout tvrdě – zlikvidoval teroristické organizace – klid pro SHS- změna názvu – Jugoslávie
 • –       1934 zavražděn – zase velké nepokoje – stát se rozpadne (není nástupce)
Francie

(3.francouzská republika)

 • –       od Napoleona III. po dobytí Hitlerem
 • –       řídí Evropu, vnitřně slabá – nové parlamenty, vlády, …
 • –       hlavní je premiér, ale je jich moc – G.Clemanceau (zničit N), A.Briand (pomoc N)- A.Maginot – pomoc N, ale staví pevnosti – Maginotova linie – nedokončena
 • –       ekonomická krize: zánik ekonomiky – pracují všichni proti sobě, E.Daladier: premiér (nebojí se Hitlera, pak s ním spolupracuje) – nový premiér: L.Barthou (varoval FR před NĚM; podepsal smlouvu se Stalinem, Jugoslávii, … (proto NĚM), byl zabit (Usataša – stejně jak Alexander I.)
 • –       P.Laval – prezident proHitlerovské FR (druhý Hitler)
Velká Británie
 • –       hrozí občanská válka (nechce se jim do 2.sv.války)
 • –       Irská otázka: 1690 – bitva Boyne – slavnost Pochod Oranžditů – katolíci x protestanti (+policie) – bitky-  Irsko + Napoleon X VB – VB udělá z Irska kolonie a později Dominium (lepší práva)
 • –       1845 Fitoftora – likviduje brambory, v IR není úroda – hlad- Bramborová epidemie – z 8mil přežijí 3 – Londýn nepomohl
 • §  Válka 1918 – Britové na Sommě – IR využijí – Velikonoční povstání (Dublin) – nezávislé Irsko = VB brutálně potlačilo- Vznik IRA – organizace, opoziční skupina; ti, co přežili
 • –       po 1.sv.válce povolila VB Irsku poltické strany (Sinn Fein)

1921 – nabídnuta autonomie – Irové se rozkládají (brutální občanská válka)

1922 – dohoda vstoupí v platnost – platí dodnes

Jiří V.
 • –       nová dynastie – Windsdor
 • –       vládne během války
Eduard VIII.

–       svatba s rozvedenou, chudou Američankou – abdikoval (do FR); před válkou se bavil s Hitlerem

Jiří VI.

–       během 2.sv.války – morální podpora … (film Králova řeč)

–       manželka: Alžběta; děti: Alžběta II.+Filip – Charles

D.Lloyd George – chce usmířit Evropu po válce

W.Churchill – kvůli Gallipoli ho nechtějí – černá ovce

N.Chamberlain – politika Apiesmentu (smlouvy s Hitlerem), obchází své ministry- podepsal Mnichovskou dohodu

Španělsko
 • –       nerostné bohatství – prodej … po 1.sv.válce jsou ekonomicky poznamenaní
 • –       kolonie: Maroko (válka) – rozděleno na FR a ESP (ESP tam posílá cizineckou legii – 20k vojáků + F.Franco)
 • –       král není schopný vládnout – naprostý chaos, anarchie – chybí vláda (vojenský převrat 1923)

1923 – M.Primo de Rivera – fašistický diktátor, omezí monarchii, staví továrny – zlepšení ESP, pak zemřel – mnoho dělníků – Povstání (Rusko poslalo agenty – pomáhají)

1923 Falanga – politická strana, založil ji J.A.Primo de Rivera (syn diktátora)

 • –       vyhráli volby; fašistická strana – ničí komunisty- ESP se dělí na fašisty a komunisty – válka
 • –       1935 – nové volby – vyhráli komunisti, zabíjí fašisty (Rivera popraven) a generály
Španělská občanská válka – Frankisté (tradice, vede Franco) X Republikáni (komunisté)

–       válčí se všude … po bitvě byli popraveni všichni poražení – 1,5mil dětí zemřelo

Němci (Hitler) + Itálie (Musolini) + Frankisté

–       přeprava přes Gibraltar;  internisté (studenti) – na obou stran, 80k – velmi levná válka

Rusko (Stalin) + Republikáni

–       frankisté: 2xobléhají Madrid, bombardování Guernica (letouny Kondor od Luftwafe) masakr

1939 frankisté vyhráli – popravy komunisté, Franco – titul Caudillo (z boží milosti vůdce)- do 2.světové války nevstoupí – vyhlásí Azil pro židy

Turecko
 • –       po válce – ztráta 85% území
 • –       přístav Smirna – má patřit Řekům – nepřijali
 • –       sultán podepsal – Kemalistické povstání – Mustafa Kemal + armáda – vybojoval TUR, podepsal smlouvu
Mustafa Kemal (Ataruck)    
 • –       ukončil osmanskou dynastii; nacionalisté, „otec Turků“
 • –       1923 vybojoval přístav Smirna

vydával reformy:

–       státní zákoník, zákon proti Muslimům, emancipace žen, volební právo, zákaz mnohoženství, oddělil stát a náboženství, …

Povstání Kurdů – chtějí privilegia, Kemal potlačil

–       zavedl politický darwinismus

Indie

–       patří VB – když budou Indové hodní, budou mít privilegia

 • M.Gándhí – odboj proti VB; uznávaný – manipulátor, známí ve světě
 • Džaváharlál Nehrů – politik, doplňoval Gándhího; založil stranu INK

1919 VB – zákon o Indii – parlament v Indii, volební právo jen Britové

–       Gandhí: pokojné nepokoje – neposlouchají zákony – bojkot VB zboží-to zase vadí VB

1930 – nový zákon o Indii – volební práva všichni kromě Kárijů (okraj společnosti,“slamy“)

 • –       VB uvěznila Gándhího – držel hladovku – VB si nemohla dovolit, aby zemřel – pustili jej a vydupal si privilegia
 • –       ve 2.sv.válce se objeví: hinduismus (Indická republika), Islám (Pákistán)- Gándhí chtěl Pákistán nechat Islamistům – byl zabit Indy
Japonsko

–       v 1.sv.válce: dobývají ostrovy, kolonie jiných států; přesvědčeni že všechny porazí

Washingtonská konference: ztráta území, omezení lodí

Hirohito – schopný vládce, politik, modernizuje, pacifista; ikona JAP

spor: císař X armáda – armáda je moc silná – vládnou generálové

1930 – dobytí Mandžuska, Hirohito nesouhlasí (armáda neposlouchá)

výmluva: armáda dobývá pro Pchu-I (poslední císař Číny)

Čína
 • –       opiové války – rozpad Číny pro velmoci (zdevastovaná)
 • –       symbol odboje – Sunjanset – dohoda s VB – 1911 – vznik Čínská lidová republika

1912 – končí císařství v Číně

Čínská republika
 • –       prezident Sunjatsen
 • –       strana Kuomintang, 1922 Sunjatsen chce vrátit území (Wash.konf.)
 • 1920-30 – Stalin posílá (lidi) komunistická strana
 • 1922 Sunjatsen umírá; Kuomintang + Čankajšek (generál, vede válku s komunisty)
Občanská válka:

–       Kuomintang (Čankajšek) X komunisté (Mao Ce-Tung)

1934 – dlouhý pochod – komunisti z J na S = válka za pochodu, z 250k zbude 50k

–       do čela se dostává Mao Ce-Tung

–       S (Mao Ce-Tung) + J (Čankajšek) se spojí proti Japonsku

–       po 2.sv.válce – Stalin prosadí Mao Ce-Tunga; Čankajšek odešel na Taiwan- vznik Čínské republiky

USA

–       Wilson zrušil Monreovu doktrínu (velmi složité)

Wilson – prezident USA, architekt poválečné Evropy, poražen kongresem – nebyl na mírové smlouvě

20.léta – ekonomický rozkvět, volná půda, obchodní kontrakty; staví se automobilky, továrny

Prohibice – zákaz konzumace alkoholu a obchodu s ním

–       vláda to podpoří = vznik mafiánských klanů (Alcapone – šéf v Chicagu – jeho soupeř Čermák (Čech, zabit atentátem))

Masakr v dne sv.Valentýna – Alcapone X další klan

–       Charles Lindberg – přeletěl Atlantik, unesli mu syna, stal se politikem

1930-45 – Ekonomická krize – umírá se hlady, komunistické převraty

F.D.Roosevelt (1932-45)

–       prezident, vzor pro Američany; boj s krizí – New Deal – ruší úřady, zvyšují se ceny, daně, za 3 roky překovali krizi a zrušil prohibici

–       zemřel 14 dní před koncem 2.sv.války

reklama