Mongolové v 11.-15. století

Mongolové v 11.-15. století

Temudžin
 • zakládá nejsilnější stát Mongolsko
 • stát – velká step – obrovsky obrovské území – nespočitatelně moc malých kmenů

1208 – Temudžin byl zvolen Chingischánem – zvolila ho rada náčelníků = Velký chural

 • dává dohromady velikou armádu (asi půl milionu)
 • začal dobývat velkou step
 • velice krutý
 • kmeny, které porazil nechal vyvraždit (muži, kteří chtěli jít do armády, dostali milost)
 • jeho armáda rostla geometrickou řadou
 • jeho vojsko se živí samo
 • během 15-ti let přejel Asii

1223 bitva na Kalka – rozdrtil ruské knížata

1227 – konec bitev, protože byl svolán Velký chural – všichni náčelníci museli jit volit

Ogodej – 1227 – nejstarší Chingischánův syn

 • v této době je štěstí, že dorůstá velmi silná dynastie Temudžinových vnuků
 • Vnukové: Kubilaj, Batú, Hulagi, Mengkt
Bátú
 • expanduje na severozápad
 • když se vrátí zpět do Ruska, tak ho dobije

1240 – vypálí dřevěné město Kyjev

1241 bitva u Lehnice – přes Rusko dojde do Polska, kde zvítězí

 • chtěl expandovat dál do Francie a na západ, ale špatná situace – zemřel chán a museli se vrátit zpět do Mongolska
 • podle pověsti právě Bátú dobýval kopec Hostýn (pravděpodobně je to blbost, protože byl svolán Velký Chural a velmi rychle na něj spěchali
 • Bátú se chce stát Chingischánem, ale nakonec podpoří chlapíka jménem Mongke
 • Po volbě Velkého Churalu se vrací zpět do Ruska do státu Zlatá Horda = Kipča
Kubilaj
 • expanduje na jihovýchod, nejvíce do Číny

1270 překoná velkou čínskou zeď a jedním tahem je porazí – Kubilajovie se Čínská kultura a stát tak líbí, že se sám počínští, vybuduje se obrovský palác a založí hlavní město Peking

 • o bohatosti a velikosti Čínské říše píše Marco Polo – v Evropě je blázen, něco jako jeho Čínská říše nemůže existovat
 • Kubilaj jako Číňan dobýval Koreu, Japonsko (2x se ubránilo) – jeho útok byl vždy velké bouře – flotila rozdrcena – božský vítr = Kamikadze
Hulagi
 • dobývá Sýrii, Bagdád, Persii
 • zničí 10 Muslimských zemí
El Alabud
 • místo muslimských sekt – v té době jako dnešní teroristi
 • jejich existence se zakládá, na vydírání vysoce postavených lidí – jsou tak obávání a tak proslulý politickými vraždami, že se jich každý bojí a raději jim zaplatí
 • nové členy získávají tak, že omámí hašišem nějakého člověka, zavedou ho do El Alabudu (nedobytná pevnost na kopci), kde mu ukážou , že je to muslimský ráj – potom ho pustí do města, ve kterém rozhlásí že existuje ráj a že je tam na kopci = lidé tam chodí, a vstupní obřad je vražda – získávají lidi, kteří se nebojí smrti

1260 Mamlůci X Mongolové

 • Ajn Džalur
 • vyhráli Mamlůci, ale velmi těžce (3/4 armády Mongolů utíkalo na Velký Chural, ale i tak ta zbylá ¼ armády dlouho vzdorovala Mamlůkům = ukázka velké síly Mongolů

Dynastie Ílchán

reklama