Osmanská říše v 16.století

Osmanská říše v 16.století

 • –       postupuje dál na Balkán (bitva na Kosovopoli + Nikopoli)
 • –       Osmany na 30let zastaví Tamerlán

1430 – Murad II. – obnoví akce na Balkáně

1444 bitva u Varny – velká prohra křižáků (zemře Cesariny, …)

–       Turci by chtěli Konstantinopol, ale bojí se (má vynikající hradby-nedobytné)

Mehmen II. Fátíh (1451-1481)
 • –       stanoví si cíl, že dobije Konstantinopol
 • –       Turků je ale 15x víc
 • –       Řecký oheň – neuhasitelná směs

dobytí Konstantinopole

–       Turci se nemohli dostat přes přístav a tak přes hory přenesli lodě a zabrali kus Zlatého Rohu, pak se probily do města a byl konec (ve městě jsou kostely přeměněny na mešity, ale kostely ve vesnicích, které se vzdaly, jsou křesťanské)

Konstantin XI.
 •    poslední císař Konstantinopole
 •    těsně před obléháním shání pomoc – přijde 500 lučištníků z Janova
 •    zemře při dobývání

–       za vlády Mehmeda byl dobyt celý Balkán a zastavili se až u Bělehrad-   kaňon Mrtvica v Černé Hoře – Černohorci poslali mrtvoly výběrčích daní od Turků po řece do nížiny

Na počátku 16.století:
Selim I. Yavuk (Hrozný)
 • –       uznávaný básník a dobyvatel – dobije pro Turky Egypt
 • –       největší rozkvět Osmanů bude za vlády jeho syna:
Sulejman Kanuni – 1520-1566

–       svoji kariéru začíná tažením do Bělehradu

 • 1521 dobil Bělehrad
 • 1526 u Moháče – porazil Ludvíka Jagelonského
 • 1529 došel až k Vídni
 • Budínský pašalik (Budapešť)– titul velkého paši – jediné co musí, tak platit Sulejmanovi daně a pomáhat ve válkách
Sedmihradsko – další pašalik
 • –       začínají se rozšiřovat do středomoří
 •    útočí na dobře bráněné ostrovy a úspěšně – Rhodos, Kypr, …
 •   nechal stáhnout panovníka Kypru – Bragadira
 • –       jediný ostrov, který se ubrání je Malta
 •    ubrání se Maltézští rytíři = Johanité – 2 roky se brání a ubrání
 •   Maltézští rytíři mají do dnes výsady vlastního státu

–       v roce 1571 jsou Osmané zastaveni Španěly:

bitva u Lepanta
 • –       Osmané jdou zastaveni armádou Filipa II. (přišel o ruku Servantes,…)
 •    začíná postupný úpadek Osmanů až do 20.století
reklama