Paleolit a mezolit

Paleolit a mezolit

 • Člověk záměrně opracovává kámen – v paleolitu velice primitivní
 • V mezolitu minimalizace nástrojů (části pracovního nástroje)
 • Člověk z velké míry ovlivňován přírodou (klimatem) – střídání doby ledové a meziledové
Hospodářství:
 • Přisvojovací hospodářství
 • Závislost na přírodě
 • Neumí nahradit zdroje z přírody
 • Pouze jednoduché nástroje
 • Lov ve volné krajině (využití nerovnosti terénu)
 • Mezolit – zdokonalení zbraní (např. luk a šíp, boomerang)
 • Technologie výroby: kámen, dřevo, kosti, kožešiny, kůže
 • Ovládání ohně
 • Mezolit – spojovací meteriály (takové tmely apod.)
Sídliště:
 • Pragmaticky budována (u zdroje surovin: voda, les, kámen atd.)
 • Obdubajská sídliště
 • Přírodní obydlí (jeskyně, skalní převisy)
 • Uměle vyrobená obydlí (povětšinou kruhový půdorys)
 • Materiál: dřevo, kůže, někdy i kosti
 • Žije v menších skupinách (tlupách)
 • Mezolit – tlupa se rozdělila na rod (rozrostlejší rodina – 25 – 30 jedinců)
 • Sociální diferenciace (hierarchie) existuje od nepaměti
 • Pohřbívání – pohřební rituály (mezolit – zakládání hřbitovů)
Matriarchát:
 • Vyšší postavení má žena
 • První duchovní rituály
Umění:
 • Malba na přírodní materiály (např. barevné jeskynní malby)
 • Ústřední téma je lov
 • Sošky žen (např. Věstonická Venuše)
Nejznámější jeskynní malby:
 • Ve Francii jeskyně Lascaux
 • sever Španělska jeskyně Altamira
Formování náboženství
 • Animismus (přirozené/přírodní síly)
 • Démonismus (nadpřirozené síly)
reklama