Paleolit a mezolit

Paleolit a mezolit

  • Člověk záměrně opracovává kámen – v paleolitu velice primitivní
  • V mezolitu minimalizace nástrojů (části pracovního nástroje)
  • Člověk z velké míry ovlivňován přírodou (klimatem) – střídání doby ledové a meziledové
Hospodářství:
  • Přisvojovací hospodářství
  • Závislost na přírodě
  • Neumí nahradit zdroje z přírody
  • Pouze jednoduché nástroje
  • Lov ve volné krajině (využití nerovnosti terénu)
  • Mezolit – zdokonalení zbraní (např. luk a šíp, boomerang)
  • Technologie výroby: kámen, dřevo, kosti, kožešiny, kůže
  • Ovládání ohně
  • Mezolit – spojovací meteriály (takové tmely apod.)
Sídliště:
  • Pragmaticky budována (u zdroje surovin: voda, les, kámen atd.)
  • Obdubajská sídliště
  • Přírodní obydlí (jeskyně, skalní převisy)
  • Uměle vyrobená obydlí (povětšinou kruhový půdorys)
  • Materiál: dřevo, kůže, někdy i kosti
  • Žije v menších skupinách (tlupách)
  • Mezolit – tlupa se rozdělila na rod (rozrostlejší rodina – 25 – 30 jedinců)
  • Sociální diferenciace (hierarchie) existuje od nepaměti
  • Pohřbívání – pohřební rituály (mezolit – zakládání hřbitovů)
Matriarchát:
  • Vyšší postavení má žena
  • První duchovní rituály
Umění:
  • Malba na přírodní materiály (např. barevné jeskynní malby)
  • Ústřední téma je lov
  • Sošky žen (např. Věstonická Venuše)
Nejznámější jeskynní malby:
  • Ve Francii jeskyně Lascaux
  • sever Španělska jeskyně Altamira
Formování náboženství
  • Animismus (přirozené/přírodní síly)
  • Démonismus (nadpřirozené síly)
reklama