Periodizace pravěku

Periodizace pravěku

Období přisvojovacího hospodářství:
 • Člověk získává obživu lovem a sběrem
 • Období: paleolit a mezolit
Období výrobního hospodářství:
 • Člověk zemědělcem
 • Od neolitu (od neolitické revoluce)
Dva způsoby dělení:
 • Rozdělení pravěku dle způsobu obživy
 • 1836 Thompsonova periodizace
I. DOBA KAMENNÁ
 • Straší (paleolit) – 3,5 milionů let – 8000 let př. n. l.
 • Střední (mezolit) – 8000 let př. n. l. – 6000 let př. n. l.
 • Mladší (neolit) – neolitická revoluce – 7000 let př. n. l. – 4000 let př. n. l.
 • Pozdní (eneolit) – blízký východ = nejvyspělejší -> chalkolit (doba měděná) – 4000 let př. n. l. – 2000 př. n. l.
Vznik a vývoj člověka:
 • Vývojem předchůdců člověka k formě Homo se zabývá Antropogeneze
Předchůdci člověka:

1) Egyptopitecus (35 milionů let př. n. l.)

 • Váha 5 – 6 kg
 • Nejstarší spolehlivě známý předchůdce člověka
 • Žil v Egyptě

2) Kenyapitékus (17 – 16 milionů let př. n. l.)

 • Východní Afrika
 • Zesílená zubní sklovina
První hominidé:

1) Australopithecus (3 – 4 miliony let př. n. l.)

 • Objem mozku 380 – 450 cm3
 • Žil na rozhraní lesů a savany
 • 1,5 m vysoký a vážil cca 50 kg
První lidé:

1) Homo habilis – člověk zručný (cca 2,5 milionu let př. n. l.)

 • Dokáže vyrábět jednoduché kamenné nástroje, popř. kostěnné nástroje
 • Palec v opozici ostatním prstům (je oddělen)
 • Zná oheň
 • Obživa – sběr semen a bobulí, lov drobných živočichů

2) Homo erectus – člověk vzpřímený (cca 2 miliony let př. n. l.)

 • Větší mozkovna
 • Zkrácení obličejové části a vytvoření mohutných nadočnicových oblouků
 • Život v tlupách
 • Loví velká zvířata
 • Oheň používá k přípravě masa

3) Homo sapiens – člověk rozumný (200 tisíc let př. n. l.)

 • Řadí se sem i homo sapiens neanderthalensis
 • Robustní kostra
 • Kapacita mozkovny svým obsahem (1300 – 1640 cm3) v průměru překračovala i kapacitu dnešního člověka
 • Dokonalejší kamenné nástroje
 • Článkovaná řeč
 • Vzniká rod – pohřbívá
 • Retušování = jemné odštěpování ostří nástrojů

4) Homo sapiens sapiens – člověk myslící (40 000 let př.n l.)

 • Podobný dneším lidem
 • Udí a suší maso
 • staví si tábořiště
II. DOBA BRONZOVÁ (2000 – 750 let. př. n. l.)
 • Bronz se využíval např. na výrobu šperků, nádob, zbraní atd.

Dělení:

 1. Starší doba bronzová
 2. Střední doba bronzová
 3. Mladší doba bronzová
III. DOBA ŽELEZNÁ

Dělení:

 1. Starší doba železná (období halštatské)
 2. Mladší doba železná (období laténské)
IV. DOBA ŘÍMSKÁ (1. – 4. století n. l.)
reklama