Polsko v 11.-15. století

Polsko v 11.-15. století

Měšek + Doubravka = dynastie Piastovci

Měšek
 • sjednotí polské kmeny, vytvoří poměrně silný stát
 • začíná dobývat území, který vlastní české státy
Boleslav Chrabrý
 • syn Měška
 • vládne před 40 let
 • vybuduje nejsilnější stát východní Evropy – chce vytvořit říši na východě, kerá by dosahovala velikosti a kvality Římsko-Německé říše
 • nemá žádné nástupce – není nástupce = rozpad říše
 • Piastovci jsou velmi plodní – hrozně moc Piastovců chce vládnout – časem se Polsko rozpadne na strašně moc malých států (velikost Vsetínského okresu) = armáda třeba o 50-ti vojáků
Boleslav Smělý
 • jediná větší osobnost
 • vražda sv. Stanislava (něco jako český sv. Václav)
 • rozpadu Poláků využívají okolní říše a prakticky si celé území rozeberou celou říši
Jindřich Pobožný
 • celkem významná autorita
 • chce znovu sjednotit Polsko – ono by se to i povedlo, ale přišel útok Mongolů

1241 bitva u Lehnice

 • v této bitvě se spojí Německo s Polskem proti Mongolům ale nemají šanci
 • Mongolové naprosto rozdrtí spojené armády Poláků a Němců
 • na pomoc měli přijít i češi, ale nestihli by to (stejně by moc nepomohli)
 • Mongolové chtěli dobýt i Krakov, ale městský hlídač je spatřil, zatroubil na trubku a Krakovští stihli zavřít brány a ubránili se (Hejnal = trubač byl zasažen šípem)
Přemysl Velkopolský
 • Polský král
 • I když je král, tak mu patří jen jeden statek a živí se zemědělství = toto jsou Piastovci
 • Richenza – dcera Přemysla – unesou ji čeští vojáci, český král si je vzal, aby získal Polské území – Richenza = Eliška
Vladislav Lokýtek
 • snaží se spojit Poláky proti čechům
 • podaří se mu spojit všechny malé Polské státečky a zaútočí na čechy
 • za jeho vlády je Polsko zase velmocí
Kazimír III. Veliký
 • syn Vladislava
 • součastník našeho Karla IV.
 • Po jeho smrti končí dynastie Piastovců
reklama