Rakousko v 18. století

Rakousko v 18. století

1740 umírá Karel VI. … má dceru Marii Terezii

Marie Terezie
 • –       římskoněmecké říši nemůže vládnout žena, a tak si Marie Terezie vezme za muže Františka Lotrinského
 • –       stěhuje se do Vídně – zlobí se Sasko a Bavorsko, ale nemůžou proti tomu nic dělat
 • –       Rakušané nejsou v ideální kondici a snaží se na ně zaútočit Fridrich II.
 •    Fridrich II. píše Marii dopis, aby mu předala Slezsko (velmi bohaté území), ale Marie ani neodepíše a tak Fridrich II. sebere armádu a za 3 dny Slezsko dobije
 • –       Z vězení bude propuštěn vrchní generál Rakouska, aby dobil Slezsko

bitva u Molvice – po ani ne hodině Rakušané utíkají před Prusy

1741 – koalice Bavorsko, Sasko, Francie, Španělsko, Prusko X Habsburkové 

 • –       Marie prosí Uherskou šlechtu, aby jí pomohli a pozve je na poradu – ti přijedou aby se jí vysmály, ale ona je přemluví! (sehraje geniální divadlo-brečí, klečí, …)
 •    všichni Maďaři ji prosí, aby jí mohli pomoct

1741 – koalice mění směr útoku – ne na Vídeň, ale na Prahu

 • –       Pražané po chvíli bránění dobrovolně otevírají brány
 • –       Fridrich II. se obává, že by Marie mohla koalici porazit a vzít si Slezsko a tak uspořádá demonstrativní útok do Čech, kde všechny bitvy vyhraje
1. Slezská válka
 • 1742 Vratislavský mír – Fridrich II. si může ponechat Slezsko (Marie má klid)
 • –       Rakušané vítězí všechny bitvy v Evropě, tak Fridrich II. uspořádá další útok
2. Slezská válka   
 • 1744 Drážďanský mír – potvrzuje Vratislavský mír
 • 1748 Cáchy – smlouva mezi Marií a Evropou
 • –       manžel Marie může být římskoněmecký císař,…
Baron Trenck
 • –       chorvatský šlechtic, velmi obávaný a šílený
 • –       měl svůj vojenský oddíl – Pandurské vojsko – velmi obávaní
Tereziánské reformy

–       velmi dobré reformy od Marie Terezie

Správní reforma

§  F.A.Kounic – velmi chytrý diplomat, utvoří z monarchie centralizovaný stát (Čechy jsou rozděleny na 16 krajů, které mají krajské město, ve kterém je magistrát, kde můžou lidi podávat stížnosti a žádosti

Finanční reforma
 • §  F.V.Hougwitz – makroekonomik; zavedl tzv.Tereziánský katastr – přesný výpočet daní z určité plochy (maximální únosné daně)
 • §  daně se platí státu a vrchnosti – on zavedl, že jen státu, vrchnosti až když hodně zbude
 • §  Raabizace – měla zrušit robotu
Školská reforma
 • §  Jsou 2 typy škol (státní a církevní)
 • §  3 druhy škol:
 • ·      elementární (povinná školní docházka)
 • ·      hlavní – v krajských městech – učitelé placení státem
 • ·      normální – v zemských městech – absolventi budou učit
Armádní reforma

§  L.Daun – 108 000 vojáků musí být v Rakouských kasárnách, ale když je válečná situace, tak jsou v záloze tisíce vojáků

Robotní patent

§  ustanoví se 8 skupin – nejchudší mají 13 dní v roce a nejbohatší 3 dny v týdnu (nejbohatší si zaplatí nejchudší a tím získávají peníze)

–       Marie má vojsko, školy, peníze a tak chce už jen Slezsko

3. Slezská válka – Sedmiletá válka – 1753-1763

–       Marie pošle vyjednavače Kounice do Francie, který přemluví Francouze do koalice

Rakousko-Rusko-(Francie)    XXX    Prusko-(Anglie)

1757 bitva u Lovosic – Prusko X Rakousko

–       Prusové porazí Rakušany nevídaným způsobem a poté jdou odstřelovat Prahu (největší zničení Prah

bitva u Kolína 

1757 – obléhání Olomouce

bitva u Domašova

 • –       budoucí nástupce Dauna, Laudon rozežene zásobovací kolonu a tím zachrání Olomouc
 • –       tímto končí Sedmiletá válka na území Čech a Moravy, ale stále pokračuje ve Slezsku
 • –       Prusko bude oslabeno tím, že se od nich odkloní Anglie (válčí v Indii i v Americe)

1759 – bitva u Kunnerdorf (Rusko X Prusko)

 • –       největší porážka Prusů, Fridrich II. uteče a chce se zabít – pomůžou mu 2 velké náhody:

 •    ruská a rakouská armáda si dělají naschvály

 •    1762 – zemře carovna Alžběta a nastoupí její syn Petr III. (miluje Prusko)

 • §  Petr III. bude zavražděn svojí ženou Kateřinou II. Velikou

1763 – mírová smlouva z Hubertsburgu

–       všechnu zůstane tak, jak bylo před válkou

1763 – Pařížský mír

–       dohoda o rozdělení kolonií (Francie je strašně ztratná – přijde o Indii, Kanadu,…)

1780 – Marie Terezie umírá

reklama