Řecko-perské války

Řecko-perské války

 • Příčinou = expanze Persie – Peršané si připojili ke své říši Řecké osady v Malé Asii
 • 499 př. n. l. vypuklo povstání v Milétu – vyslali posly do Řecka, jediné Athény jim vyslali lodě s vojáky na pomoc, než však stihli dorazit, tak Peršané povstání pozazili, Milétos srovnali se zemí a obyvatelstvo prodali do otroctví. Po útoku Athén na přímořské osady Persie získala Persie záminku pro napadení pevninského Řecka
 • Perský král Dareios začal plánovat tažení proti Řekům
 • 492 př. n. l. první pokus, ale perské lodě byly na moři zničeny bouří
 • 490 př. n. l. směřoval Perský útok na Athény, ty požádaly o pomoc ostatní řecké Polis – Sparta odmítla kvůli náboženským slavnostem (dorazili by až za týden)
Bitva u Maratonu:
 • Peršané se vylodili u Maratonu
 • 400 000 peršanů proti 10 000 řeků, strategos Miltiades prosadil, aby využili momentu překvapení a vrhli se okamžitě do boje. Řecká falanga porazila peršany dokud se nestihli sformovat a využít početní převahy.
 • Peršané byli poraženi
 • Voják Peidipidés běřel 42 km do Athén, aby předal zprávu o porážce Peršanů
 • Athéňané poté zničili zbytek Perské armády na moři
 • Řekové v tomto období nalezli zásoby stříbra – Atheny se nechaly Themistoklem přesvědčit a všechny peníze během 10 let investovaly do armády a flotily.
 • 480 př. n. l. perský král Xerxes vybudoval ohromnou armádu – šli do Řecka pěšky ze Sard přes Bospor a Dardanely, podél pobřeži pluly i jejich lodě
Perská taktika:
 • Vojáci rozděleni na divize po 10 000 mužích
 • Sázeli hodně na lučištníky a jezdectvo
 • Nejdříve zasypali nepřítele šípy, zaútočila pěchota a jízda učinila zásadní úder
 • Řekové se spojili a učinili celořeckou koalici – v čele pěší armády Sparta, v čele flotily Athény
 • 480 př. n. l. bitva u Thermopyl a u Artemísia
Bitva u Thermopyl:
 • Thermopyly = horská oblast
 • Jediná cesta skrz byla horská soutezka
 • Bitva trvala několik dní
 •  Armáda Řeků činila asi 7000 vojáků z toho bylo asi 1000 Sparťanů
 • Bitva trvala několik dní
 • Řekové zastavili perskou armádu
 • Peršané je po horských cestách obešli a začali je obkličovat. Řekové mohli buď zůstat nebo utéct (ustoupit). Vrchní velitel spartský král Leonidas vyzval ostatní Řeky, aby odešli na Korintskou šíji.
 • Zbylo tam 300 sparťanů a asi 700 řeků bojovali dále proti přesile, aby Peršany zdrželi.
 • Zbytek vojska se opevnil na Korintské šíji
Bitva u Artemísia:
 • Námořní bitva
 • Skončila nerozhodně
 • Řekové uštědřili peršanům citelnou ránu (zničili jim 600 lodí), ale Peršané pokračovali dál
 • Athéňané se přesunuli na ostrov Salamina
Bitva u Salamina:
 • 480 př. n. l.
 • Podle věštby Athény zachrání dřevněá hradba – Themistoklovi došlo, že to znamená ,že Athény zachrání lodě
 • Vyprovokovali Peršany na námořní bitvu
 • Řecké triéry ve výhodě (byly pohyblivější)
 • Řecké lodě zničili většinu perských lodí
 • Xerxes se obával zničení mostu u Bosporu – utekl zpět do Persie
 • Mardonius – velitel perských ozbrojených sil zůstal v Řecku
Bitva u Platají:
 • 479 př. n. l.
 • 100 000 peršanů pod Mardoniovým velením proti spojené armádě Řeků čítající 70 000 mužů
 • Bitva trvala několik dní a Řekové prohrávali
 • Sparťané se vrhli na sebevražednou misi a snažili se prodrat přes „nesmrtelné“ (elitní perská jednotka, chránící krále nebo vrchního velitele) k Mardónovi a poslední ze Sparťanů zabili Mardónia
Kálliův mír:
 • 449 př. n. l.
 • Tvrdé podmínky pro Peršany
 • Řecké kolonie v Malé Asii měli svobodu nad Persií
 • Persie nesměla mít flotilu v Egejském moři a armádu musela mít 3 dny pochdou od pobřeží
Důsledky:
Athénský námořní spolek:
 •  vojenská ochrana
 • Členové museli platit poplatky do společné pokladnice na ostrově Délos – Athény ty peníze měli využít na stavbu lodí
 • Později tyto peníze Athény využili k získání vyšší moci
Peloponéský spolek:
 • V čele Sparta
 • Specializoval ne na pozemní armádu
 • Protiváha Athénského námořního spolku
 • Rivalita mezi Spartou a Athénami se zvyšovala a nevraživost vypukla až v tzv. Peloponéskou válku
Xenofon:
 • Cca 400 př. n. l.
 • Anabasis – Anabáze (přeloženo jako dlouhý namáhavý pochod do hor)
 • Řecký žoldnéř
 • Nechal se najmout perským princem, dostal se do centra Persie
 • Bojoval ve válce perských princů o moc
 • Po zdlouhavém návratu  do Řecka napsal knihu o fungování v Persii
reklama