Římsko-Německá říše v 11.-15. století

Římsko-Německá říše v 11.-15. století

 • vznikla Otou I. (myšlenka nadnárodního státu – něco jako EU)
 • nastoupí nejmocnější dynastie = Štaufové
Konrád III.
 • první Štauf
 • účastnil se 2.křižácké výpravy
 • jeho synovec: Fridrich I. Barbarossa
Fridrich I. Barbarossa
 • nejslavnější císař
 • myslí si, že říše má být centralizovaná (on jako panovník, získání obrovského území)
 • znovu útočí na Itálii (Benátky, Janov, … – bohaté městské státy – nechtějí okupaci)

1158 Mílán

 • Češi vymýšlejí psychologické finty (masky,…), opékají figurky malých dětí, …
 • myšlenka že Češi jsou lidožrouti se zachová jestě stovky let
 • Barbarossa ovládne severní Itálii, Řím, … (kdykoliv odejde, tak se Italové vzbouří,…)
 • hrady (v Chebu,…)
 • organizuje 3.křižáckou výpravu (utopí se na cestě)
 • má 3 syny (nejstarší Fridrich, Jindřich, Filip)

Fridrich – zemře v křižácké výpravě

Jindřich – oženil se s Normandskou princeznou Konstancie – jediná dědička jižní Itálie

 • když se Jindřich stane císařem, tak má obrovské území (Severní + Jižní Itálie, střední Evropa, Německo, …)
 • to se nelíbí papeži Inocenc III. + nový rod v Německu – Welfové
 • Jindřich Lev B. – Welfský panovník, který pořád bojuje s Barbarossou a když oba zemřou, tak se to přenáší na nástupníky atd. …)
 • Když Jindřich zemře, tak po něm zbude jenom syn Fridrich

Fridrich – vzal si ho do výchovy papež Inocenc, aby ho převychoval

Filip Švábský
 • třetí syn; je mu 16 let
 • bojuje proti Otovi IV.-tomu je 14 let = (válka: 2 puberťáci s armádou)
 • Inocenc pomáhá Otovi – prohlásí ho císařem
 • Inocenc válku pořád prodlužuje, aby se oba vyčerpali
 • Filip je zabit s osobních důvodu a tím pádem vyhrál Ota IV.

1212 Ota, oslněn svou slávou, zaútočí na Itálii

 • toto se nelíbí Inocencovi a vytáhne žolíka – malý Fridrich
 • válka: Fridrich X Ota IV. = Fridrich zvítězí
Fridrich II.
 • dostává sena okraj ateismu (domluvil se s muslimi, kteří potom otevřeli Jeruzalém)
 • vyjednává přes peníze (ne války)
 • znovu posílí moc titulu císař
 • měl syna: Konradin
 • Štaufové přicházejí o Itálii – Karel z Anjou, Německo je roztříštěno na moc částí

Konradin – v 16-ti se pokusí obnovit Štaufské území – sebere 50 kamarádů a jde do Itálie, kde je uvězní a popraví Karel z Anjou = dostane přezdívku – Vrah dětí

reklama