Rok 1848

Rok 1848

–       rok, ve kterém se spustily revoluce skoro ve všech státech

ITÁLIE
 • –       jsou obsazeni ze severu z Rakouska, zbytek území rozdrobeno na státečky (Sicilská království, Sardonské království = Piemont)
 • –       líbilo se jim, když je Francouzi osvobodili, tak chtějí zase samostatnost
 • –       vznikají tzv.Karbonářské hnutí (revolucionáři)
 • –       revoluce se rozjela ve větším a pojmenovali se Mladá Itálie
 • na Silvestru se domluvili, že od nového roku nebude nikdo kouřit cigarety a doutníky (jsou z RAK + velká cla)
 • –       na konci ledna vyhlásili Milán jako samostatné město – RAK tam má vojsko – vede Hradecký
 • –       Piemont – král Karel Albert využil toho, že RAK čekali, a proto vyhlásili RAK válku – získal si lásku Italů + všichni se k němu přidávají (30k vojáků + 150k dobrovolníků)
 • –       Karel postupně obsazuje území Itálie – Hradecký musí ustupovat, ale nakonec se sám rozhodne, že na ně zaútočí – červenec 1948 Custozza – Karel byl poražen a musel podepsat listinu a vrátit se zpátky na své území
FRANCIE

–       uznává revoluci, vyhlásí se republiku, nestydí se

RAKOUSKO
 • –       v březnu 1848 vznikne revoluce přímo ve Vídni, mnoho studentů – dokážou (studenti) obsadit celé město
 • –       byl odvolán Metternich
 • –       všichni revoluce volají po ústavě (volební práva, zrušení roboty, …)
 • –       Vídeň nakonec slíbí, že ji udělá – Dubnová ústava (-Pillersdorfova)
 • o   je příliš konzervativní, tak je ještě větší revoluce
 • o   samé nevýhody – pouze hraní na demokracii
 • –       Ferdinand nechce revoluci utopit v krvi
 • –       jaro – nová revoluce – císař uteče = Vídeň je studentů obležena
 • –       konec roku: Říjnové povstání
 • Studenti – proti generálům, zabijí ministra vnitra
A.Windisgratz – přišel k Vídni a začal bojovat proti studentům (5k mrtvých v ulicích)

–       udělal z Ferdinanda V. nesvéprávného, jelikož „byl“ se studenty

František Josef I. (2.12.1848 – 21.11.1916)
 • –       později stal se císařem … syn Františka Karla
 • –       50 hodin týdně učení

matka: Žofie – velmi moci-chtivá, politické rozhodnutí pod jejím vlivem

 • –       vzdělaný; dokáže data vstřebávat, ale nedokáže pružně myslet – není inteligentní
 • –       děje se moc věcí a on ZAOSTÁVÁ – konzervativní
 • –       formální (úředník, kt.sedí za stolem) + špatní rádcové, komisní člověk
 • –       je brán jako kontrarevoluce
 • manželka: atraktivní Alžběta Bavorská (Sisi), se kt.žijí 8 let odděleně
 • syn: Rudolf – měl přítelkyni (jen přátelé); později spáchal sebevraždu
 • bratr: Maxmilián
 • ‚žije v Itálii – stěhuje se do Vídně
 •  literát, ale chce vládnout
 •   dostal nabídku na Mexického císaře – ve válce FR X Mexiko vyhrává

– začal potlačovat revoluci:

 •    přenos říšského sněmu (=RAK.parlament – demokratický, zrušil robotu, ruší feudalismus
 •    mnohokrát ztrapnění Češi vždy hlasují pro Habsbursky
 •   Vídeň – chytré návrhy (Češi vždy proti – nikdo se s nimi nebaví)
 • –       odchod Říšskému směnu (z Vídně do Kroměříže) na venkov – potom tento parlament František Josef = Konec revoluce v rakouských zemích
F. Josef – absolutismus
 • §  Příbuzný A.Windisgrätz je Felix Schwarzemberg
 • pomalu začíná zavádět cenzuru, policie – jelikož to dělal velmi pomalu, tak se studenti nevztekají J
ČESKÉ ZEMĚ

Repeal – spolek, který pašuje do Česka tajnou a zakázanou literaturu z Německa (hlavně K.H.Borovský)

–       Repeal svolal schůzku ve Svatováclavských lázních – tady měli přijít všichni koho zajímá jak němci, tak češi (asi 3000) – umírněné . strach z tajné policie

Udělali petici – 11 bodů – chtějí to odvést králi (veze to F.A.Brauner) – přišel do Vídně, právě ve chvíli, kdy je revoluce = vrátil se zpět do Čech s nepořízenou – velké zklamání

–       1/3 obyvatelstva v Česku jsou Němci a tvořili elitu – tzn.chtějí Německo – volby (v Praze studenti znemožnili volit němcům) – naštvali se

češi svolali Slovanský sjezd (mnoho osobností)

v Čechách boj němci X češi

–       pražští místodržící Lev Thurn  a Palacký jednali s Rakouskem (dobré vztahy)

–       A.Windisgrätz chce vyprovokovat válečný akt, aby mohl zmasakrovat revoluci (povolal armádu do ulic)

Svatodušní bouře – 12.června studenti naplánovali sbratřovací mši na Václaváku – 3000 lidí pochod Prahou, přišli k A.Windisgrätazovi, u kt.zpívali, par šutrů do oken, …

–       A.Windisgrätzova armáda zaútočila na pochod a začaly bitvy v ulicích (barikády,…)

Národní gardy – obyčejní občané; mírně vyzbrojeni

 • –       většina barikád byla rychle dobyta (do dne) – studenti nebyli koordinovaní
 • –       studenty vede J.Frič (má 18let)
 • –       A.Windisgrätz v noci odtáhl na kopce (s děly) – dojem, že odešel pryč, ale začal Prahu odstřelovat – studenti se vzdali (revoluce trvala 6 dní)
A.Windisgrätz:
 •  1. nenávidí Čechy (studenti mu zabili manželku)
 •  2. nechal v Praze zatknout 300 lidí (do pár měsíců byli volní)
 •  3. na Praze si vyzkoušel vlastní techniku dobití vzbouřeného města (děla + psychický dopad)
 •  4. Češi si ujistili vzhled státu, se kterým se nedá domluvit (škoda pro Palackého,…)
NĚMECKO
 • –       jako stát neexistuje, pouze federace 40ti států (Bavorsko, Sasko,…)=Německý spolek
 • –       každý stát je naprosto nezávislý na sobě
 • –       němečtí studenti chtějí spojit všechny státy do jednoho velkého Německa

– jsou aktivní: chlastají, souboje (dřeven přes hlavu), diskuze o demokracii; postupem času se začínají německé státy spojovat /žádné cla,…/

– byl svolán velký sněm ve Frankfurtu pro všechny státy Německa (chtěli spojit Německo, Česko, Moravu, Maďarsko,Rakousko- němci poslali Čechům dopis s tím návrhem (češi řekli NE)

MAĎARSKO

–       funguje tu Metternichův režim

1836 – Metternich zatkl 200 šlechticů

 • –       šlechtu obhajoval Lajosz Kossuth – 3 roky v base – napsali drastickou petici
 • –       chtějí autonomii – chtějí vlastní stát, vojsko, … – RAK to přijali – báli se jich + jediné co je stejné je uznávání stejného panovníka
 • –       vydávaly se zákony pro Maďary; vlastenecká armáda
 • –       v Maďarsku jsou: Slováci, Chorvati, Srbové a mnoho jiných národnostních menšin
 • –       Maďaři mají všechno centrální – nelíbí se to menšinám

–   Chorvati vybudovali army (vede J.Jelačič – titul BÁN) – to se líbí RAK

–   Jelačič byl mnohokrát poražen + Maďaři neuznávají Fr.Josefa = republika

–   Lajosz Kussutz – na něj RAK army (A.Windisgrätz) + RUS (Mikuláš I.)

Zachránci monarchie: generálové: ČR  A.Windisgrätz, IT  V.Hradecký, MAĎ  J.Jelačič

–       konec revolucí v roce 1849

reklama