Rusko v 16.století

Rusko v 16.století

Zlatá Horda

–       postupně slábne její moc

Moskevská Rus
Dmitrij Donský
 • 1380 – Kulikovo Pole – porazí Zlatou Hordu (snaží se osamostatnit = Moskevská R.)
 • 1382 – Zlatá Horda dobije Moskvu, a tak musí zase platit daně (Dmitrij je platil i před)
Ivan III.

1480 – Stání na Ugle – Ivan shromáždí vojsko a chce bojovat proti Hordě, ale je tak slabá, že než se k Ugle její vojsko dopraví, tak se rozuteče, zabije chána = zánik Zlaté Hordy – vznikají malé chanáty

 • –       Ivan začíná používat titul Car
 • –       Car, protože si myslí, že Moskva je jako Řím a on je císař
 • –       vnuk Ivana je Ivan IV. Hrozný
Ivan IV. Hrozný
 • –       car ve svých 3 letech
 • –       synové: Alexej(zabil ho), Fjodor(nesvéprávný), Dmitrij
Bojaři – ruská šlechta

–       v mládí Ivan pochopil, že násilí je legální a dobré

Stoglav – Ivanův zákoník
 • –       ve svých 20-ti letech se psychicky změní(silná paranoia+??) a začne zabíjet lidi kolem sebe jen tak ze srandy
 • –       jako první krutě vyvraždil Bojary (vymýšlí originální způsoby poprav)
 • –       vytvoří si osobní gardu – opričníci = speciální všemocná garda, které může dělat úplně cokoliv je napadne a nebudou potrestáni
 • –       Ivan rozdělí Rusko na 2 části:
 • 1.     Zemština (2/3) – obyčejný ruský lid
 • 2.     Opričnina – pouze carovo území, kde nikdo jiný nesmí
Livonská válka
 • –       snaží se dobít Pobaltí, ale narazí na Švédy a válku prohraje
 • –       dobytí Novgorodu – větší než Moskva – vyvraždění všech obyvatel (60 000)
 • –       vlastnoručně zabil syna a tím zlikvidoval dynastii Rurikovců
 • –       po smrti Ivana má nastoupit Fjodor, ale je nesvéprávný a tak mu Ivan udělil poručníka, který vládne za něj: Boris Godunov
Boris Godunov
 • –       šlechtě se to nelíbí, protože není jasný jeho původ
 • –       šlechta použije agitaci (car je dán bohem)
 • –       za jeho vlády bude hladomor, neúroda a lid si myslí, že za to může zlý Godunov
 • –       „nechá“ zabít Dmitrije

1598 – zemře Fjodor, tak se Boris udělá sám carem = vymírají Rurikovci        

1603 – propuká největší povstání v Rusku

 • –       objeví se falešný „Dmitrij“(polský kněz), a tak se mu začne říkat Lžidimitrij- najednou ho všichni poznali (i ti, kteří jsou  mladší než on)
 • –       po smrti Borise se na měsíc stane carem Lžidimitrij, ale je zabit Šlechtou

Smuta – válka po smrti Godunova – válka šlechty proti šlechtě

 • 1606-10 – k moci se dostane nejsilnější šlechtický rod Šujskij
 • 1612 nastupuje na trůn M.Romanov
reklama