Španělsko v 16. století

Španělsko v 16. století

Karel V.

–       přísný katolík, ale umí snima vyjednávat

Filip II. (1556-1598)
 • –       radikální katolík; odstěhuje se z Bruselu do Madridu
 •    podporuje katolíky finančně
 • –       obnoví činnost inkvizice, zapaluje hranice nekatolíků
 •    vznik baroka (Velasquez, …)
 • –       za jeho vlády se buduje hrobka Španělských králů = Escorial
 • –       válčí proti Francii, proti Turkům

1571 bitva Lepanto

–       námořní bitva: Svatá liga (Španělsko + Itálie) XXX Turecko

1588 bitva o La Manche – Španělsko XXX Anglie

–       Anglie zastaví námořní růst Španělska

Nizozemská revoluce (1568-1648)
 • –       bohaté území(Flandry), ale Brusel už není hlavní město říše, dělí se na 17 provincí
 • –       vládne zde španělský místořídící – Markéta Parmská, ale má málo pravomocí
 •    vládne Generální sněm nizozemské šlechty

1566 setkání u Markéty

 • –       přišli, ale Filipovi rádci se jim smáli a říkali jim žebráci = Gézové – anti-Španělé
 •    Hoorn, Egmont, Vilém Oranžský,…
 • –       Markéta je odvolána a na vládu je dosazen Filipův kámoš Vévoda z Alby
Vévoda z Alby
 • –       když jel do Nizozemska, tak povraždil katolické vesnice
 • –       největší krutovláda

počátek: Nizozemská revoluce

 • –       Nizozemci vedou válku jako partyzáni (partizánští gézové)
 • –       Vilém Oranžský uteče do Francie
 • –       Trvá 20let a pro Španělsko je tak nevýhodná, že odstoupí

1609 – rozdělení Nizozemska na provincie (rozdělení Nizozemsko a Belgie)

Utrechtská liga – Španělské Nizozemí (dnešní Nizozemsko)

 • –       9 provincií, která se oddělí od Španělska (největší je Holland,…)
 • –       bude vládnout Vilém Oranžský a potom jeho syn Mořic Oranžský
reklama