Stoletá válka 1337-1453

Stoletá válka 1337-1453

Příčiny války:
 1. umírá francouzský král Karel IV. (trůn chce vzdálený příbuzný anglický král Eduard III.); francouzi mu práva neuznali a na trůn dosadili Filipa VI.
 2. území Flandry (dnešní Belgie)
 • ANG – chce tu posílit vliv a získat další území
  • dovážejí sem ke zpracování vlnu
  • chtěli si zanechat Gaskoňsko (J-V Francie), kde byly největší vinohrady
 • FRA –  chtěli kontrolovat Flandry a připojit veškeré území mluvící francouzsky k FR

– Filip VI. Napadl Gaskoňsko a Guyenne a tím Eduard III. vyhlásil FR. válku

1. fáze  1337-1360
 • Anglie si chtěla udržet svoje území (Flandry, Gastoňsko)
 • fr. spojenci se stalo Skotsko, které těžce neslo lenní závislost na Anglii, angličtí spojenci-Flandry

ANG – lučištníci, pěšáci šlechta, (platila profesionální vojáky)
– převahu měla Francie, ale měla špatný způsob boje, proto vyhrávala Anglie


FR- žoldácký způsob boje (kdy šlechtici si prokazovali statečnost, nechtěli přijímat měšťany do bojů)
-Bojovali na severu Francie

26.8. 1346 – bitva u Kresčaku
– Francie – větší vojsko, ale Anglie lepší vojáky
– na straně Francie tu bojuje a umírá Jan Lucemburský
– válka z důvodu morové epidemie přerušena (Černá smrt – 1348-51)
– Téměř  1/3 obyvatelstva zemřela.
– šířil se kašlem, nejvíce lidí bylo postižených ve městech, odklonili se od církve a za vinu vzniku moru vyvražďovali Židi (menšina, uznávali jiné náboženství)
sebemrskačství – lidé se trestali za své hříchy

1357 – povstání mezi měšťanstvem a šlechtou v Paříži (kvůli zvýšení daní na osvobození Jana II.)
– povstalci přepadávali šlechtická sídla, atd. povstání nakonec potlačeno

1360 – Eduard už měl korunu Francie nadosah, ale posledním tažením se vše obrátilo

 • Byl nucen podepsat v Brétigny mírovou smlouvu – vzdával se nároků na fr. trůn (výměna)
 • získal ale velké území (Calais, Gankoňsko)
2.fáze  (1360 – 1415)
Francie

1364 – se dostává oficiálně na fr. trůn dauphin Karel V. Moudrý (dauphin = korunní princ)

 • za jeho vlády Francie jen vzkvétala (i když zvýšil daně)
 • zbavil se loupežnických skupin
 • nechal zbourat několik hradů aby nebyly oporou angličanům
 • nařídil parlamentu, aby zasedal pravidelně a ne občas jak to dělali do té doby
 • právo vydávat zákony dal jen panovníkovi
 • podporoval vědy umění, rozšířil Paříž, a založil několik zámků
 • také změnil taktiku boje    –  přibírá i sedláky, vyhýbá se velkým bitvám a jen chrání města

Karel V. vyhlásil znovu Anglii válku a skoro celé fr. území získává zpět

Anglie

1377– v Anglii zemřel král Eduard III. a vládu zanechal svému 10-letému vnukovi Richardovi II.

– jeho vládu vzali jeho strýcové – Jan z Gentu
– Richard II. obrátil proti parlamentu a svým strýcům, kteří omezovali jeho moc
– nechal je uvěznit a začal vládnout absolutisticky

1399– zemřel Richardův strýc Jan z Gentu a Richard se zmocnil jeho majetku
– ale jeho syn Jindřich IV. si to nenechal líbit a využil situace, kdy byl Richard v Irsku

– spojil se s nespokojenou šlechtou a po Richardově návratu ho uvěznil a donutil ho vzdát
se koruny

3. Fáze   (1415- 1453)
 • zmatků ve Francie využil Jindřich V.
  • Jindřich V. zvítězil přesilou Fran. v bitvě u Azincourtu a postupně Ang. získala celý sever francie
   •  uzavřel s francouzskou královnou Izabelou a novým burgundským vévodou Filipem Dobrým
 • smlouvu v Troyes (Jindřich V. se ožení s dcerou Karla VI. a po jeho smrti usedne na francouzský trůn)
 • angličané získávají velkého burgundského spojence
 • Jindřich V. francouzskou korunu neobdržel, protože umřel roku 1422
 • Jinřich V. po sobě ale zanechal svého devítiletého syna Jindřicha VI.
 • ten byl uznáván jako fr. král v Guyenne (J-V Francie) (-ve FR za něj vládne strýc vévodu z Bedfordu a v ANG vévoda z Gloucesteru)

– v ostatních částech Francie vládl dauphin Karel (syn Karla VI.)
= Francie má dva krále!!!!

 • proti dauphinovi Karlovi pokračoval ve válce vévoda z Bedfordu (za Jindřich VI.)
 • 1428 – oblehli angličané Orleáns
  • Francouzi se ale ubránili až do příchodu posil vedených Johankou z Arku
 • proti anglické nadvládě se zvedl lidový odpor (drancování,…)
  • do čela odporu se postavila Jana z Arku – nábožensky šílená
   • byla zajata Burgunďany -> vydána angličanům, jako čarodějnice upálena
 • angličané ale stále poráženi

1453– byl svolán do města Arrasu sjezd
– mělo zde být rozhodnuto o osudu Francie mírovou cestou -> ang. A fr. se nedomluvili, válka pokračuje
1453 – ukončení stoleté války

Vývoj v zemích po válce

Francie – její rozloha tehdy je skoro totožná jako dnes

 • hospodářsky a politicky se sjednotila
 • všechny fr. léna se spojili v jedno území
 • jeden jazyk, společná kultura
 • na trůn nastupuje dauphin Ludvík

Anglie – vládne vévoda z Gloucesteru (za Jindřicha VI.)

 • vypukla občanská válka tzv. „Válka růží“ (oba rody měli ve znaku růži)
 • mezi dvěma rody o trůn – Lancestři a Yorkové
  • vyhrávájí  Lancesteři a na trůn nastupuje Jindřich VII. Tudor
reklama