Sumerské městské státy

Sumerské městské státy

 • Městské státy: Uruk, Lagaš, Ur, Umma, Kiš, Nippur
 • Mezi 4. -3. tisíciletím př. n. l. ( 3500 – 2350 let př. n. l.)
 • Jižní část Mezopotámie
 • Sumerové (Sumer, Sumerská kultura) – mají neobjasněný původ, nikdy nevytvořili centralizovaný stát
 • První města – městské státy
 • Z počátku chrámové hospodářství – neexistuje politická elita – v čele jsou kněží
 • Forma vlády = teokracie (vláda kněžích)
 • V čele státu je hlavní kněz
 • Kněžím pomáhají stát řídit úředníci (jsou voleni = primitivní forma demokracie)
 • spory mezi jednotlivými státy => jsou války – narůstá pozice armády (později se z armády formuje aristokracie a moc z rukou kněžích přebírá král)
 • Palácové hopodářství – v čele je panovník
Nejvýznamnější města:
Kiš:
 • vojenský a politický hegemon (hegemoniální = dominantní)
 • Formuje se funkce monarchy – ostatní města tuto funkci přejímají
Nippur:
 • Zůstalo u teokracie – duchovní centrum Sumerské civilizace
 • Změny ve společnosti
 • Panovník vládne jako neomezený vládce – opírá se o úředníky a armádu
 • Expanze – rozšíření území
 • Vyjímka Nippur – stále teokracie – náboženské centrum
 • Sumerové mají společné body
 • Nippur je neutrální – vystupuje jako arbitr (soudce), nestranný pozorovatel
 • Uruk – vzniká epos o Gilgamešovi
 • Ur – v Bibli ve starém zákoně – „Standarta z Uru“
 • Lagaš – nalezena zde „supí stéla“ = kamenná deska, sloup – je zde zaznamenáno vítězství Lagaše nad státem Ummou
 • Mírová smlouva mezi Lagašem a Ummou = nejstarší mezinárodní mírová smlouva

Sumerská společnost:

Hospodářství:
 • Zemědělská společnost
 • Řemeslo a obchod
 • Vyspělé zemědělství – zdokonalené zemědělské nástroje, vybudování zavlažovacího systému
 • Vysoká úroveň řemesla: šperkařství, točená keramika
 • Nedostatek dřeva a kamene
 • Doložen i obchodní styk s Indií
Vynálezy:
 • Kolo
 • Písmo (piktografické = obrázkové – později klínové písmo)
 • Písmo – především pragmatický význam = praktický význam
Věda:
 • Matematika – nedesítková matematická soustava
 • Astronomie – sestavili kalendář (12 měsíců složených ze 7 denních cyklů)
Umění:
 • Standarty
 • Kamenné desky
 • Architektura (základem chrámy) – chrámy doplněny zikkuratem
 • Stavěli knihovny
 • Vyspělé sochařství – sochařské reliéfy
 • 2350 př. n. l. na Sumery útočí Semité – podmaňují si Sumerská města
 • 2340 př. n. l. – nahrazena Sumerská kultura Akkadskou říší
 • Změna politického uspořádání
 • Akkadská říše = centralizovaný stát
 • Akkad = hlavní město
 • Trvání až do 2200 př. n. l.
 • Sargon I. = zakladatel Akkadské říše
 • Přejímají životní styl Sumerů
 • Palácové hospodářství
reklama