Úvod do dějepisu

Úvod do dějepisu

 • Dějiny (historie) – proces, neustálý vývoj, souhrn událostí, co se stalo v minulosti a souvislosti mezi věcmi
 • Dějepis (historie) – věda multitématická
 • Historiografie – nauka o zápisu nebo popisu dějin
Proč znát dějiny?
 • Seznamují vás s vaším původem, přehled, orientace
 • Ponaučení, kterým situacím se můžeme a nemůžeme vyhnout
 • Pomáhá ověřovat souvislosti s ekonomickým vývojem
Metody práce
 • Heuristika – sbírání materiálů, zdrojů
 • Kritická analýza pramenů (ověřování pramenů)
 • Analýza (rozbor) a syntéza (skládání)
Typy historické literatury
 • syntetická díla (všeobecné shrnutí)
 • Monografická díla (zaměřená na osobnost)
 • Regionální díla ( dějiny určitého místa; např. dějiny Prahy)
Historické prameny
 • Hmotné prameny (trojrozměrné, souvisí s životem člověka, věci, artefakty atd.
 • Písemné prameny (písemný zápis)
 • Obrázkové prameny (kresby, mapy, globusy atd.)
 • Tradiční prameny (prameny ústně předávané)
 • Zvukové prameny (nahrávky, DVD, CD atd.)
Pomocné vědy historické
 • Paleografie (nauka o vývoji písma)
 • Heraldika (nauka o erbech)
 • Numismatika (nauka o penězích)
 • Sfragistika (nauka o pečetích)
 • Vexilologie (nauka o vlajkách)
Teorie dvojího vzniku světa
 1. Náboženská
 2. Darwinova
Periodizace dějin

1) Podle typu společnosti:

 • Pravěk – prvobytně pospolná společnost
 • Starověk – společnost otrokářská
 • Středověk – feudální společnost
 • Novověk – kapitalistická společnost
 • Moderní a nejnovější dějiny – moderní kapitalistická společnost (globalizace)
 

2) Podle kulturních etap:

 • Egyptské období
 • Řecké období
 • Římské období
 • Křesťanské umění
 • Romáské umění
 • Gotika
 • Renesance
 • Baroko
 • Rokoko
 • Klasicismus
 • 19. století
 • 20. století
 • 21. století

3) Číselné:

 • Dělení podle století
reklama