Úvod do pravěku – Archeologie

Úvod do pravěku – Archeologie

 • Nejstarší období, které vypovídá o vývoji člověka a lidské společnosti:
 1. Prehistorie – zabývá se rekonstrukcí pravěkého člověka a života
 2. Archeologie – věda, která sbírá historické prameny
Typy archeologických nalezišť
1. Pohřebiště:
 • Pohřební ritus (rituál)
 • Kosterní pohřby – hroby (ploché, mohyly)
 • Žárové rity
2. lidská sídliště:
 • Typy lidských obydlí (polozemnice- domy částečně zapuštěné do země, řemeslné domky, siláže)
Typy archeologických objevů
 • Hromadné (objev většího množství artefaktů)
 • Náhodné (náhodný/ojedinělý objev artefaktu)
Archeologický výzkum
 1. Výzkum zjišťovací (archeologové zkoumají zda se skutečně jedná o artefakt)
 2. Výzkum systematický (dlouhodobý systematický výzkum území)
 3. Výzkum záchranný (ve chvíli, kdy už dochází k poškození artefaktů)
Archeologie:
 • V překladu „stará věda“
 • Věda multitématická
 • Spolupracuje s dalšími vědními obory
 • Úzká spolupráce s antropologií
 • Paleontologie
 • Umění
 • Paleobotanika
Datace
1) Relativní:
 • Porovnání předmětu
 • Orientační určení, co je starší a co mladší
2) Absolutní:
 • Snaží se co nejpřesněji určit věk
 • Dendrochronologie (datování podle letokruhů)
 • Radiokarbonová datace (14 C – radioaktivníse přeměňuje na neradiaktivní 12 C – podle poločasu rozpadu 5730 let -> porovnání 14 C a 12 C)

Z dějin archeologie

 • Lze rozdělit do 3 skupin
1) Období starožitnické (od počátku zájmu člověka do první poloviny 19. století)
 • Hmotné prameny jako kuriozity
 • Megalitické stavby, antické památky – budily největší pozornost
 • V ČR největší v 16. století – sbírky císaře Rudolfa II.
 • Autoři upozorňující na důležitost historických pramenů; např. Josef Dobrovský
 • Osvícenství – průkopníkem české archeologie Jan Erazim Vocel (19. století) – 1850 = prvním profesorem archeologie na Pražské univerzitě
 • Vznik dělení na: dobu kamenou, bronzovou, železnou (autor = dánský archeolog Christian Jürgensen Thomsen, roku 1836)
2) Období archeologické (od poloviny 19. století – první čtvrtina 20. století)
 • Změna přístupu k historickým památkám (archeologie jako brána jako věda)
 • Na třídění pravěku navázal angličan sir John Lubbock – dělení doby kamenné na starší (paleolit) a mladší (neolit)
 • Vznik topologické metody – švéd Oskar Montelius – vychází ze studia vnitřního vývoje jednotlivých druhů nálezů
 • V čechách univerzitní a muzejní archeologie (Karel Absolon – výzkumy v dolních věstonicích; Ladislav Červinka)
3) Období prehistorické
 • Všestranná prehistorická analýza
 • Rozbor všech souvislostí
 • Angličan Vere Gordon Childe – autor teorie tzv. neolitické revoluce – pochopení významu pěstoání plodin a chovu dobytka
 • Hlavně po druhé světové válce = rozvoj terénních prací, historické analýzy a syntézy
 • Rozšiřování metod a postupů
reklama