Vznik Islámu

Vznik Islámu

 • jsou zde malé primitivní kmeny, drobné války, jsou tady velmi obtížné podmínky
 • velice dobří bojovníci
 • náboženství: bohové Jinové (třeba i šutr obyčejný) – každá kmen má jiné místo
 • Mekka – místo, spojující všechny kmeny Arabů = kvete obchod,…
Muhammad
 • narodil se v Mecce v chudém rodu
 • ve 20 se živí jako průvodce karavan
 • oženil se se starou bohatou vdovou = zemřela, je velmi bohatý
 • studuje náboženství (nejen Arabské, ale i světové)
 • Arabský poloostrov v této době = místo, kde utíkají lidi v exilu (sekty,…)
 • Myslí si, že celému světu stačí jedno náboženství = všechny jsou stejné
 • Mívá záchvaty, při kterých mluví – jeho známí to zapisují a tak vzniká Korán
 • 610 – zdá se mu, že k němu mluví bůh, ale sestavil světové náboženství
 • sestaví sektu s názvem muslimové = Islám (bůh Il-Láh)
 • snaží se bourat bariéry mezi lidmi (to se nelíbí obchodníkům,…)
 • platí se náboženská daň (bohatí zaplatí – dá chudým)
 • „sponzor“ – Abu Bakr
 • novinka monoteimizmus – víra v jednoho boha
 • po mnoha atentátech Muhhamad radši odejde (rok 622) do oázy v poušti (Medina)
 • tento útěk je pro muslimi rok 0 = Medina Hidžra
 • v Medině začíná budovat svůj stát a dopisuje zde promyšleně Korán
 • války Medina proti Mecce (Mekka prohraje, i když většinou náhodou)
 • např: „jeden otrok vymyslel, že udělají zákop, vojsko přijde, vidí zákop a jde pryč“
 • nebezpečná faktor pro svět: Arabové= nemají s kým válčit
 • Muhhamad nemá syny (jen dcery) – dcera Fatima, která si vezme Alí
Abu Bakr – udělí si titul (cze: námětek boha)
 • podaří se mu sjednotit celou Arábii pod jedno náboženství
 • má titul Chalífa
 • začíná expandovat
 • 630 končí Byzancko-perská válka, toho využívá Abu Bakr a zjistí, že pujde válčit a vyhrávat uzemí (zničí Byzanc, …)
Umar (Chalífa)
 • velmi chytrý, vzdělaný, umí být autoritou pro Araby
 • pracuje pro něj Chálid ibn al Valid – nazývaný „meč Alláhuv“
 • 636 Jarmuk – Arabové se dobrovolně schovají v pasti v jeskyni, Byzantinci čekají, že sami zemřou hlady, ale Arabové jsou zvyklí a postupně obcházejí hory a dostávají se do týla Byzantinců, když přijde písečná bouřka, tak jsou Byzantinci uplně zničeni = konečné prolomení hranic
 • Umar získá Jeruzalém, ale chová se zde velmi hezky, toleruje jiné náboženství, nenutí přestup na Islám atd…
 • Zatímco Umar vládne Arabům, Jeruzalému,…, tak Chálid ibn al Válid jde do Indie, kde vyhrává a získává další území
 • Expanze pokračuje do Afriky až do Tunisu, kde bude ale zabit
Uthman (Chalífa)
 • za jeho vlády bude kompletně sestaven Korán
Alí
 • první krize státu (je až moc velký)
 • stát se rozpadne na:
 • Sunnité = uznávají nejen Korán, ale i právní knihu „Suna“,, Chalífa má být kdokoliv, kdo je schopný
 • Šiíte = je jen Korán,, Chalífa musí byt krev Muhameda
Muavija
 • „začínají idealisté (Muhamed), poté jsou lidi ostrých loktů (Muavija)“
 • už je vládce!
 • založí dynastii Ummajovci
 • Afričtí muslimové dobijí Turecko, Španělsko, …
 • Evropa propadá panice (Arabové obklíčí Evropu)
 • Konstantinopol zachrání jejich tajná zbraň = Řecký oheň (nejde uhasit ani vodou)
 • 750 – tohoto roku dojde k proměně státu – vyvraždí všechny Ummajovce
 • přežije pouze princ Abdalrahmán – uteče až do Španělska (dá si titul Emír)
 • ve Španělsku vytvoří stát, kde panovník má titul Emír – Kordobský Emirát (400let)
Abas (generál)
 • zavede dynastii Abbasovců
 • hlavní město bude Bagdád (1,5 milionu obyvatel)
 • mimořádná vyspělost Arabského světa (mnohonásobně převyšuje Evropu)
 • 1258 – Bagdád dobyli Mongolové
Islám v Africe
 • převzali Islám a jdou do expanze

711 – obsadí Španělsko

 • dobijí Turecko, Konstantinopol zachrání tajná zbraň – Řecký oheň
 • Turecko pak vyklidí

750 – státní převrat

 • generál vyvraždí dynastii a on se stává chalífou – Bagdád 1,5 mil.ob. ABBAS
 • přežije jen Abbalrahmán
Abbalrahmán
 • vytvoří stát ve Španělsku, titul Emír
 • Kordobský emirát – 400 let
 • Později až 30 států
 • Egypt – Fátimovci

1258 dobyli Bagdád Mongolové

 • super vyspělost
reklama