Akciová společnost

Akciová společnost

  • řídí se zákonem o obchodních korporací (ZOK)
  • cenný papír, vyjadřuje podíl na vlastnictví a. s.
  • základní kapitál 2 000 000 Kč bez upisování akcií, a nebo 80 000 € 
  • pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dní před konáním
  • při založení a. s. není nutno uzavírat zakladatelskou smlouvu/listinu dle ZOK jsou nutné pouze STANOVY

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama