Ceny a cenová politika

Ceny a cenová politika

CENA
  • peněžitá částka, za kterou se výrobek nebo služba nabízí na trhu

Každý podnikatel má svou cenovou politiku, neboli jak cenu stanoví.

V úvahu podnikatel bere: 

  • Konkurenci
  • Náklady
  • Výši DPH
  • Cílový segment

Podnikatel je při tvorbě ceny ovlivněn jeho pozicí na trhu – zda existuje konkurence, výši jeho nákladů, zákon o spotřební dani, omezující předpisy například (vyhlášky magistrátu o výši nájemného).

Cena je součástí marketingového mixu a je nejpružnější, protože ke změnám dochází velmi často

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama