Činnosti obchodních bank

Činnosti obchodních bank

Bankovní operace
 • Založení a vedení účtu
 • Zprostředkování platebního styku
 • Vkladové operace
 • Úvěrové operace
 • Devizové operace
 • Ostatní operace
  • Depotní operace
  • Směnárenská činnost
  • Poradenská činnost
  • Školení pro pokladní

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama