Clo a celní politika

Clo a celní politika

CLO
  • Je dávka, kterou stát vybírá při přechodu zboží přes hranice
  • Mezi členskými státy EU se clo nevybírá
  • Není daň, protože se neřídí daňovým zákonem

VÝZNAM CLA:

  • Fiskální (rozpočtový)
  • Obchodní
  • Cenotvorný

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama