Daňový systém v ČR

Daňový systém v ČR

DAŇ
– Povinná a nevratná platba, která jde nejčastěji do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů měst a obcí
– Částečně daň z příjmu a daň z nemovitosti

DANĚ
 • Přímé
  • Z příjmu
   • DPFO
   • DPPO
  • Majetkové
   • Darovací
   • Z nemovitosti
 • Nepřímé
  • Spotřební
  • DPH
  • Ekologická

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama