Marketing

Marketing

Marketing lze chápat jako

  • podnikatelská koncepce
  • jedna z podnikatelských činností

Marketing se snaží provést průzkum trhu a zjistit co zákazník potřebuje, to vyrobit a pomocí propagace mu to prodat.

Marketing je soubor činností, které zabezpečí prodej správného výrobku za správnou cenu, na správném místě ve správný čas.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama