Mezinárodní ekonomická integrace

Mezinárodní ekonomická integrace

  • Vzájemné propojování ekonomik do společného celku
  • Integrační proces se uskutečňuje 2 způsoby:
    • Federalistický
    • Funkcionalistický

FEDERALISTICKÝ
– Typický pro USA
– Státy se nejprve spojí politicky a teprve potom ekonomicky

FUNKCIONALISTITCKÝ
– Typický pro EU
– Nejprve se spojí ekonomicky a poté politicky

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama