Národní hospodářství, Národohospodářské ukazatele a hospodářský cyklus

Národní hospodářství - ukazatele, cyklus

  • soubor všech činností, které provádí 3 ekonomické subjekty na území určitého státu (průmysl, zemědělství, školství)

Kdo se podílí na tvorbě HDP
Domácnosti
Stát
Organizace

= funkcí NH je co nejlepší uspokojování potřeb daného státu

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama