Přímé daně

Přímé daně

  • Poplatník je předem znám
  • Přímé daně dělíme do dvou skupin:
    • Z příjmu (FO, PO)
    • Z majetku (silniční, z nemovitosti, z převodu nemovitosti)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama