Plyn

Plyn

1.0) Ideální plyn
   IDEÁLNÍ PLYN:
     Fyzikální model dokonale stlačitelného plynu tvořeného dokonale pružnými částicemi o zanedbatelného objemu, které na sebe navzájem silově nepůsobí.
        1. Rozměry molekul ideálního plynu jsou zanedbatelně malé v porovnání se střední vzdáleností molekul.
        2. Molekuly ideálního plynu na sebe navzájem nepůsobí přitažlivými silami.
        3. Vzájemné srážky molekul ideálního plynu a srážky molekul se stěnou nádoby jsou dokonale pružné.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama