Proud v elektrolytech

Proud v elektrolytech

1.0) Elektrolytická disociace, elektrolyt
Kapaliny jsou za normálních okolností izolanty, neobsahují volné nosiče náboje. Způsob, jak zajistit jejich existenci v kapalině, nazýváme elektrolytická disociace.
     1.1) Elektrolytická disociace je vznik volných iontů v kapalině způsobený rozpadem rozpuštěné látky v rozpouštědle.
     Např. sůl ve vodě. Vodivý roztok nazýváme elektrolyt.

V kapalinách zprostředkují elektrický proud volně pohyblivé kladné a záporné ionty: kationty a anionty. Jedná se o tzv. iontovou vodivost.

2.0) Pohyb iontů
Vložíme-li do elektrolytu elektrody a zapojíme je na svorky stejnosměrného napětí, vznikne mezi elektrodami elektrické pole, které vyvolá usměrněný pohyb iontů v roztoku.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama