Vlnění a akustika

Vlnění a akustika

1.0) Vlnění v řadě bodů
– Vlnění je fyzikální děj, při němž se kmitavý rozruch šíří prostředím.
– Příčinou mechanického vlnění v prostředí je existence vazebných sil mezi částicemi prostřed

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama