Disky (HDD)

Disky (HDD)

Vnější uložiště – základní pojmy
Paměťové médium: zařízení k ukládání dat
● Výměnné paměťové médium: možno zasunout a vyjmout při běhu systému
● Úložiště: hardwarové rozhraní, přes které je paměť. médium připojeno k počítači (mechanika disku, USB rozhraní atd.)
● Podle stálosti připojení
  ○ rezidentní: z úložiště je běžným způsobem nelze
vyjmout, uvnitř skříně
  ○ vyměnitelná: připojuje se vně case či je uvnitř, ale
médium lze snadno vyjmout (optická mechanika)
● Podle způsobu přístupu k médiu
  ○ sekvenční: postupný přístup (pro přečtení konkrétních dat musíme přečíst data předcházející), zálohovací pásky
  ○ asociativní – adresovaná obsahem, adresou je klíčová hodnota ukládaná s informací

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama